Siljan Historielag

Utarbeidet i forbindelse med revisjonen av Våre Røtter - Håndbok i slektsgransking 2001.
Lenker oppdatert 11. november 2004.

Sist endret 11. august 2005.
Nils Johan Stoa

Norge
Danmark
Sverige
Finland
Canada
USA, mv.

Norge:

Norway Heritage Skipsoversikter og passasjerlister i forbindelse med emigrasjonen fra Norge til USA 1825-1925.
Ancestors from Norway John Føllesdal: Portal for internettstoff i tilknytning til emigrasjonen fra Norge til USA.
Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene) Riksarkivet og statsarkivene
Det løfterike landet Nasjonalbiblioteket og Norsk Utvandrermuseums felles nettsted om norsk utvandring til Amerika og norsk-amerikansk historie 1825-2000. Gode pekersamlinger.
Det norske utvandrersenter Utvandrersenteret i Stavanger driver ulike aktiviteter i tilknytning til emigranter og norsk emigrasjonshistorie.
Digitalarkivet Norges viktigste nettsted for digitale arkivkilder. Folketellinger, emigranter og kirkebøker utgjør sentrale deler av det søkbare materialet, som ellers omfatter en lang rekke forskjellige kildetyper. Inkluderer også Digitalpensjonatet med kilder som er utlagt av andre organisasjoner og privatpersoner.
DIS-Norge DIS Norges nettsted. Sentralt og omfattende nettsted for norsk slektsgransking.
Dokumentasjonsprosjektet Prosjekt for dataregistrering av universitetenes kildesamlinger og annet materiale. Omfatter bl.a. Matrikkelutkastet 1950; Bustadnavnregisteret ved Seksjon for navnegransking, Universitetet i Oslo; Navnearkivet ved Universitetet i Tromsø; Diplomatarium Norvegicum; Ryghs Norske Gaardnavne; avskrifter av tingbøker
Dovre Data Arkiv Registeringsprogrammet BD87 og registreringsstandarden Standard 4G for registrering av historiske kilder
How to trace your ancestors in Norway Onlineversjonen av standardveiledningen for utlendinger som søker slekt i Norge.
Kulturnett Norge Det norske kulturnettet
Landslaget for Lokalhistorie Hovedorganisasjon for historielagene i Norge.
Lokalhistorisk ressursside Arnfinn Kielland: Pekere til en del sentrale norske og utenlandske nettsteder.
Mikrofilm av norske arkivkilder Riksarkivets oversikt over mikrofilmet materiale. Mulighet til elektronisk bestilling av rullfilm og mikrokort.
Nasjonalbibliotekets databaser Søkbare databaser over norsk litteratur/litteratur om Norge og bestanden i norske bibliotek. Inndelt etter bibliografisk type og fag/emne/form.
Norsk Lokalhistorisk Institutt NLI har som oppgave å fremme lokal- og regionalhistorisk virksomhet i Norge. Instituttet gir råd og veiledning på alle trinn av arbeidet med by- og bygdebøker og andre lokalhistoriske skrifter, og gjennomgår dessuten manuskripter til slike arbeider.
NLI publiserer også kilder og håndbøker, litteratur- og kildeoversikter, spørrelister og andre hjelpemidler for lokalhistorikere.
Norsk slektshistorisk forening Sentralt nettsted for norsk slektsgransking.
Norsk utvandrermuseum Norsk Utvandrermuseum på Hamar har diverse samlinger vedr. norsk emigrasjonshistorie, bl.a. amerikabrev, fotos og emigrantoversikter (ikke online).
Prosjekt for nettbaserte hovedfagsstudier Online-versjoner av Cristian IV’s og Christian V’s norske lover, samt Schous forordninger
Registreringssentral for historiske data (RHD) Viktig nettsted med bl.a. søkbare folketellinger og kirkebøker, matrikkelen 1886 samt registre til skifteprotokoller.
Sogn og Fjordane fylkesarkiv Bl.a. diverse søkbart kildemateriale for Sogn og Fjordane.
SlektNorge Nettsted med nyheter og diverse fagstoff for slektsgranskere.
Eidangerslekt.org Eidanger, Brevik og Siljan
Gamle Gjerpen Gjerpen og Siljan

