Årsmøtet for 2020

Til våre medlemmer:

Styret har besluttet å utsette årsmøtet i 2021, da det nå ikke tillates fysisk
oppmøte i større grupper. Vanligvis avholdes årsmøtet innen utløpet av februar.
Siljan historielag ønsker ikke å benytte en digital løsning.

Innkalling med frist for forslag blir utsendt så snart det tillates planlagt
arrangement innenfor smittevernsreglene. Temakvelder denne våren vil heller
ikke bli avholdt. Styret fortsetter sine funksjoner som vanlig.


Hilsen Lars Vaagland, styreleder

Copyright © 2021 Siljan Historielag
All Rights Reserved.