Siljan Historielag

Årsmelding for Siljan historielag – 2008.

Til årsmøtet 11.2.2009.

 

             Årsmøtet for 2007 ble holdt 14.februar på Øverbøstua med 26 frammøtte.

Godkjent årsmelding, regnskap og budsjett. Utkast til leieavtale vedrørende Damstua/Båthuset godkjent. I pausen spiste vi snitter fra Morten på Siljansenteret.

Avslutning med foredrag og bilder om Farrisbåten ved Jan Einar Bredal fra Larvik. Boka hans ”Dampskipet Farris” ga informasjon som i høy grad er del av Siljans historie. En entusiastisk foredragsholder møtte et lydhørt publikum

9 styremøter er avholdt i 2008 på Damstua. Medlemmer av styret har vært På Gunnæs, Helge Wierød, Tore Fagertun, Hans Tveitan, Helge Norheim og Lars Vaagland.

4 fellesturer ble gjennomført. Turmål var Kløverødkollen, Skriua, Årum og Teigkollen, sistnevnte som fellestur med Telemark turistforening. Kveldstur til Skriua var vellykket som alternativt tidsvalg, særlig når været slo til. Tur til Kistekollen ble avlyst pga dårlig vær. Turgruppa har hatt fire medlemmer.

Lagets medlemmer også i 2008 bidratt til avvikling av kommunens ”10 - topperen”. Hans har sittet i komiteen. Det har vært en pen økning i deltakelsen. Rullering av turmål gjør at folk blir mer kjent i sin egen bygd. I tillegg utgjør opplegget en viktig sosial faktor.

Laget har vært representert i styret for Siljanspelet ”Slemdals bankende hjerte”. Det ble laget egen jernverksutstilling i 1.etg Båthuset for publikum søndag 7. september. Damstugruppa sto for sveler og suppe. Gamleskolen på Austad var samtidig åpen. Svein Åge Skilbred stilte fra laget som rekvisient på de fire forestillingene.Premierefesten ble holdt på Båthuset., som dermed ble uoffisielt innviet.

Båthuset ble offisielt åpnet lørdag 20.september. Dermed er fire års arbeid med bygningen i mål. Av åpningsprogrammet kan nevnes:

Utstillinger ved Jan Petter Bratsberg, Rolf Nerli, Arnulf Berge og Pål Gunnæs. Utstilling ved Pål og Lars om Moholt verk, fornminner i Siljan, prosjekt Tangen, og div. fotoer fra Siljan.

Musikk ved Siljan jente-og guttekorps. Appell og gave ved ordfører Ole Kristian Holtan. Overrekking av gave fra Telemark Museum. Overrekking av blomster til Helge Wierød fra Siljan historielag for sin ledelse av Gorninggruppa.

Salg av fløtegrøt, kaffe og kaker. Fellesgrill tilgjengelig. Konferansier var Jeanne Bøe.

Foredrag på ettermiddagen om pollenanalyser i Siljan ved Helge Irgens Høeg,

Totalt antall deltakende på lørdag ca 120 personer. Gratis inngang. Frivillige gaver i egen kasse.

Søndag åpen kafe/utstilling. Bra med folk, også salg av bilder. Mye ros for lokalene.

Økonomisk støtte gitt ved Grenland bygningsarbeiderforbund på kr. 2.500.-.

Det er inngått leieavtale med Fritzøe skoger ved Gudmund Nordtun vedrørende bruk av Damstua og Båthuset. Siljan historielag er derved formelt overdratt disposisjonsretten for 99 år, uten vederlag. Avtalen forutsetter ivaretaking av bygningsmassen, og bruk/utleie etter gitte forutsetninger. Tilbakeføring til eieren kan iverksettes dersom anlegget står ubrukt i over 2 år.

Drift av Damstua/Båthuset: Som vaktmester har styret valgt Tor Åge Halvorsen.

Reinhold etter arrangementer er utført av Damstugruppa. Denne innsats er gjort uten vederlag, inntektene blir tilført kassa. Ansvar ved Anne Britt og Berit.

Hovedansvarlig for utleie og nøkler har vært Helge og Berit Wierød.

Båthuset har hatt 25 leietakere, Damstua 9. Båthuset trenger et slikt utleienivået for å dekke løpende utgiftene. Det er utarbeidet et eget utleieskjema. Dette skal signeres av ansvarlig leietaker.

