Siljan Historielag

53 personer møtte opp på Kvisla tidlig om morgenen. Farrisbåten har gått i skytteltrafikk hele sommeren. Nå var det slemdølenes tur.

Deilig sommervær, og noe overskya. Ragnildrød fortalte fra mange års  mosing og sopping av uhorvelige mengder med tømmer fra Siljan.

Vi forlater det natur-pene Kvislapollen, og forlater Treskillingsodden på Neset. Her ble solgt fisk i verkstida.

Vi passerte Trollkjerka. En tolkning er for øvrig at kjerka egentlig er en enorm splittblokk som ligger innafor den stupbratte kollen. Navnet og formasjonen kan faktisk peke mot en kultplass.

På flaggberget står fortsatt det norske flagg. Tallene skal vise stemme-avgivningen i 1905.


Vi forlater Trollkjerka i Siljan.

 

 

Brudeskjæret heter et sted lenger nede. Her skal et brudefølge har forlist.

Ved Larvik hentes vi av buss, med neste stopp Halle mølle. Ivar Sjølyst viser villig vei. Hele anlegget er møysommelig restaurert på ca 20 år.

Her finnes stor mølle med utstyr,møllerens hus fra 1700tallet,skolehus, smie, dam og vasshjul. Mølla var i drift fra 1300tallet til midt på 1900tallet. Altså 600 års kontinuerlig drift!

Vi var imponert over nivået. Stedet fungerer i dag som en motor i lokal-miljøet, med kunstutstillinger, markeder osv. Pensjonister har dratt i gang hele prosjektet, også stått for store innsamlede midler.

Siljan har utrolig mye å lære her om utvikling av lokalmiljø.

Men vi er da i hvert fall i gang..

Neste stopp er Kaupangutstilling og Herregården. Sistnevnte var en stor severdighet, kanskje for nær for de fleste Siljan-folk?

Vi fikk en følelse av maktforholdene rundt vårt vassdrag. Hele anlegget ble bygget av greven nærmest som et sommersted. Han forlot Herregården straks etter sitt bryllup, og kom svært sjelden tilbake. Parken gikk tidligere helt ned til sjøen. Storsalen i 2.etg. blir nå leid ut til bl.a. brylluper.

Vi kan anbefale turen for de som ikke fikk plass på båt/buss.

Retur etter godt guidet tur gikkmed buss tilbake til Kvisla.

 


Grevens våpenskjold utstråler makt og posisjon

 


Rommene har dekor helt fra 1600 tallet

  • Treff: 4530