Siljan HistorielagRomersk mynt


Funn fra Siljan gir glimt fra fortid
Vi trenger synliggjøring av løsfunn

Løsfunn er gjort over flere tiår i bygda. Noe kom i søkelyset da historielaget registrerte kulturminner rundt 2000. Noe ble innlevert oldsakssamlingen på 1930tallet, ved uttak av grus til veibygging.
Noe ble innlevert det nye Telemark museum tidlig på 1900tallet. Gjenstander ble i denne tida tildels solgt til det offentlige for stykkpris.
En kan regne med at mange funn aldri er dokumentert. På et tidspunkt vil dette gjerne bli borte eller kastet -  uten å bidra noe til vår felles historie.
Digitale medier har åpnet en ny arena til formidling.
Det er å håpe at offentlig forvaltning snarest etablerer en åpen plattform ved den  fortløpende registrering av løsfunn. Her bør innflettes foreslått tolkning, bilder, funnbeskrivelse, funnsted, finners navn og faglig begrunnelse for registrering.


Nye løsfunn i åker er gjort de siste åra, da moderne pløying ofte får gjenstander opp mot overflaten. Overflatefunn sees med det blotte øye, men mesteparten gjøres med metallsøker. 

En kan med erfaring, noe hell og/eller møysommelig innsats  finne rester av redskap, våpen, smykker, beslag etc. av
metall, eller med deler av metall. Løsfunn kan avsløre spor av ulike aktiviteter både til hverdags og pryd. I sjeldne tilfeller avdekkes prestisjefunn.
Tidsdybden er stor. Siljan har relativt få gjenstandsfunn fra middelalder og jernalder. Fra bronsealder savnes definitive løsfunn, 
til tross for at her har vært dokumentert bosetting tilbake til noe før 2000 f.kr. Flere spor antas å ligge i jorda.Hvorfor er det historisk sett relativt få gjenstandsfunn i Siljan?

Det kan være ulike forklaringer på lav funnfrekvens i Siljan, til tross for lang bosettingshistorie. Her er noen:

1. Lite edel-metall kan indikere fravær av høyeste sosiale status. Dette kan gjelde helt tilbake til bronsealder.
2. Ødelagte bruksgjenstander - som det er flest av - blir lett ignorert ved funn.
3. Kvinnerelaterte funn fra graver kan lett underkommuniseres.
4. En annen kan være begrensa utgraving. De som har vært har avdekket mange fortidsspor, men få gjenstander. Dette er ikke uvanlig på boplasser.
5. Et flertall av gravhaugene er plyndret, mange antagelig i egen samtid.De mest verdifulle gjenstander kan være fjernet.
6. Åpning av gravhauger har sluppet luft inn i massene. Derved øker oksydering av jern. Gjenstander forvitrer.
7. Jordbruket har være drevet intensivt over hele bygda, særlig fra befolkningsøkning fra ca 1750. Dette har medført en høy grad av overpløying og/eller fjerning av gravhauger.
8. Stadige eierskifter har bidratt til anonymisering av funn.
9. En forklaring kan være gjenbruk av metall. Gammelt metall har hatt gjenbruksverdi. Smiene i bygda var i bruk fram til utpå 1930tallet. Fram til siste del av 1800-tallet var smiearbeid også en levevei.  Metall har vært kostbart i innkjøp/bytte.
10. Det bør nevnes at de fleste aktuelle løsfunn med innleveringsplikt er svært beskjedne i størrelse. De er lett å overse, selv med detektor.


Hvordan foregår dagens leite-virksomhet?

Leiting i pløyelag gjøres etter avklaring med grunneier. Søkerutstyr kan avsløre gjenstander ned til ca 25 cm under overflate.
Det foregår et godt samspill med fylket mht innleveringsplikt. Dette gjelder gjenstander fra før 1537.
Mht mynt er grensa 1650. Ved nye funn anbefales å etablere direkte kontakt med fylket. Dokumenterte funn bidrar til økt forståelse av vår felles fortid.


Tolkninger av funn er alltid spennende.

De innlånte gjenstander har foreslåtte tolkninger ved historielaget. Mange er ikke faglig vurdert.
Vi ønsker å synliggjøre lokalhistorie  for allmennheten. Gjenstander gir anledning til refleksjon og diskusjon. Registrering er forskning. Spor kan gi identitet.
Har du innspill til løsninger, eller har egne funn - ta gjerne kontakt.

Obs: Bildene er forstørret for å vise detaljer.
Faktisk størrelse er angitt sammen med annen, relevant info.

