Siljan Historielag


Bautaen ved Siljan kirke.
Innskriften minner oss på nasjonale begivenheter 200 år tilbake i tid.

I krigen 1807-1814 var også slemdølinger involvert. Bautaen har vært et samlingspunkt på 17.mai siden avduking i 1928.

Med originalt interiør fra 1878 og nye montasjer gis rammer for en ny sosial arena i Siljan: Den gamle skolestua. 

Bygningen representerer idag 136 år av de 200 år siden Norges grunnlov av 1814.
Huset inneholder autentiske spor fra 1800tallet, 1920tallet, 1950tallet og 1970tallet.
Fra 2014 er den også tilrettelagt for sosial bruk og læring.
Foto fra åpningsdag 21.sept. 2014, med ca 50 frammøtte.

Jubileumsutstillinga  "Siljan 2014- Slemdal 1814" på Austad gamle skole inneholder fotoer og montasjer fra hele perioden.
Lokalene er tilgjengelig for guiding på forespørsel.


Her er bautaen bekranset ved ordfører, 17.mai 2014
Bautaen i seg sjøl er et særpreget kulturminne, med sin egen historie.
Den er fortsatt et symbol på samhold og stolthet i skaubygda.
Historielaget har laget en kronologisk oversikt over endel viktige begivenheter over denne lange perioden.
Oversikten viser noe av de enorme endringene som er skjedd.
Oversikten danner også rammer rundt utstillinga på Austad gamle skole, samt ny bok i serien "Fra Skrim til Farris": Der veier møtes.
Tidskalender Siljan 2014 – Slemdal 1814:

 

2014   Siljan røde kors stiftes

 

2014   Stortingsflertallet går inn for gjennomført kommunereform fra 1.1. 2020

           

2013   SIL anlegger kunstgrasbane.

 

2012   Kommunestyret i Siljan setter i gang sentrumsprosjektet

 

2012   Siljan turlag  stiftes

 

2010   Stor 100-års markering av den første  Siljanstreiken.  Det lokalhistoriske skuespillet ”Gjennombrudd – med kvae på     hendene”  vises på Gorningen.

 

2008   Åpning av Båthuset

 

2006   Ti-topperen i Siljan starter.

 

2004   Siljan mottar tettstedprisen

 

2000   Det første av fem Siljan-spel avholdes i kullkjelleren .

 

1998   Siljan kulturskole startes

 

1998   Sør-Siljan velforening stiftes, og leier den tidl.Moholt-skolen

 

1998   Opdalen grendehus åpnes.

 

1997   Opdalen velforening bygger ut grendeskolen

 

1996   Ny riksvei og bru utenom sentrum.

 

1993   Idrettshall med klubbhus  åpnes på Trollmyra.

 

1993   Siljan  sag og støperiet legges ned.

 

1991   Nye Midtbygda skole åpnes.

 

1990   Siljansenteret åpner.

 

1988   Siljan historielag startes, (Formelt fra 1989)

 

1987   Storflom i Siljanvassdraget

 

1985   Siljandagene arrangeres for første gang.

 

1983   Opdalen velforening stiftes.

 

1979   Holtesletta velforening stiftes

 

1976   Siljanrevyen startes.

 

1974   Søntvedtkollen utvides til skihoppanlegg.

 

1972   Samfunnsal/gymsal bygges.

 

1972   90x60m ny grasbane innvies på Fagerlund (Ute av bruk fra 2014)

            Ungdomslaget går inn i SIL

 

1969   Siste fløtning ut fra Gorningdammen.

 

1967   Siljan ungdomsskole , 1.trinn bygges ferdig.

 

1964   Siljan får eget lensmannskontor.

 

1961   Siljan 4 H stiftes.

 

1957   Siljan sykehjem bygges.(Åpnes i oktober 1960)

 

1955   Kommunehuset bygges

 

1953   Otto Austad vinner spesialhopp i Kollen

 

1953   Automatiske telefonsentraler bygges på Austad, i Midtbygda og  Opdalen.

 

1952   Siljan musikkorps startes.

 

1952   Storflom i Siljanvassdraget etter stor snøvinter.

 

1951   Filesentralen opprettes på Saga. (Drives i ca 25 år)

 

1950   Kristian Bøe bygger nye Siljan landhandel

 

1948   Siljan  fiskerforening startes. (Seinere  blitt til SJFF)

 

1946   Idrettslaget Fremad i Opdalen går inn i Siljan idrettslag

 

1944   Grorud kapell åpner.

 

1940   Flatin bakeri startes. (Nedlagt i 2012)

 

1938   Fagerlund fotballbane opprettes

 

1935   Lardalsveien åpnes, med bom på Øverbø. (Bommen nedlagt 1949)

 

