Turprogram 2020


Eikhaugen tilhører et jernalders gravfelt på Austad.
-Et av turmålene på kom-deg-ut-dagen.

Neste tur: Vierseter og Vierplassen søndag 20.september
Oppmøte Løkkabommen/Mykle kl 11


Årets planlagte turer er noe redusert pga den pågående smittesituasjon.
Disse blir gjennomført dersom de sentrale helserådene gir åpning for det:


14. juni kl. 11.00             Grorud kapell  (Avlyst pga korona)

Grorud kapell feirer 75 år. Også villblomstens dag.

Felles arrangement sammen med Telemark botaniske forening, Siljan menighet, geoparken og Siljan turlag. Siljan historielag står for guidet tur i området Grorudplassen-Larønningen.

Turleder: Harald Stendalen

 

6. september kl. 11.00     Gorningen

«Kom deg ut – dagen» ved Gorningdammen. Famliearrangement med Siljan turlag, geoparken  m.fl. Det blir variert program for barn og voksne. Guidet tur Eikhaugen - Kjonhaugen- Austad gamle skole. Visning av autentisk grendeskole av 1878 med utstillinga 200 år i Siljan. 

Turleder: Harald Stendalen

 

 

20. september kl. 11.00    Vieren

Oppmøte: Løkkabommen/Sørmyrveien.

Vi besøker Viersetra med 1700-talls størhus og fjøs. Deretter finner vi tuftene etter Vierplassen fra 1800-tallet.  Lokal info. Felles tur med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

Turleder: Harald Stendalen

 

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.