Stokkebåt fra eldre jernalder

Hulbåten fra Lauv

HULBÅTEN FRA LAUV

Forskningsdagene 2001 hadde tema "Siljan-vassdraget, en ferdselsåre i 10000 år"

 

Les mer: Hulbåten fra Lauv

Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.