Siljan Historielag

Fra turen til Kiste kraftverk.

Neste tur: Onsdag 7.okt. på Moholt verk

Historielaget arrangerer disse åpne fellesturene:

Søndag 10 mai kl. 11.00: Sporevann-Steindalen

Her møtes vi ved Sporevann.

Guidet tur til Steindalen V/ Karsten Helgerud

 

Onsdag 20 mai kl. 17,00: Kiste kraftstasjon

Vi besøker Kiste kraftstasjon for omvisning

Etter dette tar vi en spasertur opp til Synken på oversiden før vi går til Teie og kikker på ett av steinuttaket og hvordan det ble utført, for så å går tilbake til stasjonen via Kistebroa. Guiding ved Jan Olav Hagen.

 

Søndag 7 juni kl. 11.00: Gorningdammen- Lauv

Gorningdammen, ved Båthuset. Denne dagen tar vi sammen med prest Trond Engnes. Etter det tar vi en vandretur til Lauv for å se hvor stokkebåten av gammel dato ble funnet. Her blir det guiding av Ann Torild Norheim

 

Onsdag 9 september   kl. 17.00: Roligheten/klokkergården

Her møtes vi på Roligheten, tidligere klokkergård og skole. (innkjøring ved Snurråsen).Vi går en rundtur for å se på en del historie i området.Denne turen vil ta ca 2 timer i greit tempo. Guiding ved Rolf Staulen

 

Onsdag 7 oktober Kl. 17.00: Forvaltergården på Moholt verk

Her møtes vi på Moholt verk hvor vi ser på kleinsmia før vi spaserer opp til den tidligere forvaltergården på Eidet. Her er det nok mange som har kunnskap om dette området slik at det er plass til kunnskaps deling. Guiding ved Arnfinn Serkland , Lars Vaagland, og andre.

 

 

 


Eventuelle spørsmål til turene:

Kontakt turleder Torstein Kiste, tlf. 90 65 20 66 

Alle er velkomne på våre sosiale turer!Fotoer fra Steindalen 2015:


Her er vi på tunet til øvre Steindalen. Innhuset brant ned pga lynnedslag, mens bryggerhus og uthus står igjen. Der er god utsikt mot Sporevann.
Karsten Helgerud og Eivind Steindalen forteller fra livet på skauane.Eivind er vokst opp her, og var siste driver, sammen med søster Margit.
Ca 35 fulgte med på turen. Heriblant også en gjeng fra Sandsvær. Ny bok fra Sandsvær ble overrakt turleder ved Viggo Finnerud.Her står vi midt i bevart tuft etter innhus nedre Steindalen.Plassen ble fraflytta på 1880tallet, da familien reiste til Amerika.

Sommerfjøset fra 1880tallet står ennå. Men to av takåsene er knekt, og tømmerbygningen står dessverre for fall.
Gårdens innmark og engslåtter ble forøvrig tilplantet på 1970tallet.

Tramstein ligger ennå foran murene etter innhuset. Brannen skyldes lynnedslag. Stedet ble fram til da brukt som feriested. Området er idag kun et turmål.
Til gjengjeld finnes både røyser og tufter å kikke etter. - En hel tidsæra er forbi mht bosetting og livnæring.


Fotoer fra turen til den tidligere

klokkergård og skole "Roligheten" ved Snurråsen:Slik ser bygningen ut idag. 1.etg er opprinnelig fra 1870. Huset ble restaurert opp på 1990tallet.Slik så det gamle tunet på Roligheten ut. Merk uthus og bryggerhus, som ikke finnes lenger.


Her forteller Rolf om husets historie, godt supplert av bl.a. familien til lærer Nesje, som i sin tid bodde og drev gården som mønsterbruk.Her vises den gamle jordkjelleren. Bl.a. ble kålrabi oppbevart her, og hentet inn på kjelke om vinteren.


Ved Kattebekken hadde Roligheten sin faste vaskeplass, omtrent midt i bildet, rett overfor gangbrua.
Opp til venstre i retning Øygardsjordet hadde Roligheten kvern på 1800tallet. En intakt kvernstein ble hentet herfra i nyere tid.
Rett fram, over brua går merka løype fram til tuftene etter plassen Åsdal.


Fra stien opp mot Åsdal sees Snurråsen bak Roligheten.


Høyere oppe på hesteveien skimtes også andre deler av Midtbygda.Her lå plassen Åsdal, fraflyttet på 1880tallet.
Tuftene er delvis bevart. Deler av bryggerhuset på norstu Øverbø har stått her.Rolf har laget eget turkart fra området.Her kan en gå en rundtur i rydda løype.Fotoer fra Kiste-turen:


:
 Kiste kraftverk.
Imponerende stein-arbeid fra 1916.

  • Treff: 3228