Danmark:

Genealogy Resource Index for Denmark (GRID) Nyttig oversikt over arkiv, samlinger, databaser, diskusjonsfora, organisasjoner, publikasjoner, programmer og annet av interesse for slektsgransking i Danmark.
Dansk Biografisk Lexikon Project Runebergs onlineutgave av Dansk Biografisk Lexikon, 1. utg.
Dansk Demografisk Database Danmarks viktigste on-line kildedatabase: Folketellinger, inn- og utvandrede og Dannebrogsmenn. Et samarbeid mellom frivillige organisasjoner og Dans Data Arkiv.
Det kongelige biblioteks online-katalog (Rex) Direkte til søking i onlinekatalogen (REX).
DIS- Danmark DIS-Norges søsterorganisasjon.
Folket i midten Søking i dataregistrerte folketellinger 1787-1845, samt vigsler 1760-1850 for Århusområdet.
GEDCOMP Har som formål å opprette kontakt og informasjonsutveksling mellom slektsgranskere som gransker i de samme slektene. Ligner DIStreff/DISbyt, men kan benyttes gratis av alle. Inneholder slektshistoriske opplysninger om ca. 1,5 millioner personer.
Kraks adresseregister Adresser og telefonnummer på nesten alle nålevende i Danmark, med kart over bostedet.
Mikrofilm av danske arkivkilder Statens Arkivers oversikt over mikrofilmet materiale. Mulighet til elektronisk bestilling av rullfilm, mikrokort og CD-ROM.
Over Øresund Dansk-svensk nettsted beregnet på slektsgransking mellom de to land.
Salomonsens Konversationslexikon Project Runebergs onlineutgave av Salomonsens Konversationslexikon
Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie Moder/søster-organisasjonen til Norsk Slektshistorisk Forening.
Sammenslutningen af Lokalarkiver Hovedorganisajon for danske lokalarkiv; disse oppbevarer privatarkiver og kommunale arkiver.
Sammenslutningen av Slægtshistoriske Foreninger Paraplyorganisasjon for danske slektsgranskerforeninger.
Slægtsforskning på Internet Portal med kommentert oversikt over sentrale nordiske og amerikanske nettsteder for slektsgransking.
Statens Arkiver Riksarkivet og landsarkivene (statsarkivene) i Danmark.

Sverige:

Biografiska uppslagsverk Oversikt over biografiske oppslagsverk i Norden fra Projekt Runeberg (digitalisering og tilgjengeliggjøring av nordisk litteratur på internett). Pekere til eventuelle onlineversjoner.
Demografisk Databas Södra Sverige Søkbare kirkebøker fra Sør-Sverige (Skåne, Halland og Blekinge), samt skipslister
Demografiska databasen Umeå universitet. Dataregistrerte kirkebøker fra Skellefteåregionen, Sundsvallregionen og Linköpingregionen. En ’prøvemenighet’ er fritt søkbar, ellers kreves abonnement.
DIS-Föreningen för datorhjälp i släktforskningen Tilsvarer DIS-Norge.
Folkräkningen 1890 Søkbar database over folketellingen 1890 for Nord-Sverige og deler av Vest-Sverige.
Genline - Svenska kyrckböcker online Betalingsbase for skannede kirkebøker. Kirkesognene legges inn etterhvert som de skannes.
Kulturnät Sverige Kulturnett Sverige. Under Arkiv/ Släktsforskning finner vi en rekke pekere til svenske slektsnettsteder.
Mikrofilm av svenske arkivkilder SVAR selger mikrofilm, mikrokort og CD-ROM med mikrofilmet kildemateriale. Mulighet forelektronisk bestilling.
Nättidningen Rötter Meget innholdsrik og oppdatert nettavis som utgis av Sveriges Släktforskarförbund.
Nordisk Familjebok Project Runebergs onlineutgave av Nordisk Familjebok
Personhistorisk Tidskrift Project Runebergs onlineutgave av digitaliserte årganger av svensk Personhistorisk Tidskrift
Person- och Lokalhistoriskt Forskarcentrum (PLF) Omfattende kirkebokregistreringer for Ôstra Götaland, særlig Kalmar len, ca. 1650-1900. Betalingsdatabase. Elektronisk bestilling via internett.
Riksarkivet och landsarkiven Riksarkivet og landsarkivene (statsarkivene) i Sverige.
Svensk Biografiskt Handlexikon Project Runebergs onlineutgave av Svensk Biografiskt Handlexikon.
Svensk Lokalhistorisk Databas (SLhD) Inneholder avskrifter av socken- og kommunalstämmoprotokoller – en slags parallell til våre formannskapsprotokoller. Foreløpig omfatter materialet Halland län og Kalmar län, men siktemålet er å bygge opp en landsomfattende database.
Svensk släktforskning God portal med kommenterte pekere til slektsstoff i Sverige og andre land.
Svenska släktforskarlänkar Sveriges Släktforskarförbunds omfattende og kommenterte pekersamling
Svenskt släktregister Nättidningen Rötters oversikt over slekter omtalt i den vanligste svenske slektslitteraturen.
Sveriges församlingar genom tiderna Onlineversjon av Riksskatteverkets oversikt over svenske prestegjeld, med opplysninger om kirkebokbestanden.
Sveriges släktforskarförteckning DIS-Sveriges søkbare oversikt over registrerte slektsgranskere i Sverige.
Örebro stadsarkivs filarkiv Emigranter, immigranter og skifter fra Örebro län som dels er søkbare online og dels kan lastes ned som filer.