1935   Norges nest eldste båt blir funnet ved  Lauv i sør-Siljan.

 

1934   Solvika kafe åpner.

 

1933   Kristian Bøe overtar butikken i Gulliksenhuset

 

1932   Nordslia på Austad innvies som hoppbakke. Lardal  stiller med korps.

 

1931   Kveldeveien åpnes.

 

1929   (ca) Raudbergveien bygges som første bilvei Siljan-Lågendalen

 

1929   Siljan samvirkelag starter utsalg i eget bygg.

 

1928   Bautaen avdukes på 17.mai.

 

1928   Ny skole åpnes på Austad. (Nedlagt 2008)

 

1927   Storflom i Siljanvassdraget

 

1926   Den andre store Siljanstreiken avholdes ved fløtningsstart.

 

1926   Grorudstevnet arrangeres for første gang.

 

1925   Siljan idrettslag stiftes.

 

1924   Siljan husdyrtrygdelag stiftes, (Drives fram til 1988)

 

1922   Sagbrua bygges. Anleggsbas er fagforeningsleder Ole A:Kiste.

 

1921   Vestby landhandel i ny butikk. (Drives fram til januar 2001)

 

1920   Vestfold kraft kjøper kraftverket av Treschow, og fullfører Tokleiv-anlegget.

 

1920  (ca) Bedehus bygges på Austad, ved Nils Gonsholt

 

1920   Bussrute opprettes fra Siljan til Skien.

 

1919   Treschow bygger butikk på Tokleiv,. (Drives til 1969 ved Allum)

 

1919   Butikk på Solstad ved Nils Gonsholt. (Drives fram til 1927 ved Ole A.Kiste)

 

1919   Sagfossen kraftverk bygges ferdig

 

1918   Øvre Siljan idrettslag stiftes på Grorud.

Lagene Fremad i Opdalen og Falken i Midtbygda organiserer fotball, friidrett og ski på denne tida-  (Her savnes årstall for stiftelser.)

 

1917   Kristian Romsdalen bygger Solvang og flytter butikken fra Bonndalen . (Drives  til 1973.)

 

1917   Misjonsmenigheten bygger bedehuset på Søllandjordet.

 

1917   Slemdal blir til Siljan etter kongelig resolusjon

 

1916   Opdalen ungdomslag bygger lokalet Birkelund (Drives til 1952)

 

1916   Gorningdammen er ferdig. Kiste kraft starter.

 

1916   Slemdal skogsarbeiderforening deles i i øvre og nedre avdeling.

 

1916   Bedehuset i Midtbygda bygges. Sang-og musikkforening startes.

 

1916   Nye Opdalen skole bygges. (Nedlagt 2011)

 

1915   Kistebrua bygges

 

1915   (ca)Butikk startes  på Kiste ved Arne Arnesen Kiste. Etableres fra 1925 i eget hus ved Laksjø. (Kiste landhandel nedlagt ca 1960)

 

1913   Butikk åpnes på Fossheim ved Lauritz Omsland

 

1913   Bautaen på 8 meter og 14 tonn kiles ut av fjellknaus på Sølverød .

 

1913   Midtbygda skole på Øverbø åpnes. (Drives her til 1991)

 

1913   Hogstad kraft (ferdig i 1912) leverer bygdas første kraft til forbruker. 

 

1912   Slemdal skogsarbeiderforening stiftes

 

1912   Skytterlaget etablerer skytebane ved Ramsås

 

1911   Mykledammen bygges ut som kraftverksdam.

 

1911   Bygdas første frilyndte forsamlingslokale Fagerlund bygges av ungdomslaget (Huset brant ned i 1965)

 

1911   Ny landhandel i Bonndalen ved Martin Gurholt fra Skien (Fram til 1917.)

 

1911   Slemdal sanitetsforening stiftes.

 

1911   Hogstad sag starter i Bonndalen. (Drives fram til 1951)

 

1911   Bygdas første bedehus  bygges på Grønli i Opdalen

 

1911   Slemdal travklubb etableres. Iskjøring på Opdalsvannet,  seinere Øverbøtjønn.

 

1911   Siste bjønn skutt i Siljan: Marivann, -11.febr. Ringet ved Ola Solheim og Andres Gåserud, og solgt for kr. 600.-..

 

1910   Hogstad kraftverk påbegynnes. En ny epoke starter i bygda, -med rallare, murere, formenn, smeder, ingeniører, losjering, hestetransport, veiarbeid, bygningsmateriell, sagbruk etc.

