Siljan Historielag

Årsmøtet i 2022 ble avholdt på Båthuset onsdag 23.mars.
34 medlemmer møtte opp til årsmøtebehandling og sosialt samvær.

Etter servering av snitter fra Lisbet Øverbø holdt Olaf Baasland foredraget
"Den gamle rideveien Steinsholt-Siljan-Gjerpen"

Her er årsmelding for 2021

          Årsmelding for Siljan Historielag 2021

 

  1. Forrige årsmøte avholdes i Opdalen Grendehus 18.august. Tidspunktet utsettes da fysisk årsmøte ikke lovlig kan avholdes i februar. 13 medlemmer møter opp. Årsmøtet er som for hele 2021 preget av koronapandemi og avstandsregler for innendørs sosialt samvær.

          Framlagt årsmelding og regnskap blir godkjent. Disse blir gjenvalgt: Svein Åge Skilbred - løypegruppe 2 år, Ann Torild Evju Norheim - damstue-gruppe 2 år, Aslaug Bakke Bøyesen - kasserer 2 år, Lars             Vaagland - leder 1 år, Thor Helge Jahnsen - valgkomite 2 år, Helge Norheim - revisor 2 år.

          Styret får fullmakt til å gjennomføre salg av gamle Austad skole med tilhørende grasareal til Guro Vale Kvavik.

 

  1. Turprogram i 2021:

           *30. mai besøkes to skaustuer under Middagkollane: Sannistua og Grautrulla/Skilbred - med start fra nedlagte Siljan alpin. Guiding ved Jan Erik Skilbred. Oppmøte ca 30.

           *20. juni bidrar laget på villblomstens dag fra Grorud kapell med guiding ned til tidligere bestyrerbolig -  ca 80 deltakere.

           *22. august besøker vi Bøseter på Lardalsheia innenfor Diplene.

            Rundt 35 deltakere opplever et restaurert størhus – nå forlatt og inngrodd av skog. Informanter er Tor Bjørvik og Tore Fagertun (søndre Kisteseter). 

           *5. september deltar styret på kom-deg-ut-dagen sammen med turlaget og geoparken m.fl. Ann Torild guider ca 15 deltakere langs den nye renna ned til Lauv. Arrangementet trekker i hovedsak     småbarnsfamilier, med vekt på aktivisering. Laget benytter vårt nye flaggbanner med logo i grønt og sort.

           *19. september går turen til Viddaseter med delvis bevarte tufter og Svartvannsseter med godt bevart størhus. Ca 40 personer deltar, herav også folk fra Sandsvær og Lardal. Turleder Harald og lokale  informanter formidler ukjent stoff for mange.

 

  1. Temakvelder på Båthuset begrenses til en kveld grunnet smittevern. 25. november viser Børre Østensen sin egen bildeserie «Nattfokus». Her vises glimt fra naturens liv i løpet av nattetimene. – Også denne gang med uvant vinkling, imponerende kvalitet og god formidling. Dette blir dermed årets eneste sosiale treff på Båthuset i regi av damstuegruppa.

 

  1. Grunderkveld avholdes i Siljan kirke den 11. november. Her er historielaget medarrangør. Temaet er 250 års jubileum for Hans Nilsen Hauge og «hva gjør vi i Siljan?». Dag Kullerud holder et engasjert foredrag om Norges mest kjente næringsgrunder. Lars bidrar med lite kjent stoff om Hauges bevegelser i vårt nærområde. Næringsforeninga inviterer tre ungdommer fra Siljan med hvert sitt prosjekt. Arrangementet bidrar til et sårt tiltrengt sosialt samvær. Ca 50 personer med ulik bakgrunn møtes i Siljan kirke, som også er bygdas eldste forsamlingshus.

 

 

  1. Julemarked avholdes ved Siljansenteret lørdag 27.november. Her deltar historielaget med egen stand. Vi selger Siljankalenderen 2022 og boka Eget skogrike. Markedet har potensiale til å videreutvikles som bygdas sosiale møteplass.

 

  1. Eget skogrike - bok nr 9 i serien Fra Skrim til Farris utgis i begynnelsen av desember. Av innholdet kan nevnes: To hovedtemaer er fløtning og setring, med vekt på historiske kilder og bildedokumentasjon. Historielagets 33 årige historie oppsummeres. Siljan som møteplass og pollenanalysene viser spor tilbake til førhistorisk tid. Siljanrevyen får egen artikkel. Øvre del av vassdraget beskrives som del av et felles kulturområde.

           Boka er på 320 sider og trykkes i 400 eks. Direktesalget foregår i hovedsak på Siljan Spar og Rema 1000. Fritzøe skoger kjøper et større opplag. Dermed når boka også utenfor vårt vanlige nettverk.

 

 

  1. Løyperydding gjennomføres som tidligere: Moholtsmia, Finsrudsaga, Børja, tømmerrenna, Laksjøstigen, milorgløypa og Siljuhaugen ryddes.

          Tømmerrenna repareres etter et vindfall.

 

  1. Båthuset:

          Utleie: 11 selskaper + 5 møter = 16 utleier.

          Seniorgruppa: 2 møter

          Ubetalte møter: 7 møter.

          Totalt 25 tilstelninger.

         Merk: Året har vært preget av innendørs antallsbegrensning. Dette har redusert utleienivået. Inntjening dekker ikke faste utgifter. Noe av dette kompenseres ved refusjon via Landslaget for lokalhistorie.      Historielaget faller utenfor kommunal tildeling av refusjon.

 

  1. Gorningen som aktivitetsområde:

Ordfører, en fylkespolitiker og en fylkesforvalter møter historielagets leder til felles ide-møte på Båthuset.  Etter kort befaring i området utveksles mulighet for framtidige prosjekter. Eksempler som nevnes er videreføring av tømmerrenna til Lauv og kanohus. Fra fylket prioriteres aktivitet og tilgjengelighet foran kulturminner. En begrensende faktor for oss er historielagets kapasitet. Det kreves flere frivillige for organisering og drift.

      10. Salg av Austad gamle skole:

Salget gjennomføres i tråd med vedtak på årsmøtet. Historielaget beholder en vederlagsfri bruksrett til museumsrom, utstillingsrom og lagerrom. Det er tilstått laget kr. 100.000.- etter inngått avtale. Reforhandling av bruksavtale gjøres etter 10 år.

       11. Titopperen i Siljan avholdes etter et opphold året før. Historielaget ved Jan Erik Skilbred bidrar til planlegging og gjennomføring. Opplegget er felles med turlaget og kommunen.

       12. Siljankalenderen trykkes i 400 eksemplarer og selges på begge butikkene + julemarkedet. Mange etterspør kalenderen etter at vi har sluttet med dørsalg.

       13. Styret har bestått av følgende: Torstein Kiste/sekretær, Aslaug Bakke Bøyesen/kasserer, Ann Torild Evju Norheim/damstugruppe, Svein Åge Skilbred/løypegruppe, Arnt Harald Stendalen/turgruppe og Lars Vaagland/leder. Styret har avholdt 6 styremøter.

       14. Medlemmer: Laget har den 31.desember ialt 177 betalende medlemmer, herav 100 familiemedlemmer og 77 enkeltmedlemmer. Dette er en reduksjon på 7 medlemmer.


 

  • Treff: 946