Siljan HistorielagFra utstilling på Båthuset sommeren 2012


Foredrag og arrangementer ved Siljan historielag.
Møtene ble fram til 2007 avholdt på Øverbøstua.
Fra 2008 er de fleste av møtene avholdt i Båthuset.


1988

  nov.          Bertha Brathagen/Kvelde. Erfaringer og råd ved oppstart av Siljan historielag 


1989

  nov           Karsten Brynhildsen: Kirkevandring i Telemark


1991

febr.            Gunnar Christie Wasberg/Larvik: Siljan fra vikingetida og framover.


1992

mars           Øyvind Valle: På tur gjennom Siljan.


1993
          
mars           Ragnhild Hagen/Ulefoss: Utvandringa til Amerika.


1994

19.juni        50 års jubileumsfest på Grorud kapell


1995

4.febr          400års jubileum på Vindfjelltunet for Jens Nilssøns reise over Slemdal.

23.mars       Kjell Ivar Brynsrud/Skien:  Rideveien fra Skien til Siljan

11.sept        Fellesarrangement ved Limtjern med innlagt gudstjeneste, korpsmusikk og 50 års markering av skauguttleiren på Vallerdalsåsen.

                  (I samarbeid med Porsgrunn turistforening, Skien turistforening, Siljan musikkkorps og  Siljan menighet) Totalt ca 350 deltakere


1996

7.mars        Tor Bjørvik/Larvik: Om kulturminner.


1997       

aug            Stand på Siljandagene.  Ø. Valle guider ved kullkjeller og masovn  


1998

14.juni       10-års jubileumsfest på Grorud. Kjøring med hest, håndverk, sosialt. Ca 200 deltakere


1999

18.mars     Leif Roksund/Skien: Grenlandsmålet.

13.juni       Familiearrangement i den gamle skolestua med menighetsrådet

22.juni       Filmkveld om fløtning i Siljanvassdraget (Fritzøe-filmen fra 1930tallet)

aug.           Stand på Siljandagene

31.des       Vete-brenning på Ramsås /Norge inn i 2000


2000

22.febr      Otto Authen/Larvik: Om Treschows historie og betydning for Siljan

mars         Tor Bjørvik:Presentasjon av rapport Områdetiltak Siljan

21.mai      Åpning av Austad skolemuseum.

4.juni        Familiearrangement på Årum, sammen med menighetsrådet. (Deretter tur til Krokvannsdammen)

28.sept      Helge Bråthen/Telemark fylke: Siljan - en arkeologisk gåte.


2001

20.febr     Olav Såtved/Sandsvær: Under Styggemann.

15.mars    Ide-møte: Veien mot et bærekraftig lokalmiljø i Siljan.
                Panel ved Morten Nystad, Audun Østtveit, Lene Hennum, Solveig Hellevik og Lars Vaagland.(Fellesarrangement)

18.aug      Siljandagene: Egene trivselskrok med salg av lokal mat

27.sept      Forskningsdagene: Siljanvassdraget - en ferdselsåre gjennom 10.000 år.

                Sammen med biblioteket, ungdomsskolen. Foredrag ved professor Gunnar Wasberg

1.nov        Pressevisning av den nydaterte Lauvbåten i Brekkeparken


2002

21.febr      Aslaug Kiste og Otto Austad: Kistefilmen 1954

19.mars    Jan Grønseth: Livet langs Numedalslågen    (fellesarrangement på Øverbøstua med kulturetaten)


2003

20.febr      Tor Bjørvik: Fløterbilder fra regionen.

27.mars     Harald Stendalen: Natur og kultur fra nordre del av Siljan.(Øverbøstua)

aug            Siljandagene: Stand, trivselskrok, slåttekonkurranse ved Åge Gonsholt.

                 Sjølbinding av korn ved Arne Helge Gurholt.

17.nov       Karl Martin Helgerud: Bilder og historier fra Skauane.


2004

12.febr      Jan Christensen/Skien: Ulvejegeren fra Snurren - og om borgerkrigen i Amerika på 1860tallet.

25.mars     Fløterkveld på Øverbøstua. Bildekavalkade ledet av Åge Gonsholt. Oppmøte ca 70.

