Styremøter

Styremøter 2018

Styrereferat 20.mars 2018

Damstua

 

Lars ønsket velkommen til nytt styre og til Jan Erik Skilbred, ny turgruppa

-------------------

      1. Info/meldinger:

*Nettbank-avgift på kr. 100 pr. mnd kommer som ny utgift for laget.

*Regnskap hittil iår gjennomgått ved Aslaug.

*Kr 50.000 er kommet fra Skagerak energi til prosjekt tømmerrenna.

*Nytt styre lagt inn på Brønnsøysund-register og nettsider ved Lars.

*Levert avslutningshilsen til Arnt Harald.

 

 

  1. Pilgrimsvandring på presteveien:

Prosjektet er i startfasen. Lars har vært på planleggingsmøte ved Porsgrunn kirkekontor

Positiv holdning til dette prosjektet.

 

 

  1. Turprogram:

Jan Erik la fram forslagene for 2018. Her er det meste i boks og klar for utsending. Tur Moholt- Moene utsettes til neste år.

 

 

  1. Kontingent og info:

Dette blir utarbeidet i uke 15 og utsendt tidlig i uke 16

Dugnaden blir 24-4-

 

 

  1. Moholt verk:

Her ønskes og arbeides det mot et mål å få opp en godkjent utedo.

Prosjektet blir et samarbeid med Siljan kommune og Siljan historielag.

Det skal også lages nye tavler, da de gamle bør suppleres.

Budsjett for dette er ca 50.000 kr. Det søkes kommunen om delfinansiering.

Lars står ansvarlig for prosjektet.

 

 

  1. Eventuelt:

Aslaug tok opp saken: Hvem skal betale for inngang temakvelder?

Styrets vedtak: Kun arrangementsansvarlige for den aktuelle temakveld har fritak fra betaling.


 

Copyright © 2015 Siljan Historielag.
All Rights Reserved.