Siljan Historielag


 

           Årsmelding for 2017     Siljan historielag – Vedtatt av årsmøtet 14.2.2018

 

 

1         Årsmøtet i 2017 samlet 30 medlemmer og valgte Torstein Kiste som møteleder og Ann Torild Evju Norheim som sekretær. Framlagt årsmelding, regnskap og budsjett ble godkjent. Valgene ble: Lars Vaagland/ leder 1 år, Aslaug Bakke Bøyesen/
          kasserer 2 år, Torstein Kiste/ turgruppa 2 år, Torgunn Myrvang/revisor 2 år, Thor Helge Jahnsen/valgkomite 2 år. Etter årsmøtet samlet påmeldte deltakere seg til innvielsesfest for ”nye Båthuset”. En utmerket gryterett med tilbehør ble levert av
          Lisbeth og Bård .  Utstillingsrommet i 1.etasje fungerer nå også som foyae.

2         Nye forbedringer på Båthuset: Lydplater og solskjerming er montert i 2.etasje. Filter og utekran er montert. Inngangspartiet har fått et lag med pukk for å unngå sand inn på golvene. Dette har lettet reinhold og minsket slitasje.

3         Utleie av Båthuset omfatter nå hele bygget, inkludert utstilling i 1.etg. Styret har vedtatt nytt utleiereglement som følge av dette.

4         Det er dannet egen gruppe for bevaring av tømmerrenna. Gruppa opptrer økonomisk på vegne av historielaget. Finn Tallakstad har tatt ansvar for finansiering og framdrift. Med i styringsgruppa er kommunen og Fritzøe skoger. Arbeidsgruppa består
          av 10 medlemmer. Initiativtaker har vært Helge Wierød. Kontaktperson for styret er Svein Åge Skilbred. Det tas i utgangspunktet sikte på restaurering av øvre løp, med beregnet tid 2 år. 

5         Løypegruppa ved Svein Åge Skilbred har bidratt til rydding av gamle heivei mot Lardal sammen med 8. klasse. I tillegg er Siljuhaugen, Børja-stien, Moholt-smia og Finsrudsaga blitt rydda for vegetasjon.

6         Det er satt i gang skoleguiding. 5. klasse kom med buss til Austad gamle skole og Moholt, mens 9. klasse møtte i kirka og gikk deretter kulturstien til Siljuhaugen. Ann Torild har vært pådriver i skolen , Lars har påtatt seg guideansvar. Planen er
           at dette skal gjennomføres årlig.

7         Laget har bidratt med bildemontasjer til den nye fløyen på sykehjemmet. Bildene er utvalgte Siljan-motiver fra lagets arkiv. 

8         Moholt verk: Stedet har etter vår søknad fått severdighetsskilt ved innkjøring. Skilt og oppsetting er utført av veivesenet. Laget har forestått maskinell avtorving av slaggkjeller og smie-eise, samt åpning av siktelinjer ved innkjøring. Alle utgifter
          til dette er refundert fra kommunen.

9         Årets temakvelder har vært følgende: *Om avisa Varden, ved redaktør Tom Erik Thorsen. *Ukjent kulturhistorie avdekkes ved metallsøking, ved Anders Darud m.fl  *Natur og dyrebilder fra Siljan ved Karin Jørgensen, Else Marie Norheim og
           Harald Stendalen.

10       Laget har besøkt stokkebåten i Brekkeparken. Omvisning ved Kari Bjercke. Det ble gjort innspill til økt synliggjøring av båten i planlagt nybygg. Museet ser positivt på dette, men avventer statlig bidrag til finansiering.

11       Fellesturene har vært: *Gruvetur til Heivann, ved Thor Helge Jahnsen og Alf Olav Larsen. *Rusletur på Grorud, i samarbeid med menighetsrådet. Stort oppmøte. *Villblomstens dag, fellestur med botanisk forening til Tangen og Sortedal,
          ved Harald Stendalen og Tore Fagertun. *Kveldstur til Gjemmehula i Svartangen, ved Svein Helge Svartangen. *Høst-tur til Arkoset og Arkeseter , ved Kjell Ekornrød - med ytre Sandsvær og Lardal historielag. Stort oppmøte.

12       Seniorgruppa ved Ole Kristian Gurholt har hatt 5 sosiale samvær på Båthuset. Bl a har Tor Bjørvik hatt foredrag.

13       Damstuegruppa arrangerte dugnad med grillkveld og rigget st.hans-bål.

14       Torstein Kiste har overtatt som vaktmester og stått for brøyting.

15       Jan Erik Skilbred har bidratt til gjennomføring av årets 10-topper.

16       Else Marie Norheim er valgt inn som varamedlem i Landslaget for lokalhistorie. Hun representerer regionen Vestfold og Telemark.

17       Laget bidro til kommunens 100 års markering av navne-endring til Siljan. Det ble trykket store bildemontasjer og holdt bilde-framvisning i en fullsatt samfunnssal.

18       Båthuset har hatt 20 utleier og 13 foreningsmøter. Damstua har hatt 3 utleier og 8 foreningsmøter. Dette gir i alt 44 arrangementer.

          Berit Wierød og Anne Britt Fagertun har hatt ansvar for utleie og vask.

19       Kalender for 2018 er solgt i ca 450 eks.

20       Laget hadde ved årsskiftet i alt 189 betalende medlemmer.

21       Styret har hatt i alt 9 møter siden forrige årsmøte. Medlemmer har vært: Lars Vaagland/leder, Arnt Harald Stendalen/sekretær, Aslaug Bakke Bøyesen/kasserer, Ann Torild Evju Norheim/damstuegruppa, Svein Åge Skilbred/løypegruppa,
          Torstein Kiste/turgruppa.

 

 

 

 

Disse ble valgt på årsmøtet:

 

 

Leder   1 år                                                 Lars Vaagland

Sekretær. 1 år                                             Torstein Kiste

Løypegruppa ikke på valg                             Svein Åge Skilbred

Damstugruppa   ”                                        Ann Torild Norheim

Turgruppa. Ny 2 år                                      Jan Erik Skilbred

Kasserer ikke på valg                                   Aslaug Bøyesen

 

Revisor 2 år                                                Torgunn Myrvang

   ”         ikke på valg                                   Helge Norheim

 

Valgkomite. Ikke på valg                              Thor Helge Jahnsen

   ”                   Ny 2 år                               Runar Hogstvedt

   ”                   Ny 2 år                               Kato Pettersen

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        

 

  • Treff: 2325