Siljan Historielag


Foto fra Austad.


Turprogram 2016

 

Søndag 29. mai kl. 11.00: Vindheim/Vranghol -Neset.

 

Innkjøring privat vei ca 200m etter Eidet: Vi parkerer ved båtforeninga. Historie fra området., bl.a. brygge for Farrisbåten. Lett gåtur ut til tunet på Neset, med omvisning. Deretter går vi tilbake og opp til Vindheim (tidligere kafe), der Bjørn Richter forteller sin historie.

Guide: Arnfinn Vindheim. Turleder: Torstein Kiste.

 

 

Søndag 12. Juni kl. 11.00: Austad gamle skole.

 

Menighetsrådet starter med en kort gudstjeneste ved Agathe. Deretter: Åpen skolestue med utstilling. Etterpå: Rundtur i Austadgrenda med lokal guiding. 

Samarbeid med menighetsrådet.

 

 

Søndag 19.juni kl. 11.00: Bjønndalen-Toa.

 

Oppmøte ved Mjøvannsdammen (mellom Tokleiv og Grorud). Vi ser på planteliv, historiske plasser, gamle veifar og andre kulturminner. Hvis det blir tid: også besøk til tuftene etter Sætre.

Antatt tid 3-4 timer. Guide /turleder: Harald Stendalen.

Samarbeid med Telemark botaniske forening.

 

 

Søndag 4.september kl. 11.00: Hogstad kraft.

 

Oppmøte ved kraftstasjonen. Omvisning inne på stasjonen, som har egen historisk utstilling. Deretter: Tur over Milemoen til Hogstadfossen. Her sees spor etter oppgangssag og fløtning, jettegryter etc.

Guide på kraftverket: Jan Olav Hagen. Turleder: Lars Vaagland

 

 

Søndag 25.september kl. 10.30: Ramsdammen.

 

Oppmøte ved Arkosveien/Mykledammen. Felles innkjøring inn til Ramsvann. Derfra går vi til Holmevannsbekken og ser på rester etter sag og kvern. Etterpå: Omvisning ved Ramsdammen, med tømmerrenne og annen historie. Fin utsikt mot Skrimfjella. Etterpå prøver vi å finne bjørnehiet til Pekka og Lisa.

Guide: Kjell Ekornrød. Turleder: Torstein Kiste.

Samarbeid med historielagene i Sandsvær og Lardal.Foto fra 1953 nedenfor:


Siljanelva renner ut i Farris ved Neset. Vindheim sees i bakken ovenfor. Her var også kafedrift noen år.
Elveløpet ut for Vindheim ble kalt vranghol pga kritisk punkt under brøtningen. 


Foto fra Neset 2012: 
Austad 2012:

  • Treff: 2775