Temakvelder våren 2015







Torsdag 12.mars kl. 18.30:
Kjell Bitustøyl: Besso på Hardangervidda - turisthytte med levende kulturhistorie.
Bilder og foredrag fra boka "Frå Bessebu til Besso".





Vårprogram 2015 for åpne temakvelder på BÅTHUSET:


Onsdag 25.februar kl. 18.30:
Harald Stendalen: På vandring i de dype skoger i Siljan.


Inngang kr. 50.-














Torsdag 12.mars kl. 18.30:
Kjell Bitustøyl: Besso på Hardangervidda - turisthytte med levende kulturhistorie.
Bilder og foredrag fra boka "Frå Bessebu til Besso".

Inngang kr. 100.-
Inkluderer kaffe/mineralvann/kaker








Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.