Åkerfunn fra SiljanGullbelagt bronsesmykke


Løsfunn fra Siljan gir glimt fra fortid


Nye løsfunn i åker er gjort  de siste åra, i hovedsak med metallsøker.

Dette er en nyere metode, som stadig utvikles. En kan med noe hell finne rester av redskap, våpen, smykker, beslag etc., som er laget av
metall, eller har intakte deler av metall. Funnene kan avsløre spor av ulike aktiviteter, til både hverdags og til pryd.
Tidsdybden er stor. Siljan har relativt få gjenstandsfunn fra både middelalder, jernalder og bronsealder, til tross for vinterbosetting med husdyr tilbake til ca 1800 f.kr..
Fast bosetting antas å ha vært tilnærmet kontinuerlig siden da, jfr utførte pollenanalyser.

Hvorfor så få gjenstandsfunn i Siljan?

En forklaring på lav funnfrekvens kan være mulig fravær av høy-status, særlig fra yngre jernalder.
En annen kan være begrensa utgraving. De som har vært har avdekket mange fortidsspor, men få gjenstander.
De aller fleste gravhauger er dessuten blitt plyndret, mange antagelig allerede i sin samtid.
Åpning av gravhauger har dessuten sluppet luft inn i massene, derved øker oksydering av jern.
De aller fleste jordbruksarealene er blitt sterkt utnytta, særlig fra 2.halvdel av 1700tallet og fram til 1950tallet.
Mange gravminner er blitt overpløyd eller fjernet siden da.
Stadige eierskifter har bidratt til anonymisering av funn.


Funn på eller nær innmark gjøres etter avklaring med grunneier.
Tolkningene er foreslått av historielaget. Gjenstandene gir anledning til både refleksjon 
og diskusjon. Registrering betyr lokal forskning på fortid og identitet.

Har du innspill til løsninger, eller har egne funn - ta gjerne kontakt.


Obs: Bildene er som regel noe forstørret for å få fram detaljene.
Faktisk størrelse er angitt sammen med annen, relevant info.


Noen funn er for tida utstilt på Båthuset.

Dette kan tolkes som en doppsko til sverd. Framside.

Doppsko, innside


Doppsko:

Funnsted                               øvre prestegården/ syd for Siljuhaugen

Metall                                    bronse

Mønster                                 type fransk lilje

Vekt                                      15g

Bredde                                  30mm

Lengde                                  33mm

Tykkelse                                13mm

Antatt alder                           symbolet er kjent tilbake til 1100tallet

Kontekst                                pløyelag, nær gravfeltet

Bruk                                      endebeslag til sverd

Funndatering                         2016Skålspenne, halvprofil

 

Skålspenne:

Funnsted                                Gorningen/badeplassen

Metall                                     arsen-legering?

Mønster                                  Ingen (men kan ha inneholdt dekkplate)

Vekt                                       40g

Bredde                                   40,3mm

Tykkelse                                 7mm

Antatt alder                            mulig yngre jernalder (Rygh)

Kontekst                                gjemt i bergsprekk

Bruk                                      kappenål

Merknad                                 spor av tre festepunkter

Funndatering                          2014

Skålspenne, forside
Skålspenne, baksideDoppsko og beslag funnet sammenDoppsko:

Funnsted                                øvre prestegården/øst for Siljuhaugen

Metall                                     bronselegering?

Mønster                                  relieff på utside

Vekt                                       5g

Bredde                                   17,5mm

Lengde                                   50mm

Tykkelse                                 1mm

Antatt alder                            mulig middelalder?

Kontekst                                nær flere løsfunn i pløyelag

Bruk                                      endebeslag til kniv

Funndatering                          2016Spenne, framsideSpenne:

Funnsted                                øvre prestegården/ øst for Siljuhaugen

Metall                                     udefinert

Mønster                                  håndgjort bølgemønster og kantbord

Vekt                                       16g

Bredde                                   14-18mm

Lengde                                   57mm

Tykkelse                                 2mm

Antatt alder                            mulig middelalder?

Kontekst                                pløyelag nær flere løsfunn

Bruk                                      nål eller spenne

Merknad                                brukket i begge ender, kan være kastet

Funndatering                         2016Dråpeformet knapp oversideDråpeformet knapp:

Funnsted                                nedre prestegården/Hushaugen

Metall                                     bronse?

Vekt                                       9g

Mønster                                  relieff på overside

Bredde                                   16mm

Lengde                                   21,5mm

Tykkelse                                 3-3,5 mm

Alder                                      mulig middelalder?

Kontekst                                 pløyelag

Bruk                                       krone til enegget dolk

Merknad                                 forhøyning med hull i midten, mulig til innfesting

Funndatering                          2016


Dråpeformet knapp, underside

Dråpeformet knapp, profil


Bronseskive med rille, framsideBronseskive med rille:

Funnsted                               nedre prestegården/ registrert aktivitetsområde

Metall                                    bronselegering

Vekt                                      5g

Bredde                                  30mm

Innvendig mål                       18mm

Tykkelse                                2mm

Mønster                                 rille og kant

Alder                                     kan være fra jernalder

Kontekst                                pløyelag nær flere løsfunn, enten grav eller skrotplass

Bruk                                      draktspenne 

Merknad                                sårkanten mot midten kan være rest etter tynnere midtparti, da andre bevarte bronsespenner med riller har et utbanket midtparti med nål-feste.

