Historielagets bøker og artikler på biblioteket
Innkjøpt bok av historielaget:
Nyutgitt oversikt over bl.a. malmgruver og jernverkene i Norge.
Herunder Moholt verk i Siljan.


Flere bøker finnes på lagets reol på Øverbøstua/Siljan bibliotek.
Historielagets bøker og trykksaker på Siljan bibliotek
             
           
             
ISBN Tittel 1 Tittel 2 Utgivelse Forfatter Ant.sider  
ISBN 978-82-03-23512-2 Skaufolk. Frå øks til hogstmaskin 2008 Lasse Trædal    
978-82-92867-06-8 Livet i fjellskogene
Sauheradfjella - Luksefjell - Skrim
2008 Herman Henriksveen og Halvor Tveraaen    
978-82-997940-0-8 Nye Grenlandsboka
Natur, friluftsliv, lokalhistorie, turguide
2008 Jan Erik Tangen og Stian Tangen    
1503-643X Fortuna nr.4
Fritzøe Jernverk 1640-1868
2008 Næs Jernverksmuseum    
978-82-303-0947-6
"Farris" 
 -og litt om livet omkring båten 2007 Jan Einar Bredal  136  
82-7494-005-9 Krigsår langs Lågen   1990 Per Nyhus 130  
  Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn

 

2005 Torstein Arisholm

Pål Nymoen

   
  Fortuna nr. 2
Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle jernverkene. Næs Jernverksmuseum 2005

 

2005 Gunnar Molden    
82-7694-062-5 Taterne Livskampen og eventyret 2000 Gotaas Thor 423  
  Arbeidsliter for Moholt Jernverk og skogbruket
Utdrag fa Fritzøe-arkivet ved Statsarkivet
1860-tallet      
 
Arkeologisk befaring i forbindelse med reguleringsplane for Bakkane Syd
  2002 Sørum Geir    
 
Arkeologiske undersøkelser
Siljanvassdraget 1976 Mikkelsen Egil    
82-91986-05-3
Beskrivelse over Bratsberg Amt
  1998 Von Løvenskiold Batholomeus Herman 176  
 
Bosetningsutvikling i Eidanger Gjerpen og Siljan
Fra høymiddelaldermaksimum til 1665 1992 Sethre Jarle Erlend 239  
 
Botanikk i Siljan
Tredelt rapport    Harald Stendalen    
82-00-22519-4
Bratsberg på 1600-tallet

Stat og samfunn i symbiose og konflikt
1997 Rian Øystein 516  
82-993025-0-1 Den stolte sliter
Skog- og landarbeidere 1900 til 1990 en kamp for likeverd
1994 Halberg Paul Tage 660  
  Farris Naturgrunnlag - Arealbruk 1970 Klaveness Mikal Myhrstad Ole Dag 171  
  Farrisdammen
Et bidrag til sementens historie
1959 Bakken Asbjørn    
  Fløterhistorie i Siljan. Kamp for velferd.
Om de to storkonfliktene i bygda i 1910 og 1926

(Utdrag fra Gjennombrudd)
1952 Ødegård Johan 60  
  Gjennombrudd
Skogbruksarbeidernes, jordbruksarbeidernes og gartneriarbeidernes organisasjon 1912-1952
1952 Johan Ødegård 371  
 
Folketelling i Siljan 1865

Kopi av originale kilder

1865
     
 
Fra Jernskjegg til Treschow
Trekk av Fritzøes historie 1959 Vestfold Historielag    
82-992222-0-6 Fra Skrim til Farris
Fløtning og skogsdrift i Siljan
1990   95  
82-992222-1-4 Fra Skrim til Farris II
Arbeid, hvile gjerning, hjem
1992   105  
 
Fra Skrim til Farris III

Grorud Kapell 50 år

1994

Bøyesen Ragnar

86
 
82-992222-3-0
Fra Skrim til Farris IV

Utferd og ufred

1995
 
240
 
82-996417-0-5
Fra Skrim til Farris V

Vel blåst i 50 år

2002
 
108
 
82-992222-5-7


Fra Skrim til Farris VI


Kult, makt og ære i Siljan

2002

  177

 
82-8161-005-0
Fra Skrim til Faris VII

Å høre til

2009
 
190
 
82-91986-09-6
Gjerpen prostigods og

Gjerpen kirkegods

1999

Løvenskiold Leopold

87
 
  Heidgaarden  
1850 - 1900
Gran O.T.    
 
