Presteboligen ble bygget i tømmer i 1856. Dette ble bygdas staseligste bygg. Kirka ble sognekirke etter 400 år som anneks under Eidanger kirke.
2 etg. østre fløy inneholdt formannskapssal, seinere også til kommunestyret. Slemdals almuebibliotek ble opprettet i samme lokale fra 1879.
Lokalet hadde separat inngang og egen trapp.
Presteboligen var et viktig møtelokale i 100 år, helt fram til kommunehuset kom i 1956.
Bygningen er holdt i sin opprinnelige stil. Inngangspartiet er rekonstruert.
Omtrent der garasjen nå står, sto stabburet - datidas matlager.
Fra 2015  ble prestenes boplikt opphevet.
Opplysningsvesenets fond leier nå ut den tidligere presteboligen.
Bygningen er en særdeles viktig del av Siljans kulturhistorie.
Med sentral plassering og bevart byggestil er bygget en miljøfaktor for kulturstien.
Foto av prestegården, tatt tidlig på 1900tallet - antagelig noe før 1918.
En ser her forpakterboligen påbygd en bryggerdel.
Drengestua foran presteboligen rommet arbeidshjelp på gården.
Fra noe før 1900 drev ikke presten lenger gården, men forpaktet den bort.Tjenestejenta på prestegården med tøyvask på tunet. 
Forpakterens barn følger godt med.
Merk Siljuhaugen i bakgrunnen er helt tilvokst.
Foto fra 1920-tallet.

Presten hadde egen bil og garasje, som lå rett syd for uthuset.
Privatbil ga større frihet og bekreftet posisjon i bygda.
Fotoet kan være fra 1930tallet.


Dyrskuer ble avholdt på omgang i kretsen. Her fra smie-ekra på prestegården fra 1950-tallet.
Som en ser, i Siljan var det telemarkskua som gjaldt.
Dyrskuene forsvant på 1960tallet, sammen med lokal avl.


Gardkjerringene hadde god omsorg for dyra, og drev fjøsstellet på egen hånd.
Her er det Anna Petrea Høiset som godsnakker med kuene. 
Tunet til prestegården.
Melkerampa til venstre forteller om levering av fersk melk til byen. 
Fotoet kan være fra 1940tallet

Utsnitt av sjakting på Høiset:

Rød firkant viser gravhaug fra jernalder og rød sirkel viser flatmarksgrav fra bronsealder.

  • Treff: 2372