Finland:

Disbyt Finland Tilsvarer DIStreff i Norge
Krigsdrepte 1914-1922 Riksarkivets database over ca. 38.000 krigsdrepte i krigshandlingene 1914-1922
Krigsdrepte 1939-1945 Krigsarkivets database over omkring 94 000 personer som ble drept i krigene 1939-1945
Genealogiska Samfundet i Finland Meget god portal for finsk slektsgransking, bl.a. med fødsels-, vigsels- begravelses- og flyttelister før 1860 (HisKi-prosjektet). Ellers er det her instruktive beskrivelser og kommenterte pekere til utenlandske nettsteder.
HisKi-prosjektet Søkbar database med kirkebokopplysninger (dåp, vigsler, begravelser og flyttinger). Databasen oppdateres fortløpende.
Riksarkivet og landsarkivene Riksarkivet og landsarkivene (statsarkivene) i Finland.

Canada:

Alberta Census 1901 Alberta Genealogical Society. Folketellingen 1901 for Albertadistriktet i Canada.
ArchiviaNet National Archives of Canadas søkbare databaser, bl.a. folketellingen 1871 for Ontarioprovinsen, det canadiske ekspedisjonskorpset under 1. verdenskrig, og utstedte ’Land Grants’ 1870-1930 (fordeling av statsgrunn til nybyggere), immigranter 1925-35
BosaNova Nova Scotia Archives & Records Management’s databaser med bl.a. vigsler, dødsfall og landeiendom.
British Columbia Cemetery Finding Aid Database med ca 400.000 slektsnavn fra canadiske kirkegårder (British Columbia). Slektsnavn og kirkegårdens navn og beliggenhet. Basert på registreringer foretatt av lokale institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner.
British Columbia Vital Event Indexes Søkbar database over fødsler 1872-1901, vigsler 1872-1926 og dødsfall 1872-1981 i British Columbia, Canada. Tilleggsopplysninger mot betaling.
Canada GenWeb Project Tilsvarer det amerikanske USGW Prosjekt der frivillige lager oversikter over slektsstoff og registrerer ulike typer kilder fra offentlige arkiv, bl.a. folketellinger. Materialet legges ut på nettet etter hvert som det ferdigstilles. Mye kan lastes ned som tekstfiler.
Canadian Genealogy & History Portal for slektsgransking i Canada. Kommenterte pekere.
Canadian Genealogy Database Kanadisk database med nekrologer.
Canadian Genealogy Webring ’Webring’ med oversikt over nettsteder relatert til canadisk slektsgransking. Oppslagstavle for etterlysinger av canadiske slektsnavn.
Geographical Names of Canada Søkbar database med kanadiske stedsnavn.
InGeneas Passasjerer og immigranter til Canada 1748-1906. Søkbar database med muligheter for å bestille transkripsjoner eller kopier av originalkildene.
National Archives of Canada Det canadiske nasjonalarkivet. Herunder ArchiviaNet med flere søkbare kildedatabaser, bl.a. folketellingen 1871 for Ontarioprovinsen, det canadiske ekspedisjonskorpset under 1. verdenskrig,’Land Grants’ 1870-1930 (fordeling av statsgrunn til nybyggere) og immigranter 1925-35. Videre Researcher Services som gir en oversikt over canadisk kildemateriale, mikrofilm og annet av interesse for slektsgranskere.
Ontario Cemetery Finding Aid Database med over 2 millioner slektsnavn fra canadiske kirkegårder i Ontariaoprovinsen. Slektsnavn og kirkegårdens navn og beliggenhet. Basert på registreringer foretatt av lokale institusjoner, organisasjoner og enkeltpersoner.
Ontario Census 1871 National Archives of Canada. Folketellingen 1871 for Ontarioprovinsen i Canada.
Prince Edward Island Census Prince Edward Island, Department of Education: Deler av folketellingene 1841, 1881, 1891 og 1901 for Prince Edward Island i Canada.
Provincial Archives of New Brunswick Søkbare databaser med fødsler ca. 1800-1900, vigsler 1887-1919, dødsfall 1920-1949, m.v, samt ’Land Grants’ 1765-1900.