29.okt        Utgravning av muren på Børja. Visning til skolen, pressa og lokalbefolkning.

18.nov       Rolf Jørn Karlsen/Fellesforbundet: Hvordan Siljanfløterne ble pionerer i kampen for sosial rettferd.
2005

17.febr       Anders Bårnes og Hans Røsholt/Lardal: Om bygging av veien Steinsholt-Siljan.

                 Video om Jens Nilssøns bispereise.

vår-høst     Ialt 7 Damstuetreff    2006

16.febr      Hans Helseth/Næs jernverk: Norske jernverkstradisjoner, prosjekter og visjoner.

mars         Siljan og hvalfangst. Øverbøstua. Film utlånt av Bjarne Austad. Oppm ca.25

23.juni      Stort st.hans bål ved Båthuset- med nordavind.(og nesten brann) Oppmøte ca 170.

18.aug      Siljandagene: Stand med fotoer fra Børjaprosjektet, Bakkaneutgravning, flyfotoer mm.

vår-høst    5 Damstuetreff2007

15.febr      Mona Holte/Geoparken: : Geo Norvegica -og muligheter for Siljan.

mai           Rydding av Finsrudsaga med god støtte av 9.klasse og Ove Håtveit med gravemaskin.

juni          Reparasjon av Strekdammen. Rydding av vassrenner og tuft på jernverket. Rydding av husmannsplassen Tangen. Samarbeid med skolen.

vår-høst    6 Damstuetreff

13.sept      Pressevisning av Båthuset, med påfølgende avisomtale.2008

14.febr     Jan Einar Bredal/Larvik: Dampskipet Farris.

7.sept      Jernverksutstilling Båthuset.( I forkant av skuespillet Slemdals bankende hjerte.)

               Åpent hus på Austad gamle skole ved Otto Austad.

20.sept     Åpning av Båthuset, med bl.a.: Utstilling ved Jan Petter Bratsberg, Rolf Nerli, Arnulf Berge og Pål Gunnæs. Musikk ved korpset.

               Blomster til Helge Wierød. Gaver til laget fra Telemark museum og Siljan kommune. Foredrag om pollenanalyser i Siljan, ved Helge Høeg.

28.okt      Hyggekveld på Båthuset.

12.des      Julebord på Båthuset.

5.okt        Åpning av GEO-parken i Siljan. Skriua.(Ansvar for bål og skaukaffi)2009

11.febr     Lasse Trædal/forfatter: Frå øks til hogstmaskin.

25.febr     Hyggekveld på Båthuset.

22.aug     Siljandagene. Laget hadde en innendørs utstilling fra utgravninger på Tangen og Moholt, sammen med elever fra Siljan ungdomskole. Siljan-quiz.

               Foto-konkurranse om Siljan i 2009- med ca 50 bidrag.

28.okt      Øivind Sandum/Lardal: Naturbilder.

11.nov     Damstuetreff

des          Julebord2010

19.jan     Jan Erik Tangen/forfatter: Nært og kjært - glimt fra natur og lokalhistorie i Grenland.

9.febr      Morten Harangen: Gjennom Norge med dampskip og karjol (etter årsmøtet)

18.mars   Sylfest Lomheim: Om norsk språkutvikling.

23.juni    St.hans bål og felles grill.

29.aug    Fra sluring til biff: Et familiestevne med 100 års markering av landets første store skogsarbeider-  streik.

              Skuespillet "Gjennombrudd- med kvae på hendene" v Jeanne Bøe har premiere på den nye utescenen. Ny utstilling i Båthuset:
             Om skogsarbeiderens liv - og familiens bidrag.

              Ny forskningsrapport om streiken. Aktiviteter som skogsarbeider for barn og ungdom. Foredag ved Rolf Jørn Karlsen, Dag Terje Andersen,
              Helge Mæland og Lars Vaagland. Mellom 600 og 700 frammøtte.

27.okt     Ove Mellingen/redaktør: Telemark.

18.nov    Ragnar Hylland og Ruben Smith: Ringmerking av fugl.

