Siljan Historielag

Årsmelding for Siljan historielag, febr,2006

 

 1. Årsmøtet i 2005. Avholdt 17.februar Øverbøstua. Regnskap og årsmelding godkjent. 32 medlemmer tilstede. Inger Lise Gurholt valgt til ny kasserer. Sekretær gjenvalgt for ett år pga ny fordeling. Anders Bårnes og Hans Røsholt underholdt deretter med historier fra Lardal og veibygging over heia. Videofilmen om biskop Nilssøns reise over Slemdal ble vist.

 2. Styremøter. Avholdt 6 styremøter, derav tre i Damstua. Dette blir i hovedsak styrets tilholdssted. Styret er meget fornøyd med de restaurerte lokalene.

 3. Damstua. Stua ble åpnet 15. september. 40 personer deltok, bla. dugnadsgruppa m/ektefeller, Telemark museum, oppvekst og kultur (Hagen) ,kultursjef Siljan kommune (Nystad), sponsorer samt styret.

Fotomontasje ble gjort av Pål Gunnæs. Den inneholder variert stoff fra fløtermiljøet i Siljanvassdraget, samt nye bilder om Ole Andersen Kistebygdas store fagforeningspioner.

 1. Skolen: Laget har bistått ungdomskolen i ryddeprosjektet tilNorsk Kulturarv, iår Siljuhaugen. Vi stilte med ryddesag, mens elevene fjernet vegetasjonen rundt gravfeltet, som er godt synlig igjen. Kan anbefales alle som opplevelsesområde.

 2. Boka om stokkebåter er kommet, utgitt av Norsk Sjøfartsmuseum. Lauvbåten og Siljan er her omhandlet. Laget selger boka servicekontoret for kr.300.-. Bør kjøpes av arkeologi/historie-interesserte.

 3. Båthuset er ferdig prosjektert ved arkitektfirma Morten Jahren. Fasadetegninger kan sees Damstua, oppslagstavla. Byggesøknad er godkjent av kommunen. Golvplate er ferdig støpt, etasjeskiller montert. Asfalt vindtett satt utapå gml kledning. Nye spikerslag montert. Båthuset er ikke ferdig finansiert.

 4. Siljan 2005 foto-prosjekt fortsetter utover i 2006, og retter seg mot en bokutgivelse til høsten. Laget og enkeltmedlemmer har deltatt med bilder til dette viktige dokumentasjonsprosjektet.

 5. Damstuetreff. I alt avholdt 7 treff i løpet av høsten. Ett av dem kveldstid. Dette kan bli en fast tradisjon.

 6. Laksjøstigen er igangsatt. En del skilt er satt opp. Tursti-logo er laget i plast av Pål Gunnæs. Stigen blir del av turveien Gorningen-Moholt Verk.

 7. Skauane-kvelden Øverbøstua 17.nov med Karl Martin Helgerød trakk fullt hus. Lysbildeserien aldri vist før. Scannet ved historielaget.

Med lune kommentarer og innsikt framførte Karl Martin et omfattende tradisjonsstoff. Meget god stemning, og mangenyefolk.

 1. Mælakollen kr.h.f.dag ble årets topptur. Med markedsføring i både avis, radio og STTsitt medlemsblad ble det meget god oppslutning. For mange ble turen slitsom nok, med start fra kommunehuset. Ellers turer til Prestegårdsseter, Kjærra , Gonsholtseter samt Sporevann rundt. Det er en positiv økning i familier som deltar.

 2. Bakkane. Den 29. sept. arrangerte laget visning av de arkeologiske utgravningene nytt boligfelt opp for skolens gapahuk. Ca 40 møtte opp til interessante opplysninger fra feltleder Jostein Bergstøl.

Feltet inneholdt diverse kokegroper, antatt fra eldre jernalder. Mulige spor etter langhus. Dateringer vil pågå utover vinteren. Rapporten vil utgjøre et stort løft mht kunnskaper om tidligere bosetting/kultur i bygda vår. Ei kokegrop ble rekonstruert, og et lammelår ble kokt mens omvisning pågikk. Deretter fikk alle smake, mens mørket senket seg.

Kan anbefales!

 1. Børja. Bygdeborgen er ferdig datert, rapport ligger utlagt lagets reol Øverbøstua. Borgen er mest sannsynlig bygd rett etter en avsviing av terrenget mellom 545-655 e.kr.f. Dette tilsier merovingertid, altså første del av yngre jernalder. Rapporten er lagt ut nettsidene våre.

 2. Kalenderen for 2006 er solgt i ca 330 eks. En stor del ble solgt dørene i grendene, før salget Siljansenteret. Midtbygda dekkes ikke av dørsalg, her foreligger fortsatt et salgspotensiale. Direktesalget utgjør en viktig nettverksfaktor for historielaget.

Vi savner fortsatt bygde-motiver fra 70- og 80 tallet.

 1. Rekruttering: Laget har fått 6 nye medlemmer siden forrige årsmøte.

 2. Styrets medlemmer har vært Otto Austad, Ragnhild Løver, Helge Wierød, Inger Lise Gurholt, Hans Tveitan og Lars Vaagland.

 

 

 

Framlagt på årsmøtet 16. februar 2006, Øverbøstua.

 

 

 

 

 

 • Treff: 3410