                                            Denne type spenne er en lite registrert funntype. Dette peker mot en praktisk bruk og lavere status.

Bronseskive, bakside

KamKam:

Funnsted                                øvre prestegården/ syd for Siljuhaugen

Metall                                     bronse?

Vekt                                       7g

Bredde                                   42mm

Lengde                                   56mm

Tykkelse                                1mm

Antatt alder                            middelalder

Kontekst                                pløyelag nær flere løsfunn

Bruk                                      To-sidig kam, med grovkam og finkam. Finntanning framstår som lusekam

Funndatering                          2016

Kam, andre side


Knivhåndtak, framside
 


Knivhåndtak:

Funnsted                                øvre prestegården/syd for tuft

Metall                                     kan være bronse

Vekt                                       10g

Bredde                                   13mm

Lengde                                   57mm

Mønster                                  tverrgående  riller

Alder                                     middelalder eller nyere tid?

Kontekst                                pløyelag                                             

Bruk                                      kan være håndtak til prydkniv

Merknad                                ser ut som en avstøpning. Avknekt på sidene. Kan være kastet

Funndatering                         2015


SølvmyntSølvmynt:

Funnsted                                nedre prestegården/Hushaugen

Metall                                     sølv

Inskripsjon                             ”danske” + kongerelieff

Alder                                      1704

Vekt                                       0,2g

Bredde                                   17mm

Tykkelse                                 1mm

Kontekst                                pløyelag

Bruk                                      handel

Merknad                                antas avklipt ved handel

Sølvmynt andre side


Kuleformet bronseknappKuleformet bronseknapp:

Funnsted                                nedre prestegården/Hushaugen

Metall                                     bronse

Vekt                                       6g

Diameter                                13mm

Tykkelse                                 9mm

Indre mål/hull                         5mm

Alder                                      jernalder ?

Kontekst                                 i pløyelag

Bruk                                       kan likne på kule til ringspenne (Rygh)

Funndatering                           2016


To sølvknapper, forsideSølvknapp, rombe:

Funnsted                                prestegården

Metall                                     antatt sølv

Vekt                                       2g

Bredde                                   16mm

Lengde                                   26mm

Tykkelse                                 1,5mm

Alder                                      ?

Kontekst                                 pløyelag

Mønster                                  fint prikkmønster i ytterkant

Bruk                                       prydknapp

Merknad                                 svakt spor av feste på bakside

Funndatering                          2015

 

 

Sølvknapp, dråpe:

Funnsted                                prestegården

Metall                                     antatt sølv

Vekt                                       3g

Bredde                                   13mm

Lengde                                   21mm

Tykkelse                                 1,5mm

Alder                                      middelalder/nyere tid?

Kontekst                                 pløyelag

Mønster                                  glatt

Bruk                                      prydknapp

Merknad                                forhøyning med rest av feste på bakside

Funndatering                          2015Sølvknapper, bakside
Sølvknapper halvprofil
Blykule med hullKule:

Funnsted                                øvre prestegården/ nord for Siljuhaugen 

Metall                                     bly

Vekt                                       24g

Diameter                                16mm

Alder                                      1700tallet

Kontekst                                 pløyelag

Bruk                                       til muskett med flintlås

Merknad                                 et lite hull mot midten tyder på en etterbruk

Funndatering                          2016
To kadettknapper, framside
To kadettknapper:

Funnsted                                nedre prestegården/Kattehagen

Metall                                     tinn?

Vekt (stk)                               5g

Diameter                                24 og 25mm

Tykkelse                                 1mm

Mønster                                  nei

Alder                                      17/1800tallet

Kontekst                                 pløyelag

Bruk                                       til kadettuniform, antatt også gjenbrukt


To kadettknapper, bakside


Vevtynge, framsideLodd/vevtynge:

Funnsted                                Øverbø/nær ridesti øst for vadeplass 

Metall                                     bly

Vekt                                       36g

Lengde                                   38mm

Bredde                                   15-20mm

Tykkelse                                 8mm

Merknad                                 støpt i form

Bruk                                       antatt vevtynge

Alder                                      1700tallet?

Kontekst                                 pløyelag

Funndatering                          2016

Vevtynge, bakside
Dette kan være en sverdhjalt
Mulig sverd:

Funnsted                                Nordbø/ brekkpunkt nær bilveien, kan være ved gammel ridesti

Metall                                     jern

1)Mulig blad:

Vekt                                       80g

Lengde                                   115mm

Bredde                                   36mm

Tykkelse                                 7,5mm           

Merknad                                bevart ende, brudd på stammen, noe innkapslet. Framstår som enegget. Funnet nær mulig sverdknapp

2)Mulig overhjalt:

Vekt                                      42g

Lengde                                  51mm

Bredde                                  17mm

Tykkelse/midten                     17mm

Merknad                                uten skade, men innkapslet i noe forsteining

                                            kan tolkes som overhjalt/øverste del av håndtaket

Bruk                                     våpen og rangsymbol

Alder                                     jernalder?