 

1910   Landets første store skogsarbeiderstreik avholdes, med utgangspunkt i et allmøte på Slemdal prestegård.

 

1909   Serkelandstua - bygget i ca 1590 - flyttes til den nyoppretta Brekkeparken.

 

1909   Hotellet i Kvisla åpnes. Turister kommer med Farrisbåten fra Larvik. (Hotellet brant ned  i 1921)

 

1903   Kirka får nytt tårn og nåværende utseende.

 

1902   Slemdal ungdomslag omdannes til frilyndt ungdomslag. Arrangementer bl.a. dans i Serkelandstua.(Laget inngår i SIL fra 1972)

 

1902   Telefonsentraler opprettes i Midtbygda , Opdalen og på Austad.

 

1901   (ca) Martine Grorud starter med postkjøring, en dag. pr uke.

 

1901   Vognvei fram til Grorud.

 

1898   Slemdal ungdomslag stiftes, først som religiøs bevegelse.

 

1898   Ny butikk bygges på Solli  (=nåværende bygning)

 

1897   Vestby landhandel etableres. Huset flyttes fra Solli.(Drives her fram til 1921)

 

1896   Moholt skole startes. (Nedlagt i 1965)

 

1892   Mange gårdsbruk løses inn fra Treschow, mens utmarka fradeles.

Enkelte husmannsplasser løses inn, andre avvikles. Øvrige bruk gjøres om til forpakterbruk. Kammerherren ønsker investeringskapital.

 

1888   Kong Oscar II på besøk til Kiste jaktslott. Fakkeltog fra Farris. Bl.a. harejakt på Kongeposten i Opdalen.

 

1887   Grorud jakthus bygges

 

1886   Grorud skole med lærerbolig og bibliotek etableres. (Nedlagt i 1970)

 

1885   Jacob Rød overtar Solli med butikk.

 

1882   Butikk bygges på Solli/Thormodsrød . (Drives fram til 1913)

 

1881   Slemdal folkebevæbning stiftes på Gurholt– en forløper til skytterlaget

 

1880   (ca) Karen Saga startet handel på Saga

 

1880   Hans Haraldsen hadde butikk på Øverbø/Innstua

 

1879   Slemdals Almuebibliotek opprettes i Prestegården.

 

1878   Austad skole etableres med boligdel for læreren.  Bygningen ble i 2013 overtatt av historielaget.

 

1875   (ca) Ny trase rundt Håberget fører vognveien fram til Opdalen

 

1875   Kiste jaktslott bygges. (Rives ca 1960)

 

1874   Opdalen skole etableres. (Bygningen flyttes til Lund i 1916)

 

1870   Fast skole og lærerbolig etableres på klokkergården Roligheten

 

1868   Lars Olsen Austad driver landhandel og meieri på Austad.

 

1868   Ole Thormodsrød ,12 år skyter bjønn på Hogstadstilla.

 

1867   Moholt verk nedlegges. Proviantmagasinet på Moholt forsvinner.

 

1866   Jomfru Bye driver den første kjente landhandel i Slemdal i ett år. (Uvisst

            hvor)  

1860   Vognvei til Skien bygges

1856   Siljan prestegård bygges. Bygda blir eget prestegjeld.  I salen i 2.etg. holdes formannskapsmøter, seinere også kommunestyremøter.

1850   Verksskolen på Moholt reduseres til 2 mnd pr år., og legges noe seinere ned

            pga færre barn.

 

1845   Høiset skysskafferi nedlegges, Øverbø overtar i stedet. (Kan skyldes bygging av trebru ved Sagfossen?)

 

1842   Første dampbåt settes inn på Farris, til frakt av malm, jern, proviant og

            passasjerer. (Båtrute på Farris holdes fram til ca 1920)

 

1838   2 nye arbeiderboliger med ialt seks leiligheter byggets ved verket. Den ene bygningen står ennå. Den andre har en synlig rest av grunnmur.

 

1837   Første formannskapsmøte i Slemdal avholdes på øvre prestegården. Dette er starten på kommunen som administrasjonsenhet.

 

1835   Etatsråd Treschow overtar Fritzøegodset. Jacob Sverdrup blir forvalter på Moholt.

 

1818   Forvalterboligen på Eidet bygges ferdig av slaggsteinsblokker.

Fast verksskole startes,  sannsynligvis med lokaler i Drengestua.

 

1817   Grevskapet selges til tre lokale investorer.

 

1814   Krigen fra 1807 er slutt. Mannskapet fra Slemdal under Eidangerske kompani vender hjem.igjen. Grunnloven vedtas den 17.mai. Norge går i union med Sverige.

 

1814   (ca) Slemdals første kjørevei er blitt etablert ved verket. Den går fra fra Moholt verk til Bø i Lardal.)

Moholt masovn  er nybygd og  i prøvedrift.

 

  • Treff: 6251