Innhold arkivskap

Innhold i arkivskap for Siljan historielag.
På forespørsel til leder kan materialet gjøres tilgjengelig for gjennomsyn. 

Fotoapparat m/stativ etter Ole Romsdalen. Gitt av Klara og Isak Romsdalen                      1913

 

Protokoller fra Vestby landhandel. 1921-ca 1960       Gitt av Unni Vestby                           1921                                          

Handelsbrev for Thorbjørn Vestby                                                                                   1969

 

Handelsbrev for Ole Jacobsen Rød                                                                                   1921

 

Handelsbrev for Jacob Knutssøn Rød                                                                                1885

Inkl. godkjenning av nytt utsalg på Sølland                                                                       1897

 

Stedsnavn fra Siljan. Liste ved Øivind Valle                                                                       1985

 

Møtebok for komite for Bautasteinen pluss noen løse ark                                                   1928

 

Utskrevne mannskaper fra Slemdal 1814 (kopi av liste ved lensmannen i Eidanger)              1914

 

Møteprotokoll for Siljan historielag 1989 – 1992                                                                 1992

 

Lydbånd. Opptak på kassett og CD. bl.a. Ragnvald Kviberg /Lardal,

Harald Helgerud/Siljan, Kåre Kroken/Farrisbygda.

 

Fagforeningsbøker Skog og land 1918-27, medlem Edmund Aasheim/Styrvold                     1927

 

Næs Jernverk: Jernproduksjon i gammel tid. (DVD)                                                            2006

 

Fra Skrim til Farris I-VII. Bokserie ved Siljan historielag.

 

Siljanbilder. Fotografier etter Ole Romsdalen. Ved Gardåsen og Valle                                    1989

 

Siljan bygdehistorie. Ved Asbjørn Bakken                                                                           1969

 

Siljankalenderen fra og med 2001 Utgis årlig av Siljan historielag

 

Fløtning i Siljan. Filmer etter Jon Aas overført på videokassett.                                          ca 1960

 

I bispens spor 400 år etter. Folket i Lågendalen. Video ved Statens veivesen                          1996

 

Fløterserie fra Siljanvassdraget. Postkort utgitt av Siljan historielag (12 motiver)                     2002

 

Forhandlingsprotokoll for Slemdals skogsarbeiderforening 1916-1921                                     1916

 

Forhandlingsprotokoll for Siljan og Omegns Skogsarbeiderforbund 1923-32                             1923

 

Div. møteprotokoller fra Skog og land 1925-1970 (etter Kristian Norheim)                               1925

 

Rundskriv om inndelingsnavn. Ved kirke og undervisn.dep.                                                     1917

 

Heimstadlære for Siljan                                                                                                        1964

 

Div avisutklipp, om skogsarbeid i Siljan                                                                              ca 1960

 

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim (se egen oversikt)

 

Regnskap for prosjekt «Fra sluring til biff»                                                                             2010

 

Protokoll Øvre Siljan Idretslag                                                                                              1918-1938

 

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                     1926-1947

 

Protokoll Siljan Idrettslag                                                                                                     1947-1962

 

Protokoll Siljan idrettslag                                                                                                      1973-1978

 

Protokoller Siljan historielag

 

 

Div. Notater og medlemsbøker etter Peder Norheim, Siljan:

 

Vernepliktsbok                                                                                                                      1918

Arbeidsbok for P:Norheim. 1918-35. Telemark Veikontor                                                           1918

Handbok for infanterister. M/skytebok for P:Norheim.                                                               1920

Treschowkonflikten. Postkort.                                                                                                  1926

Medlemsbok Arbeidernes faglige landsorganisasjon                                                                   1927

Medlemsbok Siljan samvirkelag. 1931-39.                                                                                1931

Medlemsbok Siljan Trygdekasse                                                                                               1931

Norsk skog og landarbeiderforbund. Medlemsbok1932-69                                                          1932

Oppgjørsbok Siljan samvirkelag. 1933-34                                                                                1933

Akkordbok for veiformann P:Norheim 1937-38. Statens veivesen                                               1937

Kvitteringbok Siljan el.verk 1938-42                                                                                        1938

Siljan og Gjerpen brandtrygdelag 1940-45                                                                               1940

Hugstliste. 1942-50. Egen notatblokk med dato, sted og volum.                                                1942

Kontrollbok for skogsarbeidere                                                                                               1943

Kooperatørenes lommealmanakk                                                                                            1945

Medlembok Norsk Bonde og småbrukaralag                                                                             1948

Hugstlister 1951-56. Egne notater med dato, sted og volum                                                     1951

Lønnslipp for skogsarbeid. Treschow -Fritzøe.                                                                          1953

Kubikktabeller. Treschow-Fritzøe

Medlemskort for Det norske arbeiderparti                                                                               1953

Vognkort for moped.                                                                                                            1966

Filesentralen. Egen arbeidsliste for rep av redskap                                                                  1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Siljan Historielag
All Rights Reserved.