Siljan Historielag

Født i Lystjern 23. februar 1893, død desember 1982, sønn av Isak og Karen (Lindtvedt) Romsdalen.

Etter at Ole døde gav kona hans, Aasta Mathilde Klausen alle glassplatene til Telemark Fylkesmuseum. Bildene er senere digitalisert og finnes tilgjengelig på CD-ROM som befinner seg i Siljan Bibliotek.

Fotoutstyret etter Ole Romsdalen er gitt til Siljan Historielag av barna til Ole: Isak (1928) og Klara (1923).

Oles fotointeresse ble kanskje vekket av bilder og annonser i den tids tidsskrifter og aviser. Kanskje han hadde sett et kassaapparat hos en besøkende? Isak mener å ha hørt at Ole bestilte fotoutstyr fra Nerli Foto i Oslo.

Han kjøpte fotoutstyr i 1913. Da hadde han fotoapparat med fast linse, fast blenderåpning uten lukkermekanisme. Fotoapparatet må stå på et solid stativ. Utstyret er laget i tre, metall og glass.

Bildet ser en omvendt (opp - ned) på ei glassplate i den størrelsen som det endelige bildet blir. Glassplata er montert bak objektivet. For å se bildet på glassplata, må en ha hodet inne i et svart klede, på grunn av det sterke dagslyset. Fokus justerer en ved å forandre avstanden mellom objektiv og glassplate (brennvidde).

Når alt er stilt inn, setter en inn "filmkassetten", trekker opp beskyttelse-klaffen, og eksponerer bildet ved å ta av objektivhetta i det nødvendige antall sekunder. Filmkassetten må en "lade" i mørkerommet. Den har plass for 2 glassplater.

En skjøv så beskyttelsen på plass igjen og tok den med hjem til "mørkerommet" for fremkalling.

Den tids film var ei glassplate som hadde et lysfølsomt belegg. Disse platene måtte Ole bestille fra en fotoleverandør (kanskje Nerli?).

Etter framkalling av glassplatene ble de kontaktkopiert i ei treramme på baryttpapir. Bildet ble så framkalt på samme måte som vi gjør det i dag.

Det fotoapparatet vi har overtatt, har et mer avansert objektiv enn det første fra 1913. Det er av merket LUCICLAR med serienummer 3499. Det har innebygget senterblender fra f6.8 til 64.

Ole kjøpte senere en lukkermekanisme til å montere utenpå objektivet. Den benytter horisontal lukkergardin. Det er samme prinsippet som moderne speilreflekskameraer i dag! En kan stille inn lukkertider på 1/15s, 1/30s, 1/40s, 1/75s og 1/90s, samt tidsutløser. Ole hadde en luftslange med blåse i enden for å utløse lukkeren. Vi vil påstå at dette er et unikt klenodium!

Ole brukte fotoapparatet i mange år. Han fotograferte helt fram til 1975 med det gamle utstyret. Hans mest aktive periode som fotograf var fra 1913 til ca. 1923 da han stifta familie.


Isak Romsdalen og Klara Bjørndalen i samtale med Ragnhild Løver fra Siljan Historielag

Isak og Klara forteller at Ole tok mange bilder mens de vokste opp. Begge husker godt at de var med og hjalp far i mørkerommet.

Fotoutstyret er i svært god stand, og kan brukes den dag i dag! Historielaget takker søsknene Romsdalen for den flotte gaven!


Her ser vi fotoutstyret Historielaget har overtatt.

Følgende artikler er overtatt av Historielaget:

Kamera i trekasse med objektiv

Ekstern lukkermekanisme med horisontal gardin og tidsutløser.

2 stk Rammer for kontaktkopiering.

2 stk "Filmkassetter" med plass for 2 glassplater.

Porselenskar for framkalling av bilder.

Stativ for tørking av framkalte glassplater.

 

  • Treff: 2940