Temakvelder

Temakvelder våren 2015Torsdag 12.mars kl. 18.30:
Kjell Bitustøyl: Besso på Hardangervidda - turisthytte med levende kulturhistorie.
Bilder og foredrag fra boka "Frå Bessebu til Besso".


Les mer: Temakvelder våren 2015

Temakvelder høsten 2014
Neste temakveld er torsdag 13.nov. kl. 18.30:

Naturen slik vi ser den.
Ved Willy Solberg og Harald Stendalen.

Les mer: Temakvelder høsten 2014

Høsten 2012


 Temakveld på Båthuset onsdag 21.november

Les mer: Høsten 2012

Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.