Særskilte funn blir utstilt i egen monter på Båthuset.
Her er noen funn med beskrivelser:


Meiselen har slipte faser på rundsidaMeisel


Funnsted: Vanebu søndre

Vekt: 40 g

Mål: Lengde 91 mm- Bredde ca 26 mm - Tykkelse: ca 18 mm

Materiale: Bergart

Form: Tydelig formet redskap med slipte faser på rundsida, slipt egg og slagflate

Alder: Antatt yngre steinalder

Bruk: Finere arbeid/bearbeiding av treverk?  Likner på hoggjern av stein

Merknader: Avrunda egg framstår som slitt.  Redskapet er intakt. Funnsted indikerer aktivitet og boplass

Bakside av meisel er slett
Meiselen har slagflate og egg i hver sin ende. Avfasing av rundside gir godt grep. Dette må ha vært et nyttig verktøy.

Pilspiss


Funnsted: Nordbø

Metall: Jern

Vekt: 22 g

Mål: 106 x 25 mm. Tykkelse 3 -7 mm

Bruk: Bueskyting. Kan være gravgods

Alder: Typisk gravgods for yngre jernalder

Merknad: Selve spissen er brukket.  Mangel på rust tyder på bruk av jernmalm. Flere løsfunn av mulig gravgods gjort på samme område


Her holdes i tangen. Spissen til høyre er brukket. Profil-foto
Pinne til lås


Funnsted: Prestegården syd

Metall: Bronse

Vekt: 7 g

Mål: 50 x 8 x 5 mm

Alder: Typisk for mindre lås i jernalder. Også brukt i tidlig middelalder

Bruk: Dette kan være støtnøkkel til hengelås

Merknad: Pinnen er avbrukket i enden


Tilbehør til hengekar?


Funnsted: Nordbø

Metall: Bronse

Mønster: En slags kryss i midten

Vekt: 14 g

Mål: 21 x 19 x 8 mm

Alder: Ukjent

Merknad: Tre fliker kan være del av innfesting, men usikker tolkning

Bruk:  Gravfunn? Funnsted og metall tyder på høy alder.


Bakside av bronsefunnet. Bruddstykke i bronse


Funnsted: Nordbø

Metall: Bronselegering

Vekt: 35 g

Mål: 37 x 25 x 12 mm

Form: Bruddkant i begge ender. "Utvendig" konisk hulkil - "innvendig" glatte sider. Grov i godset. Svært vanskelig å tolke.

Bruk: Ukjent

Alder: Sentralt funnsted og type metall kan teoretisk bety rest av gravfunn. Mulig bronsealder, men ikke definitivt

Bruddstykket har glatt vinkel på "innside"Amulett

Funnsted: Øvre prestegården

Metall: Ukjent legering, Mulig bly

Dekor: Rissemønster. Er dette etterlikning av runer?

Vekt: 8 g

Mål: 30 x 27 x 3 mm

Alder: Jernalder?

Lokalitet: Pløyelag

Bruk: Miniatyrform utelukker bruksting. Kan tolkes som amulett med symbolsk betydning. Formen framstår som en blanding av kors og torshammer

Merknad: Det mangler oppheng. Lengste arm kan ha bruddkant etter dette.


Funnet ca 2018
Ring

Funnsted: Nedre prestegården, nær elva/gammel badeplass

Metall: Sølv

Vekt: 2 g

Mål: 23 mm diam

Dekor: Opalstein

Alder: Typisk for 1920tallet

Bruk: Fingerring


Hank eller pynt?


Funnsted: Nedre prestegården/Hushaugen

Metall: Legering

Vekt: 32 g

Mål: 43 x 36 x 3 mm

Dekor: Uavklart stil

Alder: Uavklart. 

Bruk: Hank eller pynt? Vanskelig å tolke

Merknad: Virker noe massiv for å være del av smykke.


Spenne


Funnsted: Nedre prestegården/Hushaugen

Metall: Legering

Vekt: 14 g

Mål: 38 x 36 x 3 mm

Dekor: Rokokko-stil

Bruk: Mulig skospenne

Alder:Mulig fra 16/ 1700tallet

Funndatering: Ca 2018


Spenne/bakside

Plombering


Funnsted: Nordbø

Metall: blylegering

Vekt: 18 g

Mål:23 x 6 mm

Stempel: Norrkøpings tullkammar + tre kronor

Bruk: Sekkeforsegling

Merknad: Antatt kastet 


Plombering


Funnsted: Austad (åker mellom skolen og Gorningen)

Metall: Blylegering

Vekt: 10 g

Mål: 16 x 6 mm

Stempel: Riksvåpen

Bruk: Plombering av sekk

Alder: 1900tallet


Ringspenne?


