Siljan Historielag

Kulturstien fra Grorud er opparbeidet av en egen gruppe, satt i gang ved prosjekt Områdetiltak Siljan. Støttespillere har vært Siljan Bondelag og SJFF, foruten Siljan historielag og kommunen.

Resultatet er ei løype i gamle far inn til Romsdalskogen. Løypa er ca 10 km lang, og følger stort sett den gamle vognveien og de gamle fotstier. Løypa passerer i alt 5 tidligere gårdsbruk. Alle er nedlagt før maskinalderen gjorde sitt inntog. Kulturminnene ligger følgelig på rekke og rad.

 

Det opprinnelige tunet fra 1700tallet på Lystjern står ennå, nå som feriested.

 

Det møtte opp ca 60 personer ved leirskolen, som er løypas utgangspunkt. Her står ei stor tretavle med info. Løypa til Borgen i Lardal er også satt opp her.

Kjell Ekornrød og undertegnede holdt en innledning om arbeidet som er gjort. Deretter stilte ordfører Finn Tallakstad opp med takkeord og en sjekk på 1500kr. til historielaget. Vi har også tidligere fått  støtte fra kommunen til prosjektet, bl.a. med infotavla.

 

Rusleturen startet ved Godvann, omtrent der tilrigging av rasteplass er tiltenkt. Omgivelsene her er meget trolske, og småørreten biter villig. Anbefalt som familieterreng!

Vi passerer den nye brua ved Godvannsdammen, og stikker innom tufta til Godvannsstua. Den har ligget i dvale i mange år!

Vi går vognveien fram til Kollen, med sin opprinnelige våning fra 1700tall. Her er rester etter smia og jordkjeller. Stien runder her over kammen ovafor husene. Ved rasten på utsiktspunktet ser alle en stor elgokse rett over Smalvann. Dette passer godt inn i programmet!


Tømmerlegger på Hustup slik de lå på 1950-tallet.


Fra dugnadsarbeid ved Smalvannsdammen i sommer.

 

 


Tuftene til Smalvannstua er markert med skilt. Foto fra rusleturen.

 

 

Vi passere avstikkeren til Ole Høylands hule. Denne vil også ble merket fra til hula, som har vært ukjent for de fleste.

Ved Romsdalen finnes begge tuftene etter to våninger. Stedet ble fraflyttet etter siste brann i 1945. Stedet kan være rydda i middelalder, og har hørt under Sauherad.

Vi går til Romsdaltjern, der svinger løypa ned langs elva, helt til Smalvann. Ved de gamle leggeplassene drar stien rett opp til plassen Romsdalsrønningen. Rydningen, som det heter på gamle kart. Stedet ble fraflyttet i 1890, og har siden grodd til. Våningstufta er rydda nå. Videre sees smie-eisa og tuft etter antatt eldhus, med åre i midten. Isak Romsdalen kunne fortelle at flere av hans onkler og tanter var født i denne stua i skauen. Familien flytta nemlig til Lystjern, som var et bedre sted å drive. Her finnes mange små utslåtter med rydningsrøyser, ingen store flater for jordbruk med hesteredskap.

 

Hans Tveitan har fyrt opp bål ved husmannsplassen. Fire store kaffikjeler går med til forsamlingen. Barna steker pølser på spidd, mens praten går lenge i det milde høstværet.

Det må være over 110 år siden det var slikt liv her!

 

Turen må fortsette: Løypa følger et drag i lendet ned til helleren ved Smalvann, og runder deretter ned til de to dammene. Bruene er også her nylaga. Beveren holder på her nede. Området er opplevelsesrikt for flere enn beveren og kan absolutt anbefales som tur.

Ved Smalvannstua svinger løypa ned til Lystjern og over Grorudvannsdammen. Her svinger den opp mot bilveien over furumo og lyng.Merking her bør nok gjøres atskillig tydeligere!


Peder Lystjern viser fram kua si. Fra Lystjern ca 1920. Foto Ole Romsdalen.

  • Treff: 3434