Siljan Historielag

Åpning av historisk løype 30.oktober 2022:

Mellom 90 og 100 deltakere i alle aldre samles her på Fiskebekkåsen, rett ved rideveien til Skien.
Etter felles vandring ble det myldring og sosialt samvær med bålkaffe, pølser og medbrakt niste.

Fiskebekkåsen inneholder også ei stor gravrøys og et spredt gravfelt.
Den gamle kongeveien antas derfor å ha et før-historisk opphav.


Den historiske løypa fra Loppedåpan til Kikut/fv32 (eller omvendt) kan anbefales for hele familien.


  • Treff: 375