Funnsted: Nedre prestegården/Hushaugen

Metall:Jern

Vekt: 8 g

Mål: 58 x 45 x 4 mm

Dekor: Ingen

Bruk: Krumming og tynt gods tyder på enkel ringspenne 

Alder: Middelalder?


Ringspenne sett fra sidaKarolinerkule


Funnsted: Sanni/ned mot elva

Metall: Bly

Vekt: 30 g

Mål: 18 mm diam

Bruk: Til munnlader rifle

Alder: 1700tallet

Merknad: 62 kaliber
BlykuleFunnsted: Landstripe mot Børja

Metall: Bly

Vekt: 20 g

Mål:  16 x  13 mm

Bruk: Kule brukt i rifla løp

Merknad: Antatt 50 kaliber
Fingerring


Funnsted: øvre prestegården / åker opp for nåværende busstopp

Metall: Sølv

Vekt: 0,5 g

Mål: 23 x 2 mm

Dekor: Håndlaget mønster

Alder: 1700tallet?Søkke


Funnsted: Nedre prestegården/ syd for badeplass

Metall: Bly

Vekt: 200 g

Mål: 65(lengde) x 25 x 22 mm minus avsmalning

Bruk: Ser ut som fiskesøkke. Kan dette være gravgods?

Merknad: To huller til innfesting

Alder: Ukjent.Soldatknapp


Funnsted: Nordbø

Vekt: 2,5 g

Mål: 19 x 2 mm

Alder: 1940-45

Bruk: Knapp etter tysk langfrakk 

Merknad: Antatt mistet under okkupasjonenSoldatknapp baksideSverdhjalt?


Funnsted: Nordbø

Metall: Jern

Vekt: 35 g

Mål: 84 x 23 x 7 mm

Bruk: Kan være rest av sverdhjalt

Alder: Historisk tid?

Merknad: Bruddstykker i begge ender. Hullet kan dermed ha vært i senterUtside av skår

Gryteskår


Funnsted: Øvre prestegården

Metall: Bronselegering

Vekt: 31 g

Mål: 53 x 33 x ca 4 mm

Dekor: Svake riller utvendig og enkel markering av øvre rand

Merknad: Bruddstykke etter gryte

Bruk: Opprinnelig kokeutstyr - Kan være fra ødelagt urne

Alder: I så fall: jernalder

 Innside av skåret
Bruddkant viser profil av kant, rand og markering

Vektlodd


Funnsted: Øverbø/nær vadeplass

Metall: Bly

Vekt: 6 g

Mål: 13 x 9 mm

Bruk: Handel

Merknad: Flate nær vadeplassen ligger rett ved oldtidsvei og har flere spor etter handel

Alder: 1600tallet?

Liten kanonkule


Funnsted: 

Metall: Jern

Vekt: 115 g

Mål:  32 mm diameter

Bruk: Forsvarskanon/håndkanon

Merknad: Kan være etter øvelsesskyting
Økseblad


Funnsted: Nordbø

Metall: Jern

Vekt: 240 g

Mål: 82 x 70 x ca 10 mm

Bruk: Gravgods?

Merknad: Bladet er brukket ved nakken. Lite rust tyder på malmjern.

Alder: Jernalder. 


Profil av økseblad

Draktnål


Funnsted: Nedre prestegården/nær badeplass

Metall: Legering

Vekt: 13 g

Mål: 31 x 2 mm

Form: Åttekantet

Dekor: Slett med avfaset kant

Alder: Ukjent

Merknad: Funnet nær mulig gravsted, jfr tolkning av flyfoto

Bakside av draktnål


Beltespenner


Funnsted: øvre prestegården

Metall: Bronselegering?

Vekt: 6 + 6 + 4  g

Alder:Kan være fra middelalder

Merknad: Antatt avfallsplassSignetFunnsted:   Sanni

Metall:Ukjent legering

Mønster: Innrissete tegn og symboler (speilvendt)

Vekt: 6 gram

Diameter: 29 mm

Tykkelse:  7,5 mm

Alder: Antatt fra 1600-tallet

Lokalitet: Funnet i pløyelag

Bruk: Til signering av dokumenter

Merknad: Signeten antas å være av dansk type. Den kan være ødelagt bevisst

Funndatering: April 2020

Bakside av signeten. Bruddstykke med ornament


Funnsted: Sanni

Metall: Ukjent legering

Vekt: 10 gram

Lengde: 68 mm

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 9 mm

Mønster: Spiralformer

Lokalitet: Funnet i pløyelag

Alder: Uviss

Bruk: Sprik i forslag -  spenne (mulig jernalder) eller bein til skrin (mulig 1700tall) 

Merknad: Gjenstanden har en sirkulær utsparing i den ene enden og brudd i den andre. Det er rester av gull i mønsteret.