Kontekst                                pløyelag

Funndatering                         2016


Dette kan være enden av et sverd, funnet nær sverdhjalt

Blylodd


Blylodd:

Funnsted                                øvre prestegården/østhelling mot bekk

Metall                                     bly

Vekt                                       25g

Lengde                                   22mm

Bredde                                   13mm

Mønster                                  2 små riller

Alder                                      1800tallet?

Kontekst                                 pløyelag

Bruk                                       vektlodd, kan ha vært til handel

Merknad                                 kan være egenstøpt. Funnsted indikerer skrotplass

Funndatering                          2016
Mulig egg på stridsøksMulig del av stridsøks:

Funnsted                               nedre prestegården/Hushaugen

Metall                                    jern

Vekt                                      42g

Lengde                                  52mm

Bredde                                  31mm

Tykkelse                                5-14mm

Merknad                                avbrukket egg, kan tolkes som hynne og rest av blad på stridsøks. Lite rust i godset, en del forsteining utenpå

Bruk                                      hvis dette er rest av stridsøks, kan det være gravgods (usikker tolkning)

Alder                                     jernalder?

Kontekst                                pløyelag

Funndatering                         2016

Mulig stridsøks, laget av myrmalm
KarolinerkuleKarolinerkule:

Funnsted:                               Nordbø/bakke mellom smia og elva

Metall                                     bly

Vekt                                       30g

Diameter                                17,5mm

Alder                                      1700tallet

Kontekst                                 pløyelag

Bruk                                       muskett med flintlås

Merknad                                 type svensk karoliner ca 1670-1780

Funndatering                          2015

 

 

 

Skjeggøks


Mulig del av skjeggøks:

Funnsted                                nedre prestegården /registrert aktivitetsområde

Metall                                     jern

Vekt                                       40g

Bredde                                   41mm

Lengde                                   62mm

Tykkelse                                 13mm

Alder                                     mulig middelalder

Kontekst                                pløyelag

Bruk                                      til finere tømrerarbeid /skjeggøks

Merknad                                ser ut som hynne/kant på økseegg, med knekk mot bladet. Halsen kan tolkes som avbrukket. (Tolkning) Jernet er delvis innkapslet i forsteinet belegg.

                                            Godset har lite rust. Dette peker mot jern av myrmalm.

Funndatering                         2015

Hynne og knekk ved halsen, rest av skjeggøks Pil med vridd stammePil:

Funnsted                               øvre prestegården /øst

Metall                                    jern

Vekt                                      40g

Bredde/tange                         14mm

Lengde                                  140mm

Antatt alder                           jernalder/middelalder

Kontekst                                pløyelag

Bruk                                      bueskyting

Merknad                                stammen er bevisst vridd ved smiing

Funndatering                         2015Pil, spissen nærmest 
Pil av myrmalm fra prestegården
Enda en jernpil fra prestegården


Pil:

Funnsted                nedre prestegården/syd

Metall                     jern

Kontekst                 pløyelag i utkanten av registrert aktivitetsområde

Bruk                       bueskyting, kan være gjenbrukt som gravgods

Alder                      jernalder/middelalder

Merknad                 tydelig spiss og innsnevring i midtparti. Noe forsteining utenpå.

Funndatering          2014
 

 Pilspissen sees i profil

 

 
BronsenøkkelBronsenøkkel:

Funnsted                  øvre prestegården/øst for Siljuhaugen

Metall                       bronse

Kontekst                   pløyelag,nær andre løsfunn. Kan være skrotplass

Alder                        typisk for 1400tallet, mulig engelsk importvare

Bruk                         antatt til skrin. Kan ha gitt status i middelalder

Funndatering            2014 Bronsesmykke:


Funnsted                 øvre prestegården/nord for Siljuhaugen

Metall                      Bronse

Vekt                        15 g

Lengde                    44mm

Bredde                    24 mm

Høyde                     9 mm

Utsparing/ diam.      16mm

Mønster                   Kant med keltisk type trikele-mønster, omkranset av to fisker. Spor av gull og kobolt-glasur

Kontekst                  Funnet i pløyelaget nord for registrert gravfelt. Ingen forhøyning på funnstedet.

Alder                       Mønster og motiv er typisk for 700-tallet. Kan være byttevare eller plyndringsgods fra vikingetid

Bruk                        Kan tolkes som anheng,  mulig lagt ned som gravgods.

Merknader               Hulrommet i midten indikerer et forsvunnet smykke, dette kan ha vært en edelstein (Ikke funnet). Fiskene har runde øye-forsenkninger, som også kan ha inneholdt stein.

                              Håndtverket er av svært høy kvalitet. Summen av håndtverk, forgylling, symbolbruk og farge-glasur peker mot lokalt høy status. 

Funndatering           2017  

 

 

  

Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.