Siljan Historielag


Kleberbolle fra Bjerke på Gonsholt.
Funnet sammen med øks fra merovingertid
Denne øksa ble funnet samtidig med kleberkaret.
Treskaftet er artsbestemt til lønn (Helge Høeg).
Datering av skaftet viser 780 e.kr.. Det vil si at funnet stammer fra en merovingergrav.

Dette er restene av lønneskaftet.
Biten ble sendt til c14 datering i USA.

Dette er merovingerøksa sett fra siden.
Dette er sannsynligvis jern og stål fra egenprodusert myrmalm

Skåret i kleberkaretble til ved dreneringsgraving. Denne gravinga gjorde at man fant gravgodset. OFunn-omstendighetene kan peke mot en opprinnelig flatmarksgrav.
Jernkrampe på siden kan være del av et oppheng.

Disse delene kan tilkes til å høre sammen, funnet i samme kontekst som øks og kleberkar. Ytterste del inneholder annet enn metall, og kan være rest av slira.
Objektet er temmelig forrustet, men uten tvil et sverd. Dette tolkes gjerne som et symbol på en fri manns grav. Sammensetning av delene er et forslag til rekonstruksjon.

Dette er jettegryta som ligger sentralt plassert i et stort gravfelt. Merovingergrava lå noen få meter unna denne naturformasjonen. Kan jettegryta ha initiert hele områdets hellighet i førkristen tid?


Opplysninger til funn fra Gonsholt/Bjerke

 

Funnplass: Umiddelbart nord for uthus, nede i bakken.

Kom fram under graving for drenering, et stykke ned i bakken. (tidlig på 1980-tallet)

Følgende gjenstander ble da funnet:


Sverd, sterkt forrustet:

Løse biter, den ene avrunda i enden, avbrukket i den andre. Jern i kjerna, ubestemmelig materiale utenpå. Formen kan peke mot enden av sverd-slire.

 

Jernøks, med bit av treskaft. Øksehodet er løsnet. Avtrykk av økseflikene i treverket.

Mål på øksa:

Lengde 180 mm.

Bredde ved bladet: 100 mm.

Bredde på det smaleste: 38 mm.

 

Kleberbolle. Gikk noe i stykker pga graving. Har jernkramper på hver side. Kan være del av oppheng? Har tydelig sotlag på undersida.

Vekt kleberbolle: 3935 gr.

Ytre diameter: 255 mm.

Tykkelse: 13-14 mm.

Utvendig høyde: 102 mm.

 

Et bryne funnet noen meter lenger mot nord.

 

 

Funnene er i privat oppbevaring.

 

Notater og fotos ved Lars Vaagland.

Siljan, 15.5.2008

 

  • Treff: 3120