Siljan Historielag


 

Årsmelding for 2018 - Siljan historielag

 

Vedtatt på årsmøtet i Båthuset 13.2.2019

 

 

 

1  Forrige årsmøte samlet i alt  30 medlemmer. Styrets årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt. Følgende ble valgt: Leder 1 år Lars Vaagland, sekretær 1 år Torstein Kiste, turgruppa 2 år Jan Erik Skilbred, revisor 2 år Torgunn Myrvang, valgkomite 2 år Runar Hogstvedt og Cato Pettersen.

Etter årsmøtet ble servert snitter og kaffe. Deretter foredro Anita Wiklund om egen forskning på arbeidsforholdene på Fritzøe jernverk, herunder også Moholt verk.

 

2  Årets temakvelderpå Båthuset har vært disse: 

*Om sopp og spiselige vekster, ved Thor Helge Jahnsen og Anne Gundersen.

*På topptur og ukjente stier i Siljan, ved Finn Roksund.

*Geologien i Siljan og Grenland, ved Alf Olav Larsen.

 

3  Turgruppa har hatt følgende program:

*Moholt verk – vandring rundt tidl. forvaltergården på Eidet/ ved Lars Vaagland. Ca 30 personer.

*Vandring langs Siljan-elva øst/villblomstens dag/ved Hans Daniel Myrvang og Harald Stendalen. Ca 30 personer

*Pilgrimsvandring på presteveien Bjørkedalen-Austad/  Info om Siljan kirke ved Lars Vaagland.

*Tur til Børja- som del av kom deg ut-dagen/ved Ann Torild Norheim. Ca 15 personer

*Vandring fra Sørmyr til Fagervannsstua/ved Tore Bjørnsgaard, Finn Kamfjord, Tore Fagertun og Bjørg Skilbred. Ca 40 personer.

 

Om pilgrimsturen: Dette fellesprosjektet ble organisert fra menighets-kontoret i Porsgrunn. Dette ble en lang heldagstur - påmelding for buss  og servering . Totalt antall ca 70, herav 15 fra Siljan. Opplegget bygger på den historiske ridevei-forbindelsen Eidanger-Siljan, med felles prest fram til 1856.

 

4  Følgende historiske stier er rydda av laget: Børja, Lakssjø-stien m/Fossåsen, Siljuhaugen, Milorgløypa, Finsrudsaga +gml. kjørevei Eidet- kullkjelleren.

 

5  Båthuset har hatt i alt 31 tilstelninger: Av dette er 17 utleier, 1 guiding, 2 private selskap, 1 julebord og 10 møter – herav 5 i seniorgruppa.

Damstua har hatt 1 utleie og 9 møter. Totale inntekter på utleie har holdt seg på samme nivå som før huset fikk vann og avløp. Utgifter til strøm er steget betydelig. Dette skyldes både prisøkning og høyere forbruk.

 

6  Drift av Båthuset med friareal: Damstuegruppa har stått for vårrydding av uteareal m/ grilling, årets julebord samt ansvar for oppvask og reinhold. Berit har fortsatt kontroll på utleie. Torstein har bidratt med vaktmester-tjenester.

 

7  Gml. Austad skole er vederlagsfritt overtatt av historielaget fra 2018, med fraskilt tomt på i alt ca 2 mål – heretter gbnr 29/64.  Dette er oppfylling av tidligere avtale med kommunen. Den er registrert til kulturformål. Pga felles innkjøring er det tinglyst veirett og parkeringsrett i overensstemmelse med kommunen og de nye eiere av tidl . Austad barnehage.  –Etter overtakelsen er det skiftet ut sikringer - som en anbefalt brannsikring.

 

8  Siljankalenderenfor 2019 ble trykket i 450 eks og er utsolgt. Mesteparten er solgt ved aktivt dørsalg. Det har vært stand på Spar-butikken som vanlig. Historielaget stilte også opp på årets nykommer: Julemarked utenfor gml. Lensmann, arrangert av Siljan næringsforening.

 

9  Tømmerrenna prosjektgruppe har hatt 3 møter i Damstua.

Øvre tømmerløp er fjernet på dugnad. Rennestøttene viste seg å være dårligere enn forventet, disse ble også fjernet.  Prosjektet er støttet økonomisk ved Skagerak Energi, Sparebank-stiftelsen og SMIL-midler.  Finn Tallakstad leder prosjektgruppa.

Fritzøe skoger har fjernet  øvrig del av renna helt ned til Lakssjø. Dette er en følge av miljøkrav. Øvre løp - ca 100 meter -  skal beholdes som kultur-minne. Gjenoppbygging planlegges i løpet av 2019.

 

10  Håndsmidde bokstaver er montert som navneskilt på Damstua, Båthuset og smia på Moholt. 

 

11  Moholt verk har fått supplerende info-tavler ved parkering og i smia. Utforming, gjennomføring og finansiering er gjort ved historielaget. Kommunen har bidratt med 25%  av kostnad etter søknad.

 

12  Styret har bestått av Lars Vaagland/leder, Torstein Kiste/sekretær, Aslaug Bakke Bøyesen/kasserer, Ann Torild Norheim/damstuegruppa, Svein Åge Skilbred/løypegruppa og Jan Erik Skilbred/turgruppa.

Det er avholdt i alt 7 styremøter siden forrige årsmøte.

 

13  Medlemstallet var pr 31.12.2018 på 185 personer.

 

 

 

 

  • Treff: 7432