Siljan Historielag

Årsmelding for Siljan historielag, lagt fram 15.2.2007

 

 

1. Årsmøtet ble holdt på Øverbøstua 16.2. med 25 deltakere. Årsmelding og regnskap vedtatt. Hans Helseth fra Næs Jernverk kåserte over tema: Restaurerings-prosjekter og visjoner. Meget inspirerende for laget, som nærmer seg en ny fellestur til Næs.

Laget har fått kopi av den framviste filmen om støping. Ungdomsskolen har lånt den til undervisning

 

2. Det er tatt initiativ til oppretting av egen arrangementsgruppe for Damstua/Båthuset. Gruppa ble stiftet 13.3. med i alt 8 deltakere. 2 har seinere meldt frafall.

Gruppa fikk sin ilddåp - i dobbelt forstand- på st.Hans. Det store bålet fikk vindretning mot Båthuset, som da hadde åpen gavlvegg. Gruppas brannvern hindret katastrofen. De ca 170 frammøtte hadde utover denne hendelsen en svært trivelig kveld. Felles grilling, natursti og altså et organisert bål.

Arrangementet kan bli et varemerke for Gorningprosjektet.

 

3. Båthuset har gjennomgått vesentlige forandringer i løpet av året: Bygget har fått to plan, 1.etg er nesten ferdig innredet. 2.etg har fått himling og åpen takkonstruksjon, med nye, synlige skråspenn. Preget er rustikt og egenartet, slik planen var. Otto har laget vinduer, gruppa for øvrig har jobbet to dager i uka. To lørdager har samlet mange dugnadsfolk. Nye sperrer er laget av selvskjærte materialer. Takutgiften er i sin helhet dekket av Fritzøe Skoger.

 

4. Damstua har fungert over all forventning, med vel 20 betalte tilstelninger. I tillegg kommer lagets styremøter og Damstuetreff. Dermed dekkes driftsutgiftene for stua. Arrangementer fra barnebursdag, 90 årslag, seminarer, ledersamlinger etc har bidratt til at mange i løpet av året har sett bildemontasjene. Prosjektgruppa ved Helge fikk tildelt kulturprisen for 2006

 

  1. Styret har arrangert i alt 5 Damstuetreff. Temaene har vært: stokkebåten,

skog og land-historie, fløterredskaper, bilder fra ytre Siljan, turer.

 

6. Styret har arrangert åpen kveld på Øverbøstua med tema Siljan og hvalfangst. Film om Sven Foyn ble utlånt av Bjarne Austad. Kvelden trakk ca 25 personer, derav ca 10 med bakgrunn i hvalfangst. Dette ga godt innblikk i hverdagen til svært mange Siljanfolk i etterkrigstida. Arrangementet ble støttet av kulturkontoret.

 

7. Laget har inngått en 3årig avtale med Siljan ungdomsskole om partnerskap. Oppstart blir våren 2007. Moholt og Gorningen-området blir arenaer for elevenes lokalhistoriske arbeid. Båthuset kan bli visningslokalene.

 

8. Laget har inngått intensjonsavtale om et framtidig samarbeid med den nye Geoparken, som Siljan også blir en del av. Tre -fire steder skal plukkes ut for å vise bygdas geologiske kvaliteter. Vår rolle blir å bistå til stedsvalg og tilrettelegging.

 

9. Standen vår på Siljandagene 2006 18.-20 aug. trakk svært mye publikum. Det ble gjort et grundig arbeid med nye foto-montasjer, som sto midt i salen. Temaer var bl.a. Børjaprosjektet, Bakkane-utgraving, gamle bilder/dokumentasjon, flyfoto fra bygda vår og Gorningprosjektet. Et spørreskjema om bygdas historie tiltrakk oppmerksomhet fra både unge og gamle. Premien var et valgfritt flyfoto fra Pål.

Mange ga uttrykk for at de lærte mye nytt om Siljan.

 

10. 3 medlemmer fra styret har deltatt på 2 ulike seminarer om Næs jernverk og lokalhistoriske publikasjoner. Disse har gitt verdifull inspirasjon for det videre arbeidet.

 

11. Det er satt opp info-tavler på Rustad i Opdalen og ved Eikhaugen på Austad om førkristne gravfelt og hulveier.

 

12. Best besøkte tur ble fellesturen med STT til Romsdalen og Rønningen. Dette var en kveldstur på ca 7/8 km i flott vårvær. Området ble kjent for mange ”nye” turgåere. Ellers hadde laget turer fra Kiste kraftverk til Moholt verk, Holmefjell og Prestegårdsseter.

Alle barn som har deltatt på disse turene har fått tildelt diplom laget av Pål.

 

13. Kalender for 2007 ble trykket i 350 eks.. Rundt 300 er solgt. Dørsalget har vært en stor del av dette, der særlig Hans gjorde en stor innsats.

 

14. Boka ”Siljan 2005” ble gitt ut rett før jul. Den inneholder viktig foto-dokumentasjon fra Siljan 100 år etter unionsoppløsninga. Boka inneholder bidrag fra historielagets medlemmer. Styret har vært representert ved Pål og Lars .

 

  1. Styret har avholdt i alt 7 styremøter. Styret har bestått av Inger Lise Gurholt, Hans Tveitan, Helge Wierød, Tore Fagertun, Pål Gunnæs og Lars Vaagland.

 

 

 

 

styret

  • Treff: 3605