I grevens tid

Om leie av jord

1965

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid

Trekk fra Larvik og Fritzøe

1950

Bakken Asbjørn
   
 
I grevens tid 6. Samling
    Bakken Asbjørn    
 
Kulturhistorisk registrering i Siljan Kommune
Fornminner fra før 1537 2003 Toning Christer 70  
82-7333-100-8
Kulturminner og Skogbruk
  1997 Jacobsen Harald Follum Jørn R. 248  
 
Lensregnskap

1586 - 1623
       
 
Mennesker og makter i Grenland 800 - 1200

Hovedfagsoppgave i historie
2001 Refsdal Frank 94  
82-7099-349-2
Norske innsjønamn IV

Telemark

2002

Venås Kjell

480
 
82-7065-025-0
Oluf Rasmussen AS 100 år
  2002 Kortner Magne 155  
82-430-0127-1 På loffen
Landstrykere og vagabonder langs norske landeveier
2001 Gotaas Thor 283  
82-8101-011-8 På vandring i fortiden
Mennesker og landskap i Gråfjell gjennom 10000 år
2003 NIKU 112  
 
Registreringer i Siljan Kommune

Fornminner rundt Bakkane-feltet
2002 Sørum Geir    
82-90692-07-2 Siljanbilder
Glimt fra bygdas kulturhistorie
1989 Valle Øyvind Gardåsen Tor Kjetil 110  
  Skatteliste 1664
Opptrykk fra statsarkivet Oslo
1664      
82-995753-0-3 Skogen i Telemark
Næring-Kultur-Arbeidsplass
2000 Vevstad Andreas 372  
 
Transportliste for Moholt Masovn 
  1834      
 
Jordebok over Telemark (Bratsberg len)

1615.V/Alexander Rabe von Pappenheim
1991 Odd Arne Helleberg    
 
Stattholderskapets jordebok over Telemark 1624
  2004 Odd Arne Helleberg    
82-993493-0-3 Vi er fri!
Skien i krigsårene 1940-45
1995 Skien Historielag 304  
978-82-419-0860-6  Sopelimboka  Om sopelimbinding, overtro og litt mer  2012  Hans Løvmo  68  
978-82-93206-00.2  Hjemmestyrkene
Hovedtrekkene av den militære motstanden under okkupasjonen
1959/2011  Sverre Kjeldstadli  490  

82-996732-0-8Ætt og annet
Jubileumsbok Grenland Ættehistorielag
2003


183  
 
Energiprodusent og rekreasjonskilde

På oppdagerferd i vannets historie
2000 Jørgen Sandberg 253  
  Siljan 2005 100 år etter 1905 2006 Kulturkontoret med frivillig prosjektgruppe ca 200  
 
Høisetbakkane, gang og sykkelveg
Kulturhistorisk registrering 2011
Knut Fossdal Eskeland/TfK
52  
  Arkeologisk utgravning
Boplassområde med rydningsrøyser, stolpehull og graver
2007 Jostein Bergstøl/KHM ca 100  
 
Arkeologisk utgravning

Bygdeborg

2005

Ingrid Ystgaard/UKM

20
 
82-994002-0-1 Samorg i fellesskap og samhold
Tønsberg og Omland Faglige Samorg. gjennom 80 år
1996 Sverre E. Mortensen 104  
82-7494-040-7
Skrim
 
2002

Olav Såtvedt

220
 
82-90089-67-8 Stokkebåter
Nytt om Sørumbåten og andre sørnorske stokkebåtfunn
2005 Torstein Arisholm og Pål Nymoen 127  
 
Grorud skole 100 år
 
1986

Siljan kommune

19
 

978-82-93048-02-2

Seterliv i Lågendalen
 
2011

Tor Bjørvik

176
 
 
Ole A. Kiste og Siljanfløterne som pionerer i fagbevegelsen
Opptrykk av div utklipp   Siljan historielag ca 40  
 
Utviklinga av landbruket i Telemark i

dei siste 100 år. 1877-1977
Telemark landbruksselskap  1983 Hallvard Eika 390  
 
Telemarkfeet gjennom 150 år.

