SeniortreffSeniortreff på Båthuset


 

SENIORTREFF

 

 

FELLES SENIORTREFF MED SILJAN IDRETTSLAG FØRSTE TIRSDAG I MÅNEDEN kl 12-14

vekselvis Båthuset og SIL klubbhus.2018:

tirsdag 6.februar BÅTHUSET
tirsdag 1.mars    SIL
tirsdag 3.april     BÅTHUSET
tirsdag mai        SIL
tirsdag 5.juni     BÅTHUSET2017:
tirsdag 3.januar    SIL
tirsdag 4.februar   BÅTHUSET
tirsdag 2.mars      SIL
tirsdag 4.april       BÅTHUSET
tirsdag 2.mai        SIL
tirsdag 6.juni        BÅTHUSET

tirsdag 5.sept       BÅTHUSET
tirsdag 3.okt         SIL
tirsdag 7.nov        BÅTHUSET
tirsdag 5.des        SIL  kl 19

2016:
tirsdag 5.januar    SIL 
tirsdag 2.februar   BÅTHUSET
tirsdag 1.mars      SIL
tirsdag 5.april       BÅTHUSET
tirsdag 3.mai        SIL
tirsdag 7.juni        BÅTHUSET

2015:
Tirsdag 6.januar   SIL klubbhus
Tirsdag 3.februar  BÅTHUSET  
Tirsdag 3.mars     SIL klubbhus
Tirsdag 7.april      BÅTHUSET
Tirsdag 5.mai       SIL klubbhus
Tirsdag 2.juni       BÅTHUSET

2014:

Tirsdag 4.februar   BÅTHUSET 
Tirsdag 4.mars      SIL klubbhus
Tirsdag 1.april       BÅTHUSET
Tirsdag 6.mai        SIL klubbhus

Tirsdag 2.sept       SIL
Tirsdag 7. okt        BÅTHUSET
Tirsdag 4.nov        SIL
 

Sosialt samvær, kaffispleis. Åpent for alle medlemmer.

Kontaktperson: Ole Kristian Gurholt tlf 41 62 57 11


 

Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.