Siljan Historielag

Moholt verk i sør-Siljan: Rester av masovn, foringer og ovnsbygg i larvikitt-blokker.
Masovnen sto ferdig i 1811. Driften ble nedlagt i 1867. Restene vises ennå, blant mange andre spor fra verkstida.

Her er oversikt over Siljans kulturminner på kulturminnesok.no
Her er inntegnet de viktigste grensepunktene for Siljan kommune. Enkelte av dem har markerte varder, andre har en typisk delestein med inngravering,
mens andre igjen er erstattet av nyere jernbolt.
Punktene kan anbefales som turmål utenom allfarvei. Delesteinene er i seg sjøl kulturminner, gjerne tilbake til 1800tallet.
Obs: Det høyeste punktet i Siljan er nordre Bølene. Her ligger delet ikke på det høyeste punktet, men på en lav forhøyning noe mer øst.
Her er noen av de gps registrerte kulturminner i Siljan kommune, Telemark fylk

 

 

Registranter fra historielaget har vært Tore Fagertun, Jan- Erik Skilbred, Rolf Staulen og Lars Vaagland.
Prosjektet er bestilt av Siljan kommune.

     

 

Har du smart-telefon: Logg inn på kulturminnesok.no
Trykk på trådkorset oppe til venstre.
Da får du inn registrerte kulturminner i nærheten av der du står.
Klikk på det enkelte minne, eller få fram liste.
Da har du straks lokale turmål tilgjengelig.
Har du ikke smart-telefon:
Planlegg turen på forhånd. Print gjerne ut kart fra kulturminnesok, eller legg inn på eget turkart.
Vel bekomme.
For å finne kulturminne ved navn: Søk direkte i databasen til riksantikvaren.
Mangler "ditt" kulturminne: Legg det inn sjøl.

Her er noen forslag til turmål:

 

 

