Austad skole

Austad gml skole


Siljan historielag overtok i 2013 drift av denne autentiske bygningen fra 1878.
Bygningen ha inneholdt lærer-leilighet, skolestue samt kammers i 2.etg. til hjelpelærer. 
Høsten 2018 ble bygning + hage overført til historielaget som eneste alternativ for å bevare bygget.Det ville ellers blitt revet av kommunen.
Høsten 2021 selges den gamle skolen til Guro Vale Kvavik. Historielaget tilståes vederlagsfri bruksrett. Dermed opprettholdes utstillinger i 1. og 2.etasje.
Lokalene er tilgjengelige ved forespørsel.

Les mer: Austad gml skole

Copyright © 2023 Siljan Historielag
All Rights Reserved.