USA, mv:

15. Wisconsin Volunteer Infantry Nettsted for opplysninger om det ’skandinaviske’ regimentet i den amerikanske borgerkrigen, 15. Wisconsin. Bl.a. biografiske opplysninger om flere av deltakerne.
American Memory Library of Congress’ online samlinger. Bl.a. bildesamlinger, inndelt etter emne, tid og sted. Her kan vi søke oss fram til bilder med tilknytning til immigranter med norske røtter. Direkte til Prints & Photographs Online Catalog
Ancestor Search Fellesinngang for navnesøk i Ancestry, LDS, FTM, Gensource, Kindred, Rootsweb Global Surname Search, Rootsweb Surname List, Rootsweb World Connect, Surname Helper, SurnameWeb.
Ancestry Sentralt kommersielt nettsted med bl.a. inngang til søk i Ancestry World Tree (innmeldte slektstavler), Social Security Death Index med navn på mange millioner avdøde amerikanere (de fleste etter 1962), Census Records (diverse folketellinger) og Military Records (bl.a. for borgerkrigen), samt mange andre kildebaser. Enkelte baser er gratis, men mye er avgiftsbelagt.
Bureau of Land Management Søkbar database med ’Land Patents’ – dokumenter som ble utstedt når nybyggere mottok statlig jordeiendom i USA. Tidsrommet 1820-1908 er foreløpig inkludert, men databasen skal utvides fram til 1960-årene.
Castle Garden Søkbar database med 10 millioner personer som immigrerte til USA i tidsrommet  1830-1892. Vi får bl.a. vite navn, alder, når de kom, med hvilket skip og fra hvilken emigrasjonshavn. Databasen dekker dermed tidsrommet før Ellis Island åpnet (se nedenfor)
Censuslinks Oversikt over folketellingdatabaser først og fremst i USA og Canada, men også ellers i verden.
Civil War Soldiers and Sailors System Nettsted med søkbare databaser over deltakere i den amerikanske borgerkrigen, samt diverse tilleggsstoff.
Cook Memorial Public Library District Portal med pekere til ulike typer slektsstoff, primært USA.
Cyndi's List of Genealogy Sites on the Internet Selve Portalen til slektsstoff på internett. Nærmere 140 000 systematiserte og kommenterte pekere.
Google Groups Søker i arkiverte nyhetsgruppemeldinger
Ellis Island Søkbar database med 22 millioner personer som immigrerte til USA i tidsrommet 1892-1924. Opplysning om navn, alder, ankomstdato og hvilket skip de reiste med. Gratis å benytte, men krever brukerregistrering med navn, adresse og selvvalgt brukernavn og passord.
For tidsrommet 1830-1892, se Castle Garden ovenfor.
Family Tree Maker Inneholder bl.a. Find Family med ulike søkemuligheter (inkl. søkemotoren Internet FamilyFinder) og World family Tree; database med ca. 200.000 innmeldte slektstavler og GenForum Message Boards
FamilyHistory.com Over 130.000 'Message Boards' for slektsgranskere. Inngang på emne, land, slektsnavn eller alfabetisk oversikt.
FamilySearch Mormonkirkens nettsted med omfattende søkemuligheter i kildedatabasen International Genealogical Index, slektsdatabasene Ancestral File og Pedigree Resource File, bibliotekdatabasen Family History Library Catalog, samt postlister (Collaboration Lists) og oppslagstavler (Message Boards). Gratis nedlasting av slektsprogrammet Personal Ancestral File.
Genealogy & Technology Articles Mark Howels. En rekke gode og instruktive artikler om slektsgransking, data og Internett (på engelsk)