      Tangenseter                          id 1002653

      Nordre Kisteseter                  id 1002661

      Nordre Modalen                    id 1002662

      Søndre Modalen                    id 1002663

      Arnes bonn                           id 1003215

      Jons bonn                             id 1003253

      Haukeråsen                          id 1003254

      Muslerønningen                     id 1003278

      Holt øde                                id 1003283

      Bjørkekjøyta                          id 1003288

      Moene                                   id 1003352

      Gamle Kisteseter                   id 1003353

      Søndre Kisteseter                  id 1003282

      Skottene                               id 1003511

      Stranda                                 id 1003512

      Stranddalen                           id 1003513

      Strekodden                            id 1003514

      Bjønnestilla                            id 1003516

      Tangen                                   id 1003560

      Moholtseter                           id 1003603

      Strekdammen                        id 1002812

      Eidet                                     id 1002810

      Teglverk                                id 1002810

      Meheia fritidhus                     id 1002807

      Dåpanrønningen                   id 1002808

      Søntvedtbakken                    id 1002806

      Båthus Sporevann                 id 1002805

      Tokleivstilla                           id 1002804

      Rønningsdammen                 id 1002803

      Gorningdammen                    id 1002802

      Damstua                                id 1002801

      Kistebrua                               id 1002650

      Finsrudsaga                           id 1002649

      Austad gml skole                   id 1002648

      Saga bru                               id 1002647

      Rønningane                           id 1002646

      Avsøla                                   id 1002456

      Brattåsseter                           id 1002535

      Slettekoll                               id 1002460

      Rustestua                              id 1002451

      Kølabonn Husken                   id 1002433

      Hestevei med bru                  id 1002429

      Salt-Eriks kølabonn                id 1002429

      Rydningsrøys Hogstad            id 1002420

      Kølabonn med kjøyte             id 1002419

      Kølabonn i hestevei                id 1002418

      Søllandseter                          id 1002402

      Søllandseterdammen             id 1002386

      Malmskjerp Moheia                id 1002385

      Søndre Kåsene                      id 1002384

      Malmskjerp Avsølskås            id 1002383

      Solli butikk                            id 1002382

      Sølverødseter                        id 1002377

      Hogstadfossen                       id 1002376

      Kolsvannstua                         id 1002375

      Bjønnekjøyta                         id 1002061

      Den store barlind                  id 1002353

      Kølabonn Stua                       id 1002354

      Stua                                     id 1002355

      Setersti til Islandseter           id 1002357

      Islandseter                           id 1002360

      Skjerp Jernskottdalen           id 1002362

      Ridesti Storekleiv                  id 1002363

      Ådalsstua                             id 1002364

      Kølabonn Ådalen                   id 1002365

      Hogstadstilla                         id 1002367

      Breiangstulen                        id 1002370

      Kølabonn Milemoen               id 1002371

      Krokvannsdammen                id 1002373

      Årum                                    id 1002374

      Kølabonn Brattåsseter            id 1002564

      Øverbøstua                          id 1003356

      Solvika                                 id 1003357

      Prestegården                         id 1003358

      Bautaen                                id 1003360

      Gurholtseter                          id 1003362

      Skjerp Ramsås                       id 1003365

      Skytestilling Ramsås              id 1003366

      Hestevei Ramsås                   id 1003367

      Husmannsplass Høiset            id 1003371

      Uthus Rød/Opdalen                 id 1003417

      Fagerlund                              id 1003418

      Kølabonn Lauvkleiv                id 1003419

      Gårdstun Austad                   id 1003422

      Smie Austad                          id 1003423

      Vognvei Lauvkleiv                 id 1003424

      Brattås                                 id 1003430

      Nilsrud                                 id 1003434

      Skilbredkverna                      id 1002548

      Skomakerens bru                  id 1002191

      Kølabånn Seterdalsveien        id 1002192

      Kølabånn Loppedåpan            id 1002173

      Holmene danseplass              id 1002553

      Nedre Prestegårdseter           id 1002552

      Øvre Prestegårdseter             id 1002554

      Grytoset                                id 1002572

      Eriks Gruver                          id 1002555

      Rødstua                                 id 1002571

      Brua i Grytoset                      id 1002573

      Bjørnehi, Vindfjell n/v             id 1002557

      Bjørnehi, Vindfjell nord          id 1002558

      Krigsminne, containere           id 1003435

      Høisetseter                            id 1003454

      Gråtdammen                         id 1003533

      Gråtkjøyta                              id 1003536

      Siljan Alpin                             id 1003543

      Lauvdalstua                           id 1003544

      Skomakerens stue                 id 1003545

      Fløterstue Opdalsvann            id 1003546

      Båthus Opdalsvann                id 1003547

      Gåladammen                         id 1003548

      Viddaseter                             id 1003549

      Bjørnehi Trøkkhol                   id 1003550

      Svarttjerndammen                 id 1003551

      Bikkja ved setersti                 id 1003552

      Roligheten                              id 1002391

      Norslia                                   id 1002392

      Grorudbakken                        id 1002393

      Vognveg Kollen                      id 1002404

      Godvannsstua                        id 1002396

      Flisbane                                 id 1002397

      Aasdal                                   id1002400

      Steingjerde -Aasdal                id 1002399

      Romsdalen                             id 1002410

     Seterkollen, Kongsberg           id 1002403

     Romsdalsrønningene               id 1002407

     Lystjern                                 id 1002407

     Smalvannstua                        id 1002412

     Kollen                                    id 1002404

     Toklev hoppbakke                    id 1002701

     Stærte, setersti                      id 1003458

     Langedalstua                         id 1003457

     Korpekollen, Kongsberg          id 1003449

     Kløverødseter                        id 1003456

     Slemdal hotell                        id 1003323

     Sandbrekkene danseplass       id 1003324

     Sandbrekkene stall                 id 1003325

     Rønningsbakken                     id 1003326

     Nordre Kåsene                        id 1003231

     Ridevei                                   id 1003232              

 

 

 

           

 

 

  • Treff: 6814