Siljan Historielag
Pollenanalyse tatt i Siljan:

Elgtjern 4.sept 2013

Sammendrag pollenanalyser

Pollenanalyse Elgtjønn Diagrammer

StrandforskyvningskurveHer er vi på leiting etter gammelt slåttelandskap.
Stedet er Diplane ved gamle Kisteseter


Dette er ikke fiske, men leiting etter botaniske spor etter mennskelig aktivitet.
Tilbake til eldre steinalder.
Vi ønsker ei myrsøyle som kan dateres sammenhengende tilbake til istida. Da må myrgrunnen være helst 12000 år gammel.
Marin leiravsetning er maksimalt. Stedet ligger akkurat på høyde med marin grense.


Vi må skjøte flere stenger sammen. Her med det spesielle borret ytterst, som kan lukkes rundt myrsøylene - nede i vannet.


Prøvene blir tatt etter fortløpende dybdemerking. Her tapes ei av prøvene fast i medbrakt takrenne.


Prøvene er tatt opp, og lagt i takrenner, forseglet med plast omkring.
Det må ikke forekomme forurensning av prøvene.
Dette er et nøyaktighetsarbeid.


Dagens vegetasjon på myra blir nøye loggført.
Fargene preges av høst.
Hva slags tidligere vegetasjon avsløres i den nye  pollenprøva?
Dette er botanikk på forskernivå.


Den hellige vare: Pollenprøva med dato og lokalitetsnavn.
Og vi fant marin avsetning i bunn!


Pollenanalytiker Helge Høeg til høyre.
Medhjelper og lokalpatriot Tore Fagertun til venstre.
Fotograf Lars Vaagland


Vil du vite svarene på tidligere pollenprøver i Siljan?

Pollenanalyse Thorsholtsaga

Pollenanalyse Thorsholtsaga Diagrammer

Pollenanalyse Holtetjønn

Pollenanalyse Holtetjønn Diagrammer

  • Treff: 5028