Siljuhaugen ble opprettet som del av et omland, både i tid og rom.


Her er noen utvalgte funn som kan kaset lys over livet i både  bronsealder og jernalder i Siljan:


* Noen løsfunn fra prestegården:

Sverddoppsko. Åkerfunn sydvest for Siljuhaugen. Funnet i 2016. Type fransk lilje, brukt på 1000 og 1100tallet

Jernpil med tange og vridd stamme. Åkerfunn fra øvre prestegården, øst, 2015

Bronsekam. Åkerfunn sydvest for Siljuhaugen, 2016. Type bruk på 1100tallet


* Siljan-båt fra romertid:

Stokkebåten fra Lauv på Austad i sør-Siljan er registrert som Norges nest eldste båt.

 (etter Sørumsand)


Funnsted:             Lauv - en liten innsjø i Siljanvassdraget

År :                      Ca 1930. Båten ble funnet ved brøtningsrensken.

Innlevert:             1935 til Telemark museum

Oppbevares:         Vognskjulet i Brekkeparken, Skien

Datering:              Ca 240 e.kr. = yngre romertid (Betha Analytics)

Lengde:                5,7m

Bredde:                Ca 80 cm (kan ha vært bredere, pga mange års inntørking)

Tykkelse på skrog: 2 cm

Treslag:                Eik

Særpreg:              Bærehåndtak i hver ende.

                            Båten er lik i begge ender.

Skisse:                  Laget i 2005 ved Paasche og Christensen

Stokkebåten ble lagt i spesiallaget stativ på 1930tallet. Merk at håndtaket nå har løsnet.
Båtens tynne skrog har gitt lav egenvekt. Bredde og form viser til relativt høy laste-evne. Skroget tørker stadig inn.
Begge endene er massive. Båten må ha tålt mye håndtering også over land.
(Foto ved Lars Vaagland)Lauv ligger rett syd for Gorningdammen. Båten ble funnet i nedre venstre hjørne på bildet, nær land.
Stedet er ei bakevje i vassdraget. Dermed kan båten havnet dit under en flom. Ellers kan den ha blitt lagt under vann for lagring, og seinere gått ut av
bruk. Området er vanskelig å gjennomsøke pga mye drivtømmer.
(Foto ved Pål Nymoen)

* Offerfunn fra (antatt) eldre bronsealder/Ramsås: 

Parfunn av steinøkser. Funnet under splittblokk i Rønningslia/Øverbø på 1960tallet. Stedet ligger i ur, nær juv og siktelinje til stupet på Ramsås.
Kan tolkes som offergave fra eldre bronsealder.


* Jernpil fra eldre jernalder:Jernpil. Åkerfunn fra Kiste. Funnet ved jord-arbeid rundt 1960. Dateres til eldre jernalder.* Sverd fra vikingetid:Sverd. Åkerfunn fra Hogstad, 1980tallet. Tolkes som gravfunn fra yngre jernalder.Oppbevares av UKM

Det er nærliggende å tenke seg at sverdbæreren fra Opdalen også har deltatt i seremonier ved Siljuhaugen. Sverdet ble da båret som et rangsymbol.* Våpenøks fra merovingertid:Jernøks, funnet ved drenering på Gonsholt rundt 1970. Funn fra uregistrert flatmarksgrav. Rester av skaftet er datert til merovingertid.Oppbevares privat.
* Kleberkar fra merovingertid:
Klebergryte. Funnet sammen med øks og sverd ved drenering på Gonsholt. Funn fra uregistrert flatmarksgrav, datert til merovingertid.
* Sverd fra merovingertid:Rester av tve-egget sverd. Spissen har rester av slire. Funnet ved drenering på Gonsholt. Funn fra uregistrert flatmarksgrav, merovingertid.
* Steinøks som gravgods/relikivie:
Påbegynt skafthulløks, typisk for y.steinalder/e.bronsealder.  Funnet i jernaldergrav ved sjakting på Høiset i 2011. Oppbevares av UKM
Kan være etterbrukt som relikvie-nedlegging.
* Enegget sverd fra merovingertid:
Enegget sverd. Funnet ved grusuttak på Hogstad på 1960tallet. Antatt gravfunn.
Dateres til merovingertid. Kan være egenprodusert. Oppbevares av UKM  • Treff: 2322