Funndatering: April 2020
Terning Funnsted:  Øvre prestegården

Metall: Bly

Mønster: Spor etter avtrykk på fire av sidene

Vekt: 18 g

Bredde: 25 mm

Tykkelse: 20 mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Funnet på jordet nord for Siljuhaugen

Bruk: Spillbrikke eller vektlodd?

Funndatering: 2016


Blyskive


Funnsted: Øvre prestegården

Metall: Bly

Mønster: Nei, kun en liten fordypning på en side

Vekt: 65 g

Diameter: 37 mm

Tykkelse: 20 mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Funnet på jorde nord for Siljuhaugen. 
Bruk: Sannsynlig vektlodd

Merknad: Funnstedet kan ha vært en lokal markedsplass - sentralt ved oldtidsvei og nær oppkomme.

Funndatering: 2016


Vevlodd


Funnsted: Øvre Prestegården

Metall: Bly

Mønster: Glatt

Vekt: 15g

Tykkelse: 8mm

Bredde: 27- 35mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Pløyelag nord for Siljuhaugen

Bruk: Tynge for tråder til veving av tøy

Funndatering: 2019


NålFunnsted: Nede prestegården

Metall: Jern

Vekt: 2 g

Lengde: 50 mm

Bredde: 10 mm

Tykkelse: 8 mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Funnet i kanten av jorde nær elva

Bruk: Vanskelig å definere. -Kan ha vært nål til ringspenne?

Merknad: Nåla er tydelig avbrekt i den ene enden

Funndatering: 2019Vektlodd


Funnsted: Nedre prestegården

Metall: Bly

Mønster: Ingen

Vekt: 143 g

Lengde: 64 mm

Diameter: 22-23 mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Funnet på jorde nær elva

Bruk: Vektlodd til handel

Merknad: Hull i toppen og noe avskåret i rotenden. Funnstedet kan ha vært lokal markedsplass.

Funndatering: 2019


4 skilling Funnsted: Prestegården/ nord for Siljuhaugen

Metall: Sølv

Mønster: Norges og Sveriges konge Carl Johan XIV og riksvåpen

Vekt: 2,5 g

Tykkelse: 1 mm

Diameter: 20 mm

Alder: 1825

Lokalitet: Funnet i åker

Bruk: Betalingsmiddel

Merknad: Mynten er preget i Kongsberg i en tidlig fase av unionen. Meget nedslitt mønster.

Funndatering: 2019

Bronseknapp


Funnsted: Prestegården/Siljuhaugen nord

Metall: Bronse

Mønster: Glatt

Vekt: 2 g

Diameter/tykkelse: 9 mm

Alder: Ukjent. Likner funn fra vikingetid

Lokalitet: Funnet i åker

Bruk: Kan være pynt på våpen eller personlig utstyr

Merknad: Knappen har spor av innfesting på underside

Funndatering: 2019
Finhammer


Funnsted: Gorningen syd/Austad

Metall: Jern

Mønster: 3 doble riller på halsen

Vekt: 49 g

Tykkelse: 22 mm

Lengde: 86 mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Funnet i strandsone ved lavt vann

Bruk: Finarbeid i metall?

Merknad: Hammeren kan være håndsmidd. Den er svært forseggjort og har nesten ikke rust

Funndatering: 2019Signet-ringFunnsted:  Framstua Austad

Metall:      Ukjent legering med sølvplate

Mønster:   Spor av relieff og mulige bokstaver

Vekt:        10 g

Tykkelse:   10 mm (plate)

Diameter : 30 mm (utvendig)

Alder:       Antatt 1800-tallet

Lokalitet:   Innmark nord for tunet, funnet i pløyelag

Bruk:        Stempling og forsegling av dokumenter

Merknad:  Trykkplate er påloddet

Funnet:    2018
Rombeformet spenne


Funnsted:     Framstua Austad

Metall:         mulig sølv?

Mønster:      Glatt overflate, avfaset kant

Vekt:           10 g

Tykkelse:      6 mm

Mål:            35 x 55 mm

Alder:          Ukjent

Lokalitet:      Funnet i pløyelag et stykke nord for tunet

Bruk:           Antatt draktnål eller spenne

Merknad:      Spor etter to nålfester på bakside

Funnet:        2018

Skillingsmynt


Funnsted:    Framstua Austad

Metall:         Kobber

Mønster:      dansk 1 skilling med Christian 7.

