Siljan Historielag


Søndagsåpen utstilling på BÅTHUSET - Sommeren 2013:
STOLTHET OG ETTERTANKE FRA EI SKAUBYGD

Åpen kl. 12.00 til 16.00.   23.juni- 11.august.
Utstillinga inneholder:

Jernverkshistorie, Moholt verk
Treschow-streiken i 1910
Skogsarbeiderfamilien i bilder og tekst
Amatørmalerier ved Lill Austad
Fornminner fra Siljan


Motiver fra Lill Austads utstilling.


Stol av hasselkjepper, serieprodusert av Ole Solheim. Dette var også en praktisk byttevare.

Kløvmeis av vidjebinding, laget på Vanebu.
Skogsarbeider fra Ramsvann (foto 1905) følger med i bakgrunnen.

Felleøks fra Thormodsrød. Brukt til hogst fram til tomannssaga kom.

Nesten uten rust: øks funnet i jorda på nordre Kiste. Kan være helt fra vikingetid.
Sannsynligvis laget av lokal myrmalm.

Øks til straffemerking av tømmer. Brukt ved f.eks for høye stubber.
Dermed fikk hoggeren trekk i lønna.

Nåla ble brukt til å hjure tømmeret fast på sleden. Stikkplata viste hoggerens egne notater.

Godt brukt skaukjel fra tidlig 1900-tall.
Glimt fra skaubruksmiljøet på Båthuset.
Hvor finner du maken?

Hjemmelaga fjøslykt fra Gurholt: Praktisk, nødvendig og billig.

Gjenbruk var del av overlevelsestrategien. Merk nytt tilbud på butikken.

Tjorhell fra Gurholt. Denne ble arbeidshesten tjoret fast i ved beiting i skauen. Praktisk, billig, holdbart. 


  • Treff: 3392