Siljan Historielag
Årets siste tur: 22.september Mykledammen hadde ca 100 deltakere.

Siljan Historielag – turprogram 2019

 

 

19. mai kl. 10.30                    Moholt grendehus

Oppmøte ved Moholt grendehus. Info om skolen og gården nordre Moholt. Vi følger deler av gammel setervei til tuftene etter plassen Moene. Her bodde bl.a. sagmesteren ved Moholt Verk. Det blir rast og orientering, før vi fortsetter ned til Moanetjønn, med spor etter bekkekvern og mulig sag.  Så følger vi bilveien tilbake.

Guide Lars Vaagland og turleder Jan Erik Skilbred, tlf. 99 21 13 47.

 

 

02. juni kl. 11.00                             Kvisla

Friluftsgudstjeneste i Kvisla + medbrakt kaffe. Vi ser på godt bevart gårdstun med bl.a. bevart hesteplog til snøbrøyting. Deretter går vi til hotelltufta og hotellgjestenes turvei ned til anløpsstedet for Farrisbåten.

Kjentfolk Erling Kvisla m.fl. og turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med menighetsrådet.

 

 

16. juni kl. 10.30                        Sandbrekkene

Oppmøte ved Haukesjøbommen. Villblomstens dag. Fottur langs den gamle Lardalsveien via Haukesjødammen til Øverbøsetra.

Orientering om tømmerfløting og skogsdrift, samt ville vekster.

Kjentfolk er Hans Daniel Myrvang og Svein Øverbø, turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med Siljan turlag og Telemark botaniske forening.

 

 

1. september kl. 11.00                  Gorningen

«Kom deg ut – dagen» ved Gorningdammen. Det blir variert program for barn og voksne, herunder rusletur v/Ann Torild Norheim til tømmerrenna og Lauv - med funnsted for den kjente Lauvbåten fra jernalder.

Felles arrangement med Siljan turlag m.fl.

 

 

22. september kl. 11.00              Mykledammen

Oppmøte ved Mykledammen. Felles rusletur i det tidligere senter for Myklegrenda - med bl.a bestyrergård, bakeri, ishus, brygge med varehus, båthus, sagbruk, egne hoppbakker samt ”bjønnehus”.  Info ved diverse kjentfolk. Turleder Jan Erik Skilbred.

Felles tur med Ytre Sandsvær historielag og Lardal historielag.

 

Utsnitt av forsamlingen.Samling foregikk nedenfor damgården. Dette var i sin tid bestyrergård for Fritzøe, nå feriested.

Ca 100 lydhøre deltakere fikk god innføring i Myklegrendas lokalhistorie. Denne har vært mangfoldig.
Her kan nevnes:
Siljanvassdragets største kraftverksdam, håndbygget  i stein. I drift fra 1913. Påbygd nyere forsterkninger i betong.
Fløtning av tømmer fra et stort nedslagsfelt, to løp ut fra dammen.
Dampbåten Tom fra ca 1910 og  motorbåten Tom 2 fra 1952.Vinsjen står igjen.
Båthus vest for dammen, fjernet
Eget vedlager for båten, seinere varehus, står ennå.Rest av brygga.
Ishus, antatt fra 1920tallet, til konservering av ørret - øremerket for middager på jakthuset til godseier Treschow. Huset ble ødelagt under stormen i 1987
Sagbruk, det første lå nedenfor dammen, det siste lå ved Mykle.
Damgården, bevart bestyrerbolig, opprinnelig eget gårdsbruk. Uthus er fjernet.Damgården var et viktig knutepunkt fra ca 1910 til utpå 1960tallet.
Her var både arbeidsformidlng, posthus og varemottak.
Tilhørende bryggerhus, med tidligere bakeri for levering av brød til skogsarbeiderne i en stor omkrets.
"Bjønnehuset", her oppholdt Pekka og Lisa seg i en kort ungdomsperiode. Opprinnelig var huset et sommerfjøs.Står ennå.
Bolighus for båtfører/damvokter Bjønnes, formannsboligen, postkjørerns hus (Kollen), nye Bjønnes-huset mm
Arneplass, tidl forpakterbruk.
Diverse hoppbakker, med stor aktivitet.
Dette er bare et lite utvalg..
Rusleturen gikk også over Mykledammen. Her deler Kjell Ekornrød sin kunnskap om Myklegrenda. Mykle og Skrimfjella sees i bakgrunnen.


Brygga og varehuset ved damgården hadde en viktig funksjon: Herfra ble varer og folk fraktet med båt videre. Fram til 1950tallet bodde folk i alle hus og skogshusvær.
Stemningen er fortsatt tilstede.


Mykledammen som møteplass:
22.september 2019 møttes igjen både sandsværinger, siljansokninger, skiensfolk, vestfoldinger og østfoldinger pluss sikkert enda flere.
Alle aldersgrupper var tilstede denne solfylte søndagen.
Takk for oppmøte og tankevekkende innspill fra flere.


  • Treff: 1822