Damstugruppa har hatt 6 medlemmer. Pål har vært representert fra styret.

Gruppa har stått for dugnad /grilling 2.mai og st.hans-feiring med grilling. Gruppa bidro ved utekonserten med Finn Kalvik lørdag 8.aug.

Løyper som er rydda er: Romsdals-stigen - ca 10 km - ved Kjell Ekornrød og Hans Tveitan. Børjastigen ved Tore Fagertun. Infotavle i Elgsdalen skiftet ut. Hulveien i Laukleiv er rydda som trase for Laksjø-stigen.

Styret har arrangert en felles tur til statsarkivet på Kongsberg lørdag 25.oktober. Her ble orientert om Siljan-relatert materiale, tilgjengelig både på nettsider og i arkiver. Mye interessant stoff finnes, både for slektsforskere og lokal-historisk interesserte, bare en times kjøring herfra. Arkivet er publikumsvennlig, og kan anbefales lagets medlemmer! De 6 oppmøtte fikk en tur som frister til gjentakelse.

Laget har arrangert hyggekveld på Båthuset tirsdag 28.oktober – ca 20 oppmøtte. Felles diskusjoner, godt sosialt samvær. Enighet om innkjøp av bærbar pc for bildeframvisning..

Damstugruppa har igjen stått for julebordet på Båthuset fredag 12.desember. 30 personer deltok – til god mat og drikke, prat og stor stemning. Julebordet er blitt en tradisjon.

Kalender for 2009 er solgt i slutten av november. Ca 470 av et opplag på 500 eks. er utsolgt. Mesteparten av dette har vært dørsalg. Stort sett er alle boligfeltene dekket ved dørsalg, i tillegg til grendene. Trykking i farger, samt innslag også av nyere stoff har vært vellykka. Målgruppe har også vært yngre familier og nyere innflyttede. Salg på Siljansenteret vurderes som viktig pga. synliggjøring av laget.

Laget har deltatt i åpning av Geo-parken i Siljan. Dette skjedde på Skriua søndag 5.okt.

Vi sto ansvarlig for bål og skaukaffe opp på toppen. Et vellykka arangement, med spørrekonkurranse, foredrag, bålkos og bra med familiedeltaking.

Nytt turkart over Siljan nord og Skrim er kommet. Laget har bidratt med informasjons-stoff og referansepunkter. Kartet er tilgjengelig på lagets reol i Siljan bibliotek.

Det er innkjøpt en del nye bøker med stoff fra Siljan. Disse blir tilgjengelige på biblioteket. Tidsskriftet Levende historie ligger til gjennomlesning.

Pollenanalyse fra myra på Saga/Torsholt er ferdigstilt. Prøva ga flere naturvitenskapelige dateringer av bygdas tidligste jordbruk. Resultatene vil inngå i bok nr.7 i vår bokserie. Ansvarlig har vært pollenanalytiker Helge Irgens Høeg.

Nettsidene våre er kontinuerlig oppdatert. Sidene blir stadig mer besøkt. Noe skyldes nok mer utlagt stoff, samt at de aller fleste nå har tilgang til nettet. Slekts-stoffet er mye nedlastet.

     ”Prosjekt Båthuset” ble avsluttet 31.12.2008. De direkte utlegg er kommet på ca kr. 400.000.-. Dugnadsinnsatsen har vært drøyt 1 mill.kr.(150 kr. pr time). Dugnaden inkluderer alt arbeid med ved, hogst, materialskjæring, rydding, grunnarbeid, full restaurering av bygget, nytt takverk, maling, beising, lage vinduer, innvendig eiketrapp m.m. Rapport med bilder vil bli utarbeidet.

I sum utgjør direkte kostnad og dugnaden en verdi på rundt 1,45 mill. kroner for prosjekt Båthuset.

Bygningen står nå i forskriftsmessig stand. Samtidig er laget gjeldfritt.

Dette er en god start for en ny fase for Siljan historielag, nøyaktig 20 år etter stiftelsen.

Både Siljan som bygd og Grenland som region har fått et forsamlingslokale med særpreg.

Dette har vi all grunn til å være stolte av.

  • Treff: 3452