Turprogram 2019


Fra Sørmyr-turen i 2018

Neste tur: 1.september Gorningen

Siljan Historielag – turprogram 2019

 

 

19. mai kl. 10.30                    Moholt grendehus

Oppmøte ved Moholt grendehus. Info om skolen og gården nordre Moholt. Vi følger deler av gammel setervei til tuftene etter plassen Moene. Her bodde bl.a. sagmesteren ved Moholt Verk. Det blir rast og orientering, før vi fortsetter ned til Moanetjønn, med spor etter bekkekvern og mulig sag.  Så følger vi bilveien tilbake.

Guide Lars Vaagland og turleder Jan Erik Skilbred, tlf. 99 21 13 47.

 

 

02. juni kl. 11.00                             Kvisla

Friluftsgudstjeneste i Kvisla + medbrakt kaffe. Vi ser på godt bevart gårdstun med bl.a. bevart hesteplog til snøbrøyting. Deretter går vi til hotelltufta og hotellgjestenes turvei ned til anløpsstedet for Farrisbåten.

Kjentfolk Erling Kvisla m.fl. og turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med menighetsrådet.

 

 

16. juni kl. 10.30                        Sandbrekkene

Oppmøte ved Haukesjøbommen. Villblomstens dag. Fottur langs den gamle Lardalsveien via Haukesjødammen til Øverbøsetra.

Orientering om tømmerfløting og skogsdrift, samt ville vekster.

Kjentfolk er Hans Daniel Myrvang og Svein Øverbø, turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med Siljan turlag og Telemark botaniske forening.

 

 

1. september kl. 11.00                  Gorningen

«Kom deg ut – dagen» ved Gorningdammen. Det blir variert program for barn og voksne, herunder rusletur v/Ann Torild Norheim til tømmerrenna og Lauv - med funnsted for den kjente Lauvbåten fra jernalder.

Felles arrangement med Siljan turlag m.fl.

 

 

22. september kl. 11.00              Mykledammen

Oppmøte ved Mykledammen. Felles rusletur i det tidligere senter for Myklegrenda - med bl.a bestyrergård, bakeri, ishus, brygge med varehus, båthus, sagbruk, egne hoppbakker samt ”bjønnehus”.  Info ved diverse kjentfolk. Turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

 

 

Copyright © 2019 Siljan Historielag
All Rights Reserved.