Siljan HistorielagKulturplan vedtatt i 2014 kan lastes ned her


Areal til nytt bibliotek/all-aktivitetshus i sentrum er lagt inn i forslaget til reguleringsplan for sentrum.

Årsmøtet for historielaget etterlyser et aktivitetshus i sentrum

 

 

 

Møteplass i Siljan sentrum.

 

Til Siljan kommune.

ved ordfører Kjell Sølverød

 

 

Årsmøtet for Siljan historielag oppfordrer med dette kommunen om å etablere en felles møteplass i tilknytning til Siljan torg.

 

Siljan historielag ser med bekymring på det nåværende og særlig det framtidige tilbud i kommunen. 

Dagens bibliotek på Øverbøstua dekker på langt nær behovene for en tidsmessig møteplass: Dette gjelder åpningstider, romvolum, mangel på disponible møterom samt at den har en perifer beliggenhet i forhold til torget.

Synergi-effektene uteblir, og besøkstallet blir relativt lavt. 

Det framtidige Siljan trenger en inkluderende og pulserende møteplass.

Et kulturhus i sentrum vil bidra gjensidig positivt til de øvrige sentrumsformål.

Det vil bidra til identitet, sosiale møter og nyskapning - noe bygda vår vil trenge i økende grad.

En uformell arena i sentrum vil styrke Siljan som bokommune, og bidra til en bedre folkehelse.

Kunnskapsformidling om bygdas historie vil være et ønsket supplement til en fornyet møteplass.

Et kulturprosjekt i sentrum bør innbefatte et driftssamarbeid mellom kommune og foreninger i bygda.

Vi ønsker at Siljan skal bestå som kulturfelleskap.

 

 

Vedtatt på årsmøtet for Siljan historielag

11.2.2016
  • Treff: 3057