Vekt:           10 g

Tykkelse:     6 mm

Diameter:    38 mm

Alder:         1771-1785   

Lokalitet:     Funnet i pløyelag inn mot skogkanten

Bruk:          Betalingsmiddel. Ble ofte lagt åker for å få god vekst. Stor tilgang og mange 7 tall kan ha bidratt til dette.

Merknad:     Denne mynten ble preget i stort antall og med samme årstall over flere år

Funnet:       2018


Dansk 5 øre


Funnsted:     nedre Prestegården 

Metall:          kobberlegering

Mønster:      sjømotiv og kongemonogram for Christian 9.

Vekt:           7 g

Tykkelse:     6 mm

Diameter:    31 mm

Alder:          1874

Lokalitet:     funnet på jorde nær elva. Funnområdet har vært benyttet til dyrskuer over lang tid

Bruk:           Betalingsmiddel

Merknad:     Mynten innebærer en overgang til de nye myntenheter

Funnet:       2018


Romersk sølvmyntFunnsted:                            Serkland

Metall:                                 sølv

Mønster:                              portrett av keiser Valens, samt noen bokstaver

Vekt:                                   1,38 gram

Tykkelse:                             1 mm

Diameter:                            18 mm

Alder:                                 364 e.kr. (= yngre romertid)

Lokalitet:                            på åker kant ned mot elva

Bruk:                                  opprinnelig betalingsmynt, hullet indikerer oppbevaring i hals-kjede. Status-symbol?

Merknad:                            Mynten kan ha kommet til bygda ved varebytte eller tjenester. Siljan har funn av romertids båt og romertids gull/gravgods. Vassdraget var datidas bindeledd til markeder.
Nordiske leiesoldater gjorde tjeneste i den romerske hær. Her ble utbetalt lønn. Funnet er spor av kontaktnett i romertid

Funndatering:                     2017


Romersk sølvmynt, motsatt side
1600talls sølvmynt


Funnsted:                      Hushaugen

Metall:                           Sølv

Motiv:                            Kong Kristian IV av Danmark-Norge. 16 skilling

Vekt:                             5 gram

Tykkelse:                       1 mm

Diameter:                      37 mm

Alder:                            1645

Lokalitet:                        funnet på sentralt beliggende, flatt jorde

Merknad:                       På midten av 1600tallet kom mange gårder over på utenbygds hender. Penger har sannsynligvis sirkulert som et nytt innslag lokalt

Bruk:                             kan ha vært en markedplass

Funndatering                  2017
Mynt fra 1645, motsatt side

1700talls sølvmynt Funnsted:                   Hushaugen

Metall:                        Sølv

Motiv:                        Kong Fredrik IV av Danmark-Norge. 8 skilling

Vekt:                         2,5 gram

Tykkelse:                   1 mm

Diameter:                  24 mm

Alder:                        1705

Lokalitet:                   Flatt jorde, sentral beliggenhet

Bruk:                         Kan ha vært markedsplass

Funndatering:            2017

Motsatt side av 8 skillingen
Signet


Funnsted:                       Nordbø

Metall:                           Ukjent legering. (Noe dødt i godset)

Motiv:                            Stempelflate har motiv av to bokstaver, kan tolkes som AW, samt mulig kilhammer

Vekt:                             33 gram

Tykkelse:                       10 mm

Ytre diameter:                37 mm

Mål på stempel:              17 x 23 mm

Lokalitet:                       funnet nord-øst for redskapshus

Alder:                            Iflg Bakken brukt fra ca 1615

Bruk:                             Personlig signatur i voks ved offentlige dokumenter

Funndatering:                2017

Stempelplate med gravering. (Merk at motivet er laget speilvendt.)

Skospenne


Funnsted:                            nedre prestegården

Metall:                                 ukjent

Mønster:                              kan tolkes som rokokkostil

Alder:                                  antatt ca 1700

Lokalitet:                             funnet i utkant av flatt område med sentral beliggenhet, nær elva

Bruk:                                   kan tolkes som sko-spenne

Funndatering:                       2017


Doppsko
Dette kan tolkes som en doppsko til sverd. Framside.

Doppsko, innside


Doppsko

Funnsted                               øvre prestegården

Metall                                    bronse

Mønster                                 type fransk lilje

Vekt                                      15g

Bredde                                  30mm

Lengde                                  33mm

Tykkelse                                13mm

Antatt alder                           symbolet er kjent tilbake til 1100tallet

Lokalitet                                funnet syd for Siljuhaugen

Bruk                                      endebeslag til sverd

Funndatering                         2016
Skålspenne, halvprofil

 

Skålspenne:

Funnsted                                Gorningen

Metall                                     arsen-legering?

