Siljan HistorielagTorsdag 7.april kl. 18.30: 
Fotografiets historie.

Onsdag 2.mars kl. 18.30

Rolf Staulen: Hoppbakker i Siljan og Mykle. Historikk, bilder og film.Inng. kr 50, inkluderer kaffe/min.vann

Hoppsporten sto sterkt i Siljan, særlig fra 1920-tallet og fram til 1960tallet.
Dette bildet skal være fra Austad i sør-Siljan (Nordslia eller Rønningsbakken).


Torsdag 7.april kl. 18.30:

 

Magne Thidemansen, Hvittingfoss: Fotografiets historie.

Også visning av kamera og bilder fra glassplater etter Ole Romsdalen, Grorud.Inng. kr 50 inkluderer kaffe/min.vann Se unik bildedokumentasjon ved Ole Romsdalen. Her  bygges Setertjernrenna. 

  • Treff: 2580