1856-2
  2006   190  
  Der rinner en kilde
En liten prat i hverdagen om mangt og mye fra Lågendalen og bygdene omkring.
2014 Einar Skaatan 340  
  Registering av faste kulturminner (sefrak) Bygninger i Siljan reist før 1900

1977 Telemark fylke    
 
82-92765-26-5
 
Kampen
 
2009
 
Kjell Staal Eggen
 
158
 
 978-82-92765-23-4  Skammen  
En bok om sviket mot norske jøder under krigen 1940-45
2008   Kjell Staal Eggen  206  
 
978-82-7494-0796
 
Bygda, berget og byen
 
Jubileumsbok  25 år
 
2007

Kongsberg og Sandsvær historielag 
138   

82-7494-015-6

Sandsværs historie

Gårds og slektshistorie

1992-2002
Olav Såtvedt    
 
Sandsværs historie

Bygdehistorien fram til 1964
1973 Aage Lunde 547  

9788283050370

Selbuvotter

Museumsforlaget

2016

Anne Bårdsgård
   

978-82-992222-6-6

Fra Skrim til Farris VIII

Der veier møtes

2014
 Siljan historielag
208
 
978-82-450-2088-5 Bergverk i Norge Kulturminner og historie 2016 Bjørn Ivar Berg (red.) m.fl.
430
 
 978-82-690368-0-0 Kirker i glemselens slør
Søkelys på det norske kirkelandskapet i middel-alderen 
2016   Dag Bertelsen 427   
   Telemark historie
Tidsskrift for Telemark historielag
 2008-      
 978-82-995205-1-5  Årbokarbeiderens ABC  
En veiledning i årboks-utgivelse
 2008  Kjell Haugland   91  
 9788283050202
 Olav Haraldsson
 Kongens reise  2015 Museumsforlaget    227  
 ISSN 1503-643x  Fortuna nr.6  Tidsskrift for historie, teknologi og kultur med tilknytning til de gamle norske jernverkene  2017 Næs Jernverksmuseum   143   
   Stortinget & statsraadet  1814-1914, 3 bind  1915  Tallak Lindstrøm  1028  
   Riksforsamlingens forhandlinger  2 bind  1916 Tycho Jæger    789  
   Sosiale og kulturelle forhold blant arbeiderne ved Fritzøe jernverk i perioden 1690-1790 Avhandling for graden philosophia doctor  2017  Anita Wiklund Norli   441  

   Sølland i Siljan  Gårds og slektshistorie  2016  Hølje Bøen og Gunvor Thingstad Bøen  348  
 978-82-917850-6-6  Himmelske pannekaker    2008  Bjørn Bergene  62  
   Fra Larvik-kyst til Skrimfjell      Einar Nord  230  
 978-82-91427-18-6  Kvinnene kommer  Kampen for stemmeretten i Skien  2013  Thor Øvrum  124

 
   a/s Siljan Bil gjennom 50 år  1921-1971   1971  M.I.Hove  31  
  978-82-303-2097-6  Fredsarbeid i Grenland gjennom 60 år  Et kraftsentrum i sør-Norge  2012  Nei  til atomvåpen /avd.Grenland  175  
 978-82-90692-38-9  Pressefotografiet  Kunsten å dokumentere  2018  Telemark museum  130  
 978-82-994412-2-3  Folkeminne fra Melum, Kilebygda og Vold  Red. Gudmund Kverndalen  2016  Solum historielag  245  
   Stiler om oppvekst i Siljan    2008  9.klasse Midtbygda skole    
 978-82-691050-4-9  Lærerutdanning i Telemark i 200 år  Telemark historie  2019  Telemark historielag  139  
 82-7627-017-4 Norsk Jernskulptur  Utgitt i 2 bind  1944/1998  Arne Nygård-Nilssen  620   
 

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.