Mønster                                  Ingen ( men kan ha inneholdt ornamentert dekkplate)

Vekt                                       40g

Bredde                                   40,3mm

Tykkelse                                 7mm

Antatt alder                            mulig yngre jernalder (Rygh)

Lokalitet                                gjemt i bergsprekk, på badeplass friareal

Bruk                                      kappenål

Merknad                                 spor av tre festepunkter

Funndatering                          2014
Skålspenne, forsideSkålspenne, bakside med opphengKniv- beslag funnet sammen. Doppsko til høyre


Knivbeslag:

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     bronselegering?

Mønster                                  relieff på utside

Vekt                                       5g

Bredde                                   17,5mm

Lengde                                   50mm

Tykkelse                                 1mm

Antatt alder                            nyere tid/ middelalder?

Lokalitet                                funnet øst for Siljuhaugen

Bruk                                      beslag til kniv

Funndatering                          2016

Spenne

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     sølv

Mønster                                  svært fint bølgemønster og kantbord

Vekt                                       16g

Bredde                                   14-18mm

Lengde                                   57mm

Tykkelse                                 2mm

Antatt alder                           liknende spenne er datert til sein vikingetid

Lokalitet                                funnet  øst for Siljuhaugen

Bruk                                      nål eller spenne

Merknad                                brukket i begge ender, kan være gravgods ødelagt ved pløying

Funndatering                         2016
Hjalt-knapp/krone

Funnsted                                Hushaugen

Metall                                     bronse?

Vekt                                       9g

Mønster                                  relieff på overside

Bredde                                   16mm

Lengde                                   21,5mm

Tykkelse                                 3-3,5 mm

Alder                                      mulig jernalder

Lokalitet                                 funnet på flate

Bruk                                       Krone til enegget dolk-  Mulig gravgods

Merknad                                 Form av dråpe med forhøyning med hull i midten til innfesting

Funndatering                          2016


Dråpeformet knapp, undersideDråpeformet knapp, profil

 framside med rilleBronseskive

Funnsted                               nedre prestegården

Metall                                    bronselegering

Vekt                                      5g

Bredde                                  30mm

Innvendig mål                       18mm

Tykkelse                                2mm

Mønster                                 rille og kant

Alder                                     alt fra jernalder til nyere tid

Lokalitet                                funnet nær registrert aktivitetsområde

Bruk                                      Mulig draktspenne -  Men likner også på klinkebeslag

Merknad                                Vanskelig å tolke. Sårkanten mot midten kan være rest etter tynnere midtparti (liknende funn har bevart et utbanket midtparti med nål-feste).

                                            Denne type spenne er en lite registrert funntype. Dette peker mot en praktisk bruk og lavere status. Bronseskive, glatt bakside


Kam


Funnsted                                øvre prestegården 

Metall                                     bronse?

Vekt                                       7g

Bredde                                   42mm

Lengde                                   56mm

Tykkelse                                1mm

Antatt alder                           kan være fra siste del av 1800tallet

Lokalitet                                funnet nær flere løsfunn nordvest for tuft, mulig skrotplass

Bruk                                      to-sidig kam, med grovkam og finkam. Finntanning framstår som lusekam

Funndatering                          2016Kam, andre side


Mulig knivhåndtak

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     kan være bronse

Vekt                                       10g

Bredde                                   13mm

Lengde                                   57mm

Mønster                                  tverrgående  riller

Alder                                     middelalder ?

Lokalitet                                 syd for tuft                                             

Bruk                                      kan være håndtak til prydkniv

Merknad                                ser ut som en avstøpning. Avknekt på sidene. Kan derfor være kastet

Funndatering                         2015


Sølvmynt

Funnsted                                Hushaugen

Metall                                     sølv

Inskripsjon                             ”danske” + kongerelieff

Alder                                      1704

Vekt                                       0,2g

Bredde                                   17mm

Tykkelse                                 1mm

Lokalitet                                 funnet  på flate

Bruk                                      handel

Merknad                                antas avklipt ved handel


Sølvmynt andre side

Kuleformet bronseknapp

Funnsted                                Hushaugen

Metall                                     bronse

Vekt                                       6g

Diameter                                13mm

Tykkelse                                 9mm

Indre mål/hull                         5mm

Alder                                      mulig jernalder 

Lokalitet                                 funnet  på flate

Bruk                                      kan likne på kule til ringspenne (Rygh)

Funndatering                          2016

Merknad                                usikker tolkning

To sølvknapper, forside


Sølvknapp, rombe

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     antatt sølv

Vekt                                       2g

Bredde                                   16mm

Lengde                                   26mm

Tykkelse                                 1,5mm

Alder                                      ?