Genealogy Home Page Pekersamling til genealogiske ressurser i hele verden, gruppert etter kategori.
Genealogy Learning Center My bra stoff; bl.a. ordlister, artikler, lærestoff, veiledninger m.m.
Genealogy Resources on the Internet Generell oversikt over slektsstoff på Internett. Både www, nyhetsgrupper, postlister og annet, inndelt etter kategori og land/delstat.
Genealogy SiteFinder Portal med pekere til over 70-80.000 ulike slektsrelaterte nettsteder.
Genealogy Toolbox Overbygning for forskjellige nettsteder; bl.a. Genealogy SiteFinder med 70-80.000 pekere til forskjellige slektsrelaterte nettsteder, søkemotorer for websider, oppslagstavler, programvare, bøker, artikler og annet fagstoff.
Genealogy.com Kommersielt nettsted med likt og ulikt, bl.a. med portalen Genealogy Site Finder og Learning Center som er ganske nyttige.
Genealogy og Family Tree Maker har felles database over innmeldte slektstavler – World Family Tree.
Geneanet Database med internasjonalt innhold og åpen for alle. Innhholder familienavn fra tiden før 1900 som er innmeldt av slektsgranskere, med henvisninger til granskerne som har lagt dem inn, evt. til litteraturen eller kildene hvor de omtales.
GenServ Internasjonal variant som ligner DIStreff. De som sender inn granskingsresultat i GEDCOM-format får søke i databasen. De fleste funksjoner er avgiftsbelagt.
I found it! Søkemotor for navn på Internett.
Immigrant Ships Transcribers Guild Internasjonalt prosjekt der frivillige transkriberer skipslister; dvs. lister med passasjerer og immigranter til USA, Canada, Australia, New Zealand, m.v. Navn på passasjerer, kaptein, skip, utfarts- og ankomsthavn. I enkelte tilfeller har slektsgranskere lagt inn tilleggsopplysninger om personene. Har også et ISTG Compass med meget gode pekere til andre nettsteder med emigrant- og inmmigrantkilder.
Har egen postliste: ISTG-L.
En database med immigrantfotos er også under oppbygging.
Internett Family Finder Søkemotor for navn på Internett. Viser pekeren samt en liten tekstbit for å belyse det aktuelle nettstedet nærmere.
Kindred Konnections Bl.a. Ancestral Archive; en Gedcom-database med flere millioner personer. Bare betalende medlemmer kan få ut fullstendige slektstavler og opplysning om hvilke slektsgranskere som har registrert dem. Ved å legge inn egne slektstavler får man gratis tilgang til basen en måned. Ellers kan vi søke fritt i basen, men bare få ut enkeltnavn samt foreldre eller ektefelle.
MyFamily.com ’Møtesteder’ for slekter og familier.
National Archives and Records Administration (NARA): Det amerikanske Riksarkivet. Bl.a register over mikrofilm.
National Genealogical Society Hovedorganisasjon for amerikansk slektsgransking. Mye informasjon.
North Dakota State University Institute for Regional Studies med diverse søkbare databaser: North Dakota Naturalization Records Index, 1885 Dakota Territory Census, North Dakota Biography Index med opplysninger om et par hundre tusen personer og Fargo Forum Obituary Index med 50.000 nekrologer, mest etter 1985.
Norway Visitor Center GenConnects (Rootsweb) query boards vedrørende Norge, inndelt etter fylker.
Obituary Central Inngang til ulike søkemotorer for nekrologer, gravsteininnskrifter og skipspassasjerer og slektsnavn på internett.
Obituary Daily Times Oppdatert indeks over nekrologer publisert i aviser over hele verden. Bare registeret, ikke hele teksten.