10.des    Julebord2011

26.jan     Tore Larsson: Jakt og fiske i Norge fra 1871 til idag.

10.febr    Lars Vaagland: Fra sluring til biff - et tilbakeblikk med bilder. (etter årsmøtet)

9.mars    Jarle Vadder: Fangstmann på Svaldbard.

30.mars  Pål Nymoen/Norsk Sjøfartsmuseum: Om båtfunn i Skienselva og stokkebåten fra Siljan.

juli         Søndagsåpent på Båthuset: Fra sluring til biff.

3.4.sept  Jernverksmarked, Moholt masovn: Jernverksløype for barn og ungdom, salg av håndtverk og lokale matprodukter, smiing, milebygging, hestekjøring, kafe mm. (I forkant av skuespill i

              kullkjelleren.)

28.sept   Torbjørn Greipsland/forfatter: Drøm og dramatikk i det norske Amerika.

19.okt.   Gerd Kristiansen/LO: Nye strategier etter 22.juli?

17.nov.   Kjetil Helgerud og Willy Solberg: Natur og friluftsliv i Siljan - og litt til.

9.des.     Julebord2012

16.febr    Lars Vaagland: Kulturguiding på Romerike. -Hva har Siljan til felles med landets største vekstregion?

1.mars    Harald Stendalen: På jakt etter sjeldne blomster fra Siljan - og om et truet artsmangfold.

28.mars  Tore Johannes Rell: Med Telemarkskanalen i fokus.

Juli         Søndagsåpent på Båthuset kl 12-16. Utstilling også med Pål Gunnæs, Stian Lode, Arnulf Berge, Bjørn Richter og Lill Austad.

25.okt     Geir Jonassen: Bilder og inntrykk fra de dype skoger mot Skrim.

21.nov    Sindre Klakegg Bruflot og Ruben Smith: Rubenstur over vidda.

23.nov    Julebord2013

13.febr    Tor Bjørvik: Setring i området Siljan - Lågendalen (etter årsmøtet)

28.febr    Helge Høeg/pollenanalytiker: De første mennesker i "Siljanfjorden". Ny forskning fra Siljan og Brunlanes.

20.mars   Thor Helge Jahnsen: Næring, rekreasjon, oppvekst og folkeliv på Solvika.

Juli          Stolthet og ettertanke: Utstilling av malerier ved Lill Austad, søndagsåpent

26.sept    Harald Stendalen: Hellas - en rundreise i kultur og natur.

31.okt      Siv Remberg Fagertun/Høgskolen på Ås: Derfor er frukt og grønt godt for deg. Forskning fra Ås.

21. nov    Espen Paulsen: På seiltur til Grønland.

6.des       Julebord2014

12.febr    Tor Gervin: Til Slemdal eller Salt Lake City?

13.mars   Morten Johannessen: Jomfuland nasjonalpark

2.april     Morten Harangen: Lakselordene i Lågendalen.

21. sept   Siljan 2014 - Slemdal 1814 /Jubileumsutstilling Austad g. skole

24. sept   Tormod Aulebo/Skien: Gå ut døra hjemme - det er her vi hører til.

29.okt      Bjørn Bergene: Barneår og oppvekst i Lågendalen

13. nov    Harald Stendalen: Naturbilder 

28.nov     Julebord2015

4.febr      Tormod Aulebo: Våre opplevelsesrike nærområder. (etter årsmøtet)

25.febr    Harald Stendalen: Naturbilder.

12.mars   Kjell Bitustøyl: Besso på Hardangervidda  - turisthytte med levende kulturhistorie.

28.aug     Tunet på prestegården: Åpning av ny kultursti til Siljuhaugen. Samarbeid med oppvekst. Drøyt 100 deltakere.
               Taler, sang, quiz, bålkaffe, kirkevandring mm.
 
30.sept    Trym Staal Eggen: Om Austadslippet og andre glimt fra milorgs aktiviteter.

