Siljan Historielag


Årsmøtet 2024 avholdes torsdag 8. februar med 45 frammøtte.


Sted: Båthuset

Etter årsmøtet: Sosialt med servering av snitter.
Kvelden avsluttes med to Fritzøefilmer fra 1938 og 1958. 
Filmene viser fløtning, natur, dagligliv og sosiale aktiviteter fra hele Farrisområdet + Siljan og Lardal.
Oppmøtet iår er rekordstort. Dette er bra for aktivitet og samhold.

Er du ikke medlem? Du er velkommen! Meld deg inn via Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.


Her er årsmelding for 2023 
Årsmelding for 2023        Siljan historielag

 Vedtatt på årsmøtet 8.2.2024

1.Forrige årsmøte  avholdes 15.2.2023 med ialt 40 frammøtte. Framlagt årsmelding, regnskap og budsjett vedtas uten innsigelser. Som ny kasserer velges Arild Hæhre. Årsmøtet vedtar at regnskapet samtidig overføres til Rising Regnskap. Som ny løypeansvarlig blir valgt Bjørn Osvald Høiseth. Avtroppende i styret Aslaug Bakke Bøyesen og Svein Åge Skilbred tildeles blomster og takkeord for lang og viktig innsats. Etter møtet og bespisning med snitter fra Lisbeth forteller Barbara de Haan om status og framtid for «nye» Telemark Museum. Hun løfter fram mulighetene for museets stokkebåt fra Siljan.

 

2.Historielaget + kultur inviterer til «villmarkskveld» med fotograf Torgeir Skancke på Siljan bibliotek den 13.mars. Bilder og info om en økende naturkrise er tankevekkende for et lydhørt publikum. Har menneskelig aktivitet tatt overhånd? Trusler om økt nedbygging av natur gjelder også Grenland og nedre Vestfold.

 

3.Følgende guidete turmål besøkes:

*  Tokleiv kraftstasjon ved Jan Olav Hagen og Tokleiv hoppbakke ved Robert Nesheim + rusletur og bosetting v/ Harald Stendalen. 40 pers.

*  Rødstjern til Avsøla i Opdalen m/sosialt ved Rødshuken. 25 pers.

* Milorgløypa i dårlig vær med 8 deltakere.

* Moholtseter/Skottene med Tore Fagertun, ca 15 deltakere.

* Kollen og Romsdalen besøkes via innkjøring med bil og gangstier. 70 pers. + info v/Harald Stendalen, Magne Heibø og Lars Vaagland.

 

 1. 18.juni blir igjen arrangert Sommerdager i Siljan på Gorningen friareal. Historielaget bidrar denne gang med aktivitet for de yngre: Hvordan brukes stor hammer på gjenstridige spikre?

 

 1. Båthuset og Damstua har følgende bruk:

*   6 styremøter

*   1 planmøte med prosjektgruppa Atkomst Børja

*   5 møter

* 17 selskaper

*   2 guiding

*   3 seniortreff

*   2 temakvelder

*   1 årsmøte

Ialt 37 arrangementer - Herav 23 utleier til møter og selskaper

 

 1. Damstuegruppa drifter utleie mht. avtaler, nøkler, varme og vask. I tillegg avholdes vårrydding med sosialt på uteareal 25. april. Egen godtgjørelse for vask i 2022 tilstås Ann Torild og Anne Britt. Torstein Kiste har hms-kontroll, tilsyn pluss brøyting og strøing.Egen godtgjørelse tilstås for bruk av traktor.

 

 1. Følgende oppgraderinger foretas:

*  Beising av tak på Båthuset ved firma Aleksander Skoglund
*  Maling av vinduer og vindskier på Damstua og Båthuset på dugnad

 

 1. Følgende stier og kulturminner ryddes av løypegruppa:

* Siljuhaugen med ridevei og gravfelt fra jernalde
* Finsrudsaga  -  rest av oppgangssag ved Lakssjø.
* Milorgløypa – merka rundløype til containerne med start fra Galtetjernbrua
* Lakssjøstigen fra Gorningdammen til Moholt verk
* Moholt verk: Arealer ved kleinsmie, infotavler og toalett.
* Tømmerrenna.

 1. To temakvelder avholdes på Båthuset:

* 11.oktober viser skogsjef Christer Sandum fram Fritzøefilmen fra 1954 til fullsatt sal.
* 8.november forteller Arne Schau og medfølger fra Larvik om den forsvunne Fresjeborgen ved sydenden av Farris.  Nye spor etter den 1500-talls steinborgen dukker stadig opp ved metallsøking og dykking.

 

 1. Sertifisering i skogbruket krever bevaring av registrerte og uregistrerte kulturspor i utmark. Ikke alle spor er like viktige. De bør vurderes av interesserte. Særlig kjørespor kan ødelegge mye.Historielaget bistår i 2023 Fritzøe Skoger med økende antall befaringer og merking av kulturminner i forkant av hogst. Leder tar hovedansvar for dette, og deltar på Fritzøes info-møte.

 

 1. Stokkebåten fra Lauv blir faglig vurdert av Pål Nymoen på fagseminaret i Banksalen/ Telemark Museum 17.november. - Har denne atypiske farkosten istedet fungert som slede? Det stilles nå nye spørsmål. Fylket bevilger midler til kontrolldateringer. Nye data viser at farkosten fra Lauv ble bygget og brukt på 400-tallet. Historielaget signaliserer betydelig støtte for en fysisk formidling.

 

 1. Prosjekt Atkomst Børja har gjennomført følgende:

*  SHL sender søknad om Turstimidler ved Sparebanken Sør.
*  Søknad avslåes da inngrepet krever formell dispensasjon.
*  Prosjektleder har befaring med kulturarv/fylket.
*  Søknad om dispensasjon innsendes Riksantikvar.
*  Godkjenning gis. Det forutsettes at fylket følger opp arbeidet.
*  Jorddekket skal skjermes for bevaring av mulige kulturspor.
*  Kommunen bidrar med kr 80.000.-.
*  SHL bidrar med prosjektledelse, stipulert til kr 25.000.-.
*  Fritzøe Skoger bidrar med manuell rydding av traktorvei.
*  Skagerak Kraft bidrar med stein fra Sporevannsdammen.
*  Grunneier bidrar med tilgang for maskinell atkomst og velvillighet.

 

 1. Gjenrydding av området nord for masovn på Moholt gjennom-føres ved KHA maskin v/Knut Harald Andresen. Finansiering dekkes ved kulturminnemidler fra kommunen. Kommunen står også for fliskutting. SHL ved leder står for ansvaret.

 

 1. SHL avholder skoleguiding for 6.trinn på Austad gamle skole og på Båthuset - finansiert gjennom den kulturelle skolesekken.

 

 1. Siljankalenderen 2024 trykkes i 300 eks og selges i ca 250 eks.

 

 1. Styret har ialt 6 styremøter siden forrige årsmøte. Medlemmer er Torstein Kiste/sekretær, Ann Torild Norheim/damstugruppa,

Arild Hæhre/kasserer, Bjørn Osvald Høiseth/løypegruppa, Øistein Ekornrød/turgruppa og Lars Vaagland/leder.

 

 1. Medlemslista 31.12. 2023 viser 74 enkeltmedlemmer og 41 familiemedlemskap. Totalen på 156 medlemmer gir nedgang på 17.

  

 • Treff: 138