Siljan Historielag

Referat fra høstturen til Lystjern
Høstturen til Lystjern var vellykka ut fra :1 Det store deltagerantallet,
nemlig over 60 personer
2. Mange barnefamilier, som må være en viktig målgruppe for turstien.  3.
Været slo til med sol og opphold.  4. Løypa var lagt til motsatt vei av
forrige år, med nye og flotte rasteplasser som vesentlige elementer. Både
Grorudvann og Godvann ligger bare 2 km gange fra Grorud leirskole. Idylliske
vann med masse småfisk. Plassen Lystjern ble besøkt. Den er nå helt
inngrodd, slik at bilder ikke er lett å ta. Tunet er fra 1700tallet, og både
innhus og fjøs er intakt, omtrent uforandret. Kulturmessig er stedet en
perle i Siljan-sammenheng!
En ting laget bør jobbe med er nivået på guiding underveis. Den kunnskap som
finnes bør framføres i slike sammenhenger som våre høst-turer. Siljanfolk må
overvinne sin beskjedenhet her!(Ingen grunn til dette)
Vi ønsker folk vel møtt til tur også neste høst. (Vi får bare gode
tilbakemeldinger på Grorudturene...)
Hilsen Lars
Kvernst_lys.jpg (564734 bytes) 
Lystjern 4.jpg (456509 bytes)

Kollen.jpg (483532 bytes)

Rekruttering.jpg (533553 bytes)

  • Treff: 3651