Siljan Historielag


Siljuhaugen ligger 200 meter nord for kirka.
Den er en av nordens største gravhauger.

Se referat fra historielags-tur

Historielaget arrangerte fellestur til Siljuhaugen torsdag 26.april.
En liten oppsummering av innholdet:
Siljuhaugen er regionens største gravhaug fra jernalder.
Mange har lurt på dens plassering i et lite dalføre, har den vært en gravhaug i det hele tatt?
En smal sjakt ble gravet ut i 1995 ved fylkesarkeolog Helge Braathen.
Ingen spor etter grav ble da observert. Til gjengjeld ble strukturene i haugen analysert.
Konklusjonen til Braathen er at haugen er en påbygget naturformasjon.
Målene etter påbygging angis av ham til diameter 38-43 meter, høyde ca 7 meter. Siljuhaugen er dermed det største kjente fornminnet i Telemark.
Siljuhaugen inneholdt også spor etter en eldre nedgraving.
Rett vest for Siljuhaugen ligger ennå synlige spor etter fire gravhauger. Området har inneholdt flere graver, som er blitt fjernet ved uttak av grus over mange år. En fjerna skjelettgrav inneholdt gullring, spyd, pilspisser og to bronseknapper - datert til romertid/eldre jernalder.(Se forøvrig boka Kult, makt og ære)
Den store haugen kan således være påbygget på 200-tallet, som et maktsymbol av regional karakter.
Haugen utgjør en tydelig markering - og vitner om en organisasjonsstruktur. Nærområdet kan ha rommet et kjent samlingsted. Ingrediensene har da vært felles avgjørelser, byttehandel, regionale samvær med rituelle sammenkomster. -I vårt språk kalt nettverksbygging.
Som en bekreftelse på områdets betydning: På flaten rett syd for kirkegården ble i 2011 avdekket spor etter nedgravning (bronsealder), kokegroper (folkev.tid), langhus (vikingetid) og ildsted (middelalder)
Det framkom ønsker om bedre tilrettelegging mht oppdatert info, plassering av denne, samt merking av sti fra parkeringsplassen ved kirka.
Siljuhaugen tåler mye mer oppmerksomhet. Den bør framstå som markør for hele regionens historiske stolthet.Og forhåpentlig også være et symbol på framtidstro..
  • Treff: 4430