Lokalitet                                 funnet på flate

Mønster                                  fint prikkmønster i ytterkant

Bruk                                       prydknapp

Merknad                                 svakt spor av feste på bakside

Funndatering                          2015

 

 

Sølvknapp, dråpe

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     antatt sølv

Vekt                                       3g

Bredde                                   13mm

Lengde                                   21mm

Tykkelse                                 1,5mm

Alder                                      middelalder/nyere tid?

Lokalitet                                 funnet på flate

Mønster                                 glatt

Bruk                                      prydknapp

Merknad                                forhøyning med rest av feste på bakside

Funndatering                          2015
Sølvknapper, bakside
Sølvknapper halvprofil

Kule

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     bly

Vekt                                       24g

Diameter                                16mm

Alder                                      1700tallet

Lokalitet                                 funnet nord for Siljuhaugen

Bruk                                       til muskett med flintlås

Merknad                                 et lite hull mot midten tyder på en etterbruk

Funndatering                          2016


To kadettknapper:

Funnsted                                Kattehagen

Metall                                     tinn?

Vekt (stk)                               5g

Diameter                                24 og 25mm

Tykkelse                                 1mm

Mønster                                  nei

Alder                                      17/1800-tallet

Lokalitet                                 funnet på flate nær bilvei

Bruk                                       til kadettuniform, antatt også gjenbruktTo kadettknapper, bakside
Lodd/vevtynge

Funnsted                                Øverbø

Metall                                     bly

Vekt                                       36g

Lengde                                   38mm

Bredde                                   15-20mm

Tykkelse                                 8mm

Merknad                                 støpt i form

Bruk                                       antatt vevtynge

Alder                                      1700tallet?

Lokalitet                                 nær ridesti øst for vadeplass 

Funndatering                          2016


Vevtynge, bakside
Knapp


Funnsted: Møllejordet/Øverbø

Metall: Messing

Mønster: Tallet 5 pluss utydelige ornamenter

Vekt:  4g

Tykkelse: 1mm

Diameter: 22mm

Alder: Midten av 1800tallet

Lokalitet: Pløyelag

Bruk: Symbol tyder på militæret/kløvkompaniet

Funndatering: 2020

Dette kan være en sverdhjalt


Mulig deler av sverd

Funnsted                                Nordbø 

Metall                                     jern

1) Mulig del av sverdblad:

Vekt                                       80g

Lengde                                   115mm

Bredde                                   36mm

Tykkelse                                 7,5mm           

Merknad                                Vanskelig å tolke. Bevart ende, brudd på stammen, noe innkapslet. Kan tolkes som ytre del av enegget sverd.

                                            Funnet nær mulig sverdhjalt (også tolkning)

2) Mulig overhjalt:

Vekt                                      42g

Lengde                                  51mm

Bredde                                  17mm

Tykkelse/midten                     17mm

Merknad                                uten skade, men innkapslet i forsteinet gods, som kan tolkes som overhjalt/= øverste del av håndtaket

Bruk                                     isåfall: våpen og rangsymbol

Alder                                     jernalder

Lokalitet                                pløyelag ved brekkpunkt nær bilveien, ( som også kan ha vært nær før-historisk trase)

Funndatering                         2016

Dette kan være enden av et sverd, funnet nær det som likner en sverdhjaltMulig skålspenne


Funnsted: Nygård

Metall: Ukjent 

Mønster: Glatt

Vekt: 10,5g

Tykkelse:2,5g

Bredde: 52mm

Alder: Ukjent

Lokalitet: Plantefelt

Bruk: Kan ha vært en skålspenne

Merknad: Spennen er avbrukket

Funndatering: 2019

Bakside av mulig spenne
Blylodd

Funnsted                                øvre prestegården

Metall                                     bly

Vekt                                       25g

Lengde                                   22mm

Bredde                                   13mm

Mønster                                  2 små riller

Alder                                      1800tallet?

Lokalitet                                 østhelling mot bekk

Bruk                                       vektlodd, kan ha vært til handel

Merknad                                 kan være egenstøpt. Funnsted indikerer skrotplass

Funndatering                          2016
Dette kan være en egg på stridsøksMulig del av stridsøks

Funnsted                               Hushaugen

Metall                                    jern

Vekt                                      42g

Lengde                                  52mm

Bredde                                  31mm

Tykkelse                                5-14mm

Merknad                                Avbrukket egg, som kan tolkes som hynne og rest av blad på stridsøks. Lite rust i godset, en del forsteining utenpå

Bruk                                      Vanskelig å tolke. Kan være del av stridsøks