29.okt      Viggo Finnerud og Dag Simenstad/Sandsvær: Om Mykle og Surlikroken - historiske bindeledd til Siljan

5.nov       Ruben Smith og Sindre Klakegg Bruflot: Samhold og naturglede, fra Rubensturen 2015

20.nov     Julebord2016

11.febr    Torstein Kiste: Kistefilmen fra 1954

2.mars    Rolf Staulen: Hoppbakker i Siljan og Mykle

7.april     Magne Thidemansen/Sandsvær: Fotografiets historie
 
5.okt      Mariken Kjøhl Rødsand/Grenland friluftsråd: Natur og friluftsliv i Telemark

26.okt    Jørn Olsen og Øivind Solberg: Gårds- og slektshistorie i Siljan2017

3.febr     Innvielsesfest for "nye" Båthuset   (etter årsmøtet)

30.sept   Besøk til Telemark Museum. Visning av stokkebåten fra Lauv.

5.okt     Tom Erik Thorsen/redaktør: Hva betyr Siljan for Varden og Varden for Siljan? Et dypdykk i kildene.

2.nov     Anders Darud m.fl.: Løsfunn med detektor fra Siljan og Grenland

16.nov   Karin Jørgensen, Else Marie Norheim og Harald Stendalen: Utvalgte natur-og dyrebilder fra Siljan

24.nov   Julebord2018

14.febr  Anita Wiklund Norli/Høgskolen i Vestfold: Arbeidsliv og folkeliv på Moholt verk (etter årsmøtet)

7.mars   Visning av filmen av 1957 "Selv om de er små". Opptak også fra Solvika og Holtesletta, med bl.a. Henki Kolstad og Grethe Kausland

17.okt   Anne Gundersen og Thor Helge Jahnsen: Sopp og spiselige vekster i nærområdene 

31.okt   Finn Roksund: På topper og ukjente stier i Siljan 

14.nov  Alf Olav Larsen/Stahelle:  Geologien i Siljan og Grenland2019

19.jan   30 års jubileumsfest på Båthuset

13.febr  Trekkspillets historie, ved Jan Erik Skilbred (etter årsmøtet)

20.mars På flytur over Siljan. Visning av flyfotoer fra 1953 ved Lars Vaagland

25.sept  Morten Johannesen: Om bienes betydning og birøkt i Siljan. 

14.okt   Siljan bibliotek: Bok-lansering av "Siljan gårds-og slektshistorie"

13.nov  Børre Østensen: Skarpt blikk. Rovfugl i våre områder. 

29.nov  Julebord


2020

12.febr  Ann Torild Norheim: På rundreise i Cuba.

2.mars  Eivind Luthen/Tønsberg: Om  Mikael som historisk symbol og mikkelsmess. Arr. på Siljan bibliotek


2021

11.nov  Dag Kullerud/Oslo: 250 års jubileum for Hans Nilsen Hauge - Grunderkveld i Siljan kirke. Samarbeid med Siljan næringsforening

25.nov  Børre Østensen: Nattfokus. Bildeserie om naturens liv i nattetimene.


2022

23.mars   Olaf Baasland: Den gamle heivei Steinsholt - Siljan - Gjerpen.

10.-12.juni  Sommerdager i Siljan/kommunen på friareal Gorningen:  Bl.a. Lenas språksjåvv/Grenlandsdialekta og familiedag/ div underholdning

26.okt   Harald Nikman/Skien: Jernbanen i Grenland. Historikk

30.okt   Åpning av kongeveien/Vanntårnet-Fiskebekkås: Ny info vises fram. Samarbeid med Siljan turlag.


2023

15.februar    Barbara de Haan: Telemark Museum idag og imorgen   (Foredrag på Båthuset etter årsmøtet.)

13.mars   Torgeir Skancke: Vill natur - mennesker på ville veier.(Arr. sammen med kultur på Siljan bibliotek)

11. oktober    Christer Sandum: Fritzøe skoger/rapport + Fritzøefilmen fra 1954

8. november    Arne Schau:  Den forsvunne Fresjeborgen - nye funn og nye spor

17.november   Julebord med turlaget på Tudal-låven


2024

8. februar   Visning av Fritzøefilmen av 1938 og Farrisfilmen av 1958 ved Lars Vaagland. (Båthuset - etter årsmøtet)
  • Treff: 7179