Siljan Historielag
Asta og Ole ved Breimyrslaet.
Fotoet er sannsynligvis tatt med selvutløser.

Skogsarbeider Ole Romsdalen kjøpte kamera i 1913Ole Romsdalen vokste opp på det veiløse forpakterbruket Romsdalen. Familien var generelt kjent for å være nevenyttige og praktisk oppfinnsomme. Dette utviklet Ole videre, i en ny retning: Han kjøpte fotoapparat i 1913. Da var han 20 år gammel, bodde hjemme og arbeidet som skogsarbeider. De første bildene er fra eget hjemsted og familie.
Han framkalte bildene fra glassplatene sjøl.Dette skjedde i potetkjelleren. Der var det mørkt nok.Han var sjøllært. Hans bilder fra hverdagsliv i skogsarbeidermiljøet skiller seg ut: Datidas skogsarbeidere baserte seg i stor rad å sjølvhushold med husdyr for å fø familien. Det må ha kostet både arbeid og forsakelse å skaffe seg apparatet. Bildene er i stor grad tatt ca 1913-1923. Etter den tid etablerte han småbruket nordre Grorud, sammen med kona Asta.Arbeidslag i Romsdalen


Barking av tømmer med øks.


Bjønnejakt med godseieren (til høyre). Fra Gåserud.

Bestyrer Malerød med familie. Mykledammen (Damgården)


Isak Romsdalen og kone (Foreldrene til fotografen)


Ung skogsarbeider koker kaffiMåling og merking av tømmer.


Kuer på tunet, Romsdalen


På skitur. Merk utstyr: Egenproduserte ski og kjøpte bambusstaver. Grorud stiftet eget idrettslag i 1918 -
med hopprenn, langrenn og skyting.


Bygging av Setertjernrenna.


Interiør i skaustue. Skotørk kombinerers med matstell.


Skirenn og sosialt fellesskap. Også sosialt samlende.
Fra Mykle-området. Kan være fra en bakke ved Arneplass.Sokking av treet skjedde før felling med håndsag.Store tømmerlegger ved Smalvann. Dette er store volum, som skal helt til Larvik.


Bygging av Setertjernsdammen og tømmerrenne.


Toafamilien. Kan være fra 1913. Barneflokken skulle bidras til husholdet, men også sikre alderdommen.
Skogsarbeideren levde tradisjonelt lave inntekter, mot at det var relativt trygt.
Dette endret seg ikke før utpå 1930tallet.Øvre Steindalen. Her er familien foran våningen.  Skogsarbeid ga et fast inntektsgrunnlag.
Kan være fra 1913.

Asta og Ole Romsdalen foran størrlaet på Breimyr. Her ble myrgraset slått, og lagret under flistak.
Hjemkjøringa skjedde med kjelke på skareføre på seinvinteren. Bygging av laet, økseskjefting, ljå-orv og
høyriver gjorde Ole sjøl. Bildet kan være tatt med sjølutløser.Det spisse laet. Her er en annen måte som Ole lagde høylae på. Ole til høyre.Legg merke til at høyrivene har
ulike skaft. Disse er laget for individuell tilpasning - mest sannsynlig gjort av Ole.Dette skal være Godvannstua. Skogsarbeiderne ser ut til å være i søndagshabitt.


Skaustuene var enkle, og kun laget med øks. Men de ga plass til overnatting og matstell. Her har gutta en hvil fra
arbeidet. Ukjent sted.


Tur til Bølene. Dette var et favorittsted, med kort gangavstand og god utsikt. Peder Lystjern har med kikkert.Familien på Arneplass. Tre generasjoner i bofellesskap var det vanlige. Dette er lenge før alderspensjon ble innført.
Både praktisk kunnskap og historikk ble direkte videreført.


På skautur med spann og svartkjel. Ser ut som en moltetur. 


Søndagstur til Myklestulen. Hele familien er med. Kan være tur med dampbåten Tom.


Skoleklasse på Grorud skole. Kan være tatt med magnesiumlys. 


Her vokste Ole Romsdalen opp. Foran står søster og mor. Dette kan være av de første bildene han tok.  Mørkerommet
var i potetkjelleren.
  • Treff: 4519