Siljan Historielag

Siljan kommune mangler ennå en kulturplan

 

 

 

Til

Siljan kommune

ved ordfører Gunn Berit Holmelid

Uttalelse fra årsmøtet i Siljan historielag, 10.februar 2011:

Årmøtet ønsker å meddele følgende:

  1. Evaluering:

Siljan kommune har for noen tid tilbake gjort relativt store administrative endringer i kulturfunksjonen.

Årsmøtet oppfatter kommunens kapasitet på kultur nå for å være svekket.

Et konkret eksempel er nedlegging av Kulturkalenderen for Siljan:

Her har bygda mistet en effektiv lokal markedsføring av de ulike kulturtilbudene som finnes. Den inneholdt også stoff om lokal nyskapning og åpnet for ulike innspill. Den bør vurderes gjeninnført. -Hva med en spørreundersøkelse for å finne ut hva innbyggerne mener?


Det ble lovet at kommunens kulturinnsats ikke skulle svekkes.

Det er på tide å evaluere kulturfunksjonen i Siljan.

  1. Kulturplan:

Siljan kommune mangler en helhetlig kulturplan.

Dette innebærer at både visjoner og handlingplan for kulturfelleskapet savnes. Dermed oppnåes liten samordning av kommunens ulike ressurser. Dette gjelder også i forhold til de frivillige lag og enkeltpersoner.

*En handlingsplan vil fungere som en rettesnor for både forvaltning og det sosiale miljø.

*Bruken av kommunens ressurser vil bli mer effektiv og målretta.

*Evaluering av kulturinnsatsen er lettere med vedtatt strategi og handlingsplaner.

*En kulturplan kan med fordel samordnes med en sentrumsplan.

*En kulturplan vil styrke Siljan som kulturfelleskap.

Siljan historielag imøteser en snarlig positiv prosess.

 

Lars Vaagland, leder

Helge Norheim, sekretær

 

 

 

  • Treff: 3331