Siljan Historielag

Årsmelding for 2007 - Siljan Historielag

 

Vedtatt på årsmøtet 14.2.2008

 

 

 1. Årsmøtet for 2006 ble avholdt den 15.2.07 på Øverbøstua med 25 frammøtte.

Lars Vaagland ble valgt til møteleder, Pål Gunnæs sekretær for årsmøtet.

Årsmelding, regnskap og budsjett ble vedtatt. Ny kasserer valgt, Helge Norheim. Gjenvalg for øvrige. Jan Erik Skilbred ny revisor (2 år), Nina Bøe (1 år)

Foredraget etter bespisning ble gjort av Mona Holte fra GEO parken. Animerte klipp viste kontinentenes bevegelser på verdenshavene fram til i dag. Diskusjon om Siljans rolle i geo-parken, som er vedtatt for vår region. Synliggjøring av de geologiske prosesser, og deres betydning for menneskene, er hovedtemaer.

Siljan historielag har tidligere forpliktet seg til å delta lokalt, sammen med kommunen.

 

 1. Det er avholdt ialt 6 styremøter. Styremedlemmer har vært Hans Tveitan, Helge Norheim, Helge Wierød, Tore Fagertun, Pål Gunnæs og Lars Vaagland.

 

Fem turer er blitt gjennomført: Hovde, Fritzøe-parken, Mjøvann/Toa, Vallerdalsåsen og Breiangstulen utgjorde et variert spekter av turmål. Alle hadde innslag av guiding, og trakk i snitt 25- 30 personer. Alle barn på disse turene fikk utdelt historielagets diplom, laget av Pål.

Busstur til Næs ble avlyst pga for få påmeldte, dessverre. Jernverket der nede er absolutt verdt et besøk for Siljans historieinteresserte.

 

 1. 10-topperen ble arrangert av kommunen, i praktisk samarbeid med bl.a. historielaget. Hans har deltatt fra oss, på møter og på postene. Tiltaket trakk ca 100 registrerte - atskillig flere har nok deltatt. Mange har oppdaget nye steder i bygda. Dette prosjektet vil bli videreført.

 

 1. Folderen ”Pionerene fra Siljan” utformet ved Pål og Lars, og trykket i 200 eks. Disse selges for kr.10.- pr stk. Hensikten er å formidle Siljan-fløternes innsats for organisering og velferd.

 

 1. Finsrudsaga ble i mai rydda for vegetasjon av samtlige på 9.trinnet ved ungdomsskolen. Veien ned er nå planert og gruset opp. Maskinarbeid er utført av Ove Håtveit, og bekostet av historielaget. Nå kan turvandrere komme helt ned til de flotte gråsteinsmurene. Dette er bygdas siste spor etter oppgangssag, og funnsted for kommunevåpenets sagblad.

Fritzøe har sponset ett gruslass til prosjektet.

 

 1. Partnerskapet med ungdomsskolen besto av tre praktiske prosjekter.

Reparasjon av Strekdammen, synliggjøring av vassrenne til stangjernshammeren og rydding av husmannplassen Tangen. Alt dette ble utført i juni, sammen med folk fra historielaget. Elevene syklet de tre dagene prosjektet varte. De ble kjent både med historiske steder, praktisk arbeid og fikk prøvd sine evner til samarbeid. Elevene har i felleskap utarbeidet hver sin rapport.

Fra oss deltok Svein Helge Svartangen, Tore Fagertun, Harald Nilsen, Svein Åge Skilbred, Jan Ove Fjeld, Pål Gunnæs og Lars Vaagland. Noen tok også fri fra jobb for å være med på dette arbeidet.

Dessuten: Tiltakene hadde ikke blitt gjennomført uten partnerskapsprosjektet!

Området opp for stangjernshammeren er blitt rydda for skog. Nå gjenstår maskinell fjerning og forhåpentlig avtorving der bygningen har ligget. Kulturkontoret står for dette ansvaret. Historielaget fungerer som rådgiver.

 

8. Båthuset er i løpet av 2007 stort sett ferdig restaurert, se egen rapport. Styret arrangerte pressevisning den 13. september. Innbudte var avisene, Sparebank-stiftelsen DNB Nor, Fritzøe Skoger, Grenland landbrukskontor, Siljan kommune, og dugnadsfolk. Informasjon, innspill og bespisning av snitter levert av Morten, ble foretatt i 2.etg.. Omvisning både inne og ute. Reportasjer i både TA og Varden. Sponsorene virket til å være svært fornøyde med det vi har fått til. Dette ble også et slags nettverksmøte for videre prosess.

 

9. Mht sluttfinansiering av Båthuset er behandlet og innvilget søknader på kr. 100.000.- fra Grenland landbrukskontor og kr. 30.000.- fra Siljan kommune ved formannskapet. Dette viser at Damstua/Båthuset er et godt prosjekt, som oppfattes som allment viktig for hele bygdas kulturliv.

 

 1. Damstuetreff ble holdt 6 ganger. Temaer har bl.a. vært Bakkaneriset, Fritzøe jernverk, oppgangssaga og vi lager hakastang.

 

11. Kalender for 2008 ble trykket i farger for første gang, og med ny lay-out. Dermed får nyere bilder mer aktualitet, inklusive naturbilder fra nær-områdene. Motiver fra ti-topperen og nyere kultur er trukket inn. Hele opplaget ble utsolgt på kort tid. Mesteparten av salget har skjedd på dørene.

 

 1. Nettsidene til historielaget er blitt revidert i løpet av året. Mye arbeid er gjort for å få det til, dette er nye erfaringer for styret. Endringene er gjort av Tore Kvaale og leder av laget. Sidene viser seg å være godt besøkte. Bl.a. ligger hele forskningsrapporten fra Bakkaneriset tilgjengelig.

Web-sidene utgjør nå klart styrets viktigste informasjonskanal utad.

 

 1. Løyperydding er foretatt på Kastet-stigen, fram til bjønnestilla. Kavlinger er lagt over myrene, stien er rydda og merkene frisket opp.

Laksjøstigen er lagt om fra Fossåsen til Laukleiva - ned mot Finsrudsaga.

Denne er lettere å vedlikeholde, dessuten er hulveien meget god å gå.

Børjastigen er rydda for trær som hadde blåst ned.

Fylkeskommunen har satt opp og bekostet en designet info-tavle rett ved bygdeborg-muren, etter initiativ fra Siljan historielag.

 

 1. Styret har i høring til Grenland landbrukskontor uttrykt ønske om å beholde Torsholt-jordene syd for den gamle hovedveien som kjerneareal for jordbruk.

Vårt innspill medvirket til kommunens standpunkt mht arealplan for sentrum.

 

 

 

 • Treff: 3208