Om Båthuset og Damstua

Info og guidingBåthuset leies ut til selskaper, møter og foreninger.
1.etg inneholder en utstilling over skogsarbeidernes kultur, med hovedvekt på forholdene rundt 1910-1930.
Dette var en brytningstid i forhold til organisering av norsk arbeidsliv på landsbygda.
2. etg inneholder bord og stoler til 40 personer.

For utleie: Se egen artikkel i rulletekst.

For guiding i 1.etg: Se egen artikkel i rulletekst.

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.