Siljan Historielag

           

 

Temakvelder på Båthuset høsten 2023

 

Onsdag 11.oktober kl. 18.30:

Visning av Fritzøe-filmen fra 1950-tallet.
Fritzøe Skogers opplegg  for bevaring av kulturspor.

Visning og info ved Christer Sandum, skogsjef.

 

 

Onsdag 8. november kl. 18.30:

På leit etter Fresjeborgen.

Nye metoder gir nye spor etter den forsvunne steinborgen ved Farris.

Om bruk av metallsøker og andre funn i Larvik.

Ved Arne Schau, leder av Fresjeborgens venner

 

Temakveldene med sosialt samvær er åpne for alle. Møt opp!

Inngang medlem 50,-/ ikke medlem 70,- Inkl. kaffe og enkel bevertning.

 

 

Dette bør også ha interesse:

Det eldste Grenland
Seminar på Telemark Museum 17. og 18. november:

Telemark Museum har seminar som del av prosjekt Vikingveien.  Her fagvurderes også stokkebåten fra Siljan.

 

Program:

Fredag
1030-1100 Kaffe, bolle og registrering.
1100 Velkommen. 
1105-1150 Vikingtid i grenlandsbygdene. Hva forteller de arkeologiske kildene?
Frans-Arne Hedlund Stylegar, arkeolog, Multiconsult.
1150-1200 Pause.
1200-1245 Rikssamling, Kristendom og den første urbaniseringa.
Geir Atle Ersland, historiker UiB.
1245-1330 Lunsj.
1330-1415 Keramikk i eldre jernalder. Leirkar som graveutstyr i Eja i Solum og Hedrum.
Kari B. Bjercke, arkeolog, Telemark museum.
1415-1430
 Pause.
1430-1515 Om et romertids "båtfunn" fra Siljan
Pål Nymoen, marinarkeolog, Norsk Maritimt Museum
1515-1530 Pause
1530-1615 
Hvem var de - kvinnene i gravene fra Sjøtvedt og Falkum?
Elna Siv Kristoffersen, professor emerita, UiB
1630-1700 Omvisning i utstillingen "Alt Dette er Ditt"
Lørdag
1000-1045 Et aristokratisk landskap. Kirker, gårder, graver og tradisjon i Grenland
Jan Brendalsmo, tidl. seniorforsker, NIKU
1045-1100 Pause
1100-1145 Faret – et riss av en storgård med sentralfunksjoner gjennom eldre jernalder, vikingtid og tidlig middelalder.
Gaute Reitan, arkeolog, Viken fylkeskommune
1145-1230 Lunsj
1230-1315 Kristningen av Telemark i vikingtid og tidlig middelalder.
Bjørn Bandlien, historiker, USN
1315-1330 Pause
1330-1415 Vikingtidens rangler. Hvordan ble de laget, hvordan kan de ha blitt brukt og hvorfor finner vi dem i gravene?
Beate Krydsby Kåresen, masterstudent arkeologi, UIO
1415-1430 Avslutning og vel hjem!

Seminaret er støttet av Vestfold og Telemark fylkeskommune
Tid:        Fredag 17. og lørdag 18. november
Sted:     Banksalen, Brekkeparken i Skien
Pris:      780,-Sammen med foredragene får du frukt, kaffe og lunsj til begge dagene. 


Påmelding kan gjøres her:
https://www.telemarkmuseum.no/arrangementer/fagseminar-det-eldste-grenland/

 

Hilsen styret

 

  • Treff: 114