Online genealogy Classes Nyttig og instruktiv innføring i diverse emner i tilknytning til slektsgransking og internett.
RootsWeb Særdeles omfattende nettsted med mange tilbud og pekere. Bl.a. slektsdatabasen WorldConnect Project hvor vi kan søke i slektstavler; Roots Surname List og Roots Location List der vi kan komme i kontakt med andre slektsgranskere som arbeider med bestemte slekter og/eller lokalområder. GenSeeker søker personnavn på en halv million websider utenfor Rootsweb. Videre Social Security Death Index (med 60-70 millioner avdøde personer), Immigrant Ships Transcribers Guild (pasasjerlister fra immigrantskip, delvis med kommentarer fra slektsgranskere), samt folketellingsmateriale og andre registre fra enkelte delstater i USA under USGenWeb Project, og tilsvarende for Canada under CanadaGenWeb Project. GenConnect er oppslagstavler for spørsmål og meldinger, bl.a. med egne ’boards’ for de enkelte fylker i Norge. Roots-L og Norway-L er postlister som også har søkbare arkiver.
Scotland, Scandinavia & Northern Europe 1580-1707 University of Aberdeens søkbare database over skotter, irer, engelskmenn og walisere som oppholdt seg i Danmark-Norge eller Sverige-Finland 1580-1707. Omfatter offiserer, diplomater, adel, studenter og akademikere, samt også skandinaver som oppholdt seg på de britiske øyer. Diverse personopplysninger og til dels fyldige biografiske opplysninger basert på diverse primær- og sekundærkilder, også norske. Basen oppdateres fortløpende og inneholder nå 6-7.000 individer.
Scots Origins Avgiftsbelagt online-base for det skotske folkeregisteret General Register Office, med søk i fødsler og vigsler 1553-1900, dødsfall 155-1924, og folketellingene 1881 og 1891.
Searching your Family Tree ’Lærebok’ for slektsgransking i USA. Bl.a. beskrivelse av kildene.
Ships, Passenger Lists & Immigration Omfattende oversikt på Cyndy's List of Genealogy Sites on the Internet, med pekere til passasjerlister, skip, mv.
Surname Helper Søkemotor for slektsnavn indeksert på diverse innmeldte nettsteder, inkludert USGenWeb, WorldGenWeb og GenConnect boards.
SurnameWeb Bl.a. Søking i slektsnavn hentet fra nettsteder.
Telephone Directories on the Web Inngang til online telefonkataloger fra en lang rekke land. Noen av disse inneholder også kart.
USGenWeb Projekt Prosjekt der frivillige lager oversikter over slektsstoff og registrerer kilder fra offentlige arkiv, bl.a. folketellinger. Materialet legges ut på nettet etter hvert som det ferdigstilles. Inkluderer flere underprosjekt, aktuelt for norske slektsgranskere er bl.a. transkribering av folketellinger http://www.rootsweb.com/~usgenweb/census/
og registrering av gravsteninnskrifter http://www.rootsweb.com/~cemetery/
USGS National Mapping Information Søking på stedsnavn i USA, med kartvisning.
Vital Records Information Gir en oversikt over hvor man finner Vital Records (fødsler, vigsler, dødsfall og skilsmisser) i USA. Adresser, priser, mv.
WorldGenWeb Projekt Oversikter over slektsstoff, gruppert etter land og delstater.
Worldwide Genealogy Top 100 Kontinuerlig oppdatert og rangert oversikt over noen av de mest besøkte nettstedene for slektsgranskere, med opplysning om hva de inneholder.
  • Treff: 12280