Alder                                     i så fall jernalder

Kontekst                               overflate

Funndatering                         2016

Mulig stridsøks, antatt laget av myrmalm
Karolinerkule

Funnsted:                               Nordbø

Metall                                     bly

Vekt                                       30g

Diameter                                17,5mm

Alder                                      1700tallet

Lokalitet                                 bakke mellom smia og elva

Bruk                                       muskett med flintlås

Merknad                                 type svensk karoliner ca 1670-1780

Funndatering                          2015

 

  


Mulig del av skjeggøks

Funnsted                                nedre prestegården 

Metall                                     jern

Vekt                                       40g

Bredde                                   41mm

Lengde                                   62mm

Tykkelse                                 13mm

Alder                                     mulig middelalder

Lokalitet                                funnet på lavereliggende flate

Bruk                                     Vanskelig å tolke. Kan være øks til finere tømrerarbeid 

Merknad                                 Ser ut som hynne/kant på økseegg, med knekk mot bladet -  avbrukket?  Jernet er delvis innkapslet i forsteinet belegg.

                                            Godset har lite rust. Dette peker mot jern av myrmalm.

Funndatering                         2015Hynne og knekk ved halsen, rest av skjeggøks

Pil

Funnsted                               øvre prestegården 

Metall                                    jern

Vekt                                      40g

Bredde/tange                         14mm

Lengde                                  140mm

Antatt alder                           Kan være fra eldre jernalder

Lokalitet                                funnet på flate mot øst

Bruk                                      bueskyting - til storvilt? Kan være gravgods

Merknad                                stammen er bevisst vridd ved smiing

Funndatering                         2015
Pil, spissen nærmest 


Pil av myrmalm fra prestegårdenjernpil nr 2 fra prestegården


Pil nr 2

Funnsted                nedre prestegården

Metall                     jern

Lokalitet                 funnet i utkanten av registrert aktivitetsområde

Bruk                      bueskyting. Mulig gravgods

Alder                      jernalder/middelalder

Merknad                 tydelig spiss og innsnevring i midtparti. Noe forsteining utenpå. Funnet er innlevert, men er seinere kommet bort.

Funndatering          2014

 

 Pilspissen sees i profil

 

 


Bronsenøkkel


Funnsted                  øvre prestegården

Metall                       bronse

Lokalitet                   funnet nær andre løsfunn øst for Siljuhaugen. Kan være skrotplass

Alder                        typisk for 1400-tallet, engelsk importvare

Bruk                         antatt til skrin. Kan ha gitt status i middelalder

Merknad                   funnet er beskrevet på info-tavle ved kulturstien

Funndatering            2014
 Bronsesmykke


Funnsted                 øvre prestegården

Metall                      Bronse

Vekt                        15 g

Lengde                    44mm

Bredde                    24 mm

Høyde                     9 mm

Utsparing/ diam.      16mm

Mønster                   Kant med keltisk type trikele-mønster, omkranset av to fisker. Spor av gull og kobolt-glasur

Lokalitet                  funnet nord-øst for gravfelt

Alder                       Mønster og motiv kan indikere 700-tallet. 

Bruk                       Kan være byttevare eller plyndringsgods fra vikingetid. Kan tolkes som anheng,  lagt ned som gravgods

Merknader               Hulrommet i midten indikerer et forsvunnet smykke, dette kan ha vært en edelstein (Ikke funnet). Fiskene har runde øye-forsenkninger, som også kan ha inneholdt stein.

                              Håndtverket er av svært høy kvalitet. Summen av håndtverk, forgylling og farge-glasur kan ha gitt lokal status. 

Funndatering           2017
 


 

 


Flintavslag


Funnsted                    Nordbø

Materiale                    Flint

Vekt                          11 gram

Lengde                      34 mm

Bredde                      23 mm

Tykkelse                    8-12 mm

Lokalitet                    Flate nord for tunet     

Alder                         Steinalder

Bruk                          Rest av flintknoll

Funndatering             2017


Motsatt side av flint

Giktring


Funnsted                     Nordbø

Metall                         ukjent legering

Vekt                           2,5 gram

Diameter (utv.)           21 mm

Bredde                       5 mm

Tykkelse                     2 mm

Gravering                   Ekta gikt. CJR

Lokalitet                     innmark

Alder                         antatt sist på 1800tallet

Bruk                          Tiltak mot gikt

Merknad                    Slitasje tyder på lang bruk

Funndatering             2017
Sølvring 


Funnsted                 Hushaugen

Metall                      Sølv

Vekt                        1 gram

Diameter                 ca 17 mm

Bredde                    3 mm

Tykkelse                  1 mm

Mønster                   kulemønster

Lokalitet                  flate

Alder                      muligens fra 1700tallet

Bruk                       fingerring

Merknad                 ringen er deformert, ellers